Terveyspalveluiden lomakkeet

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Tämä tarkoittaa, että tällä sivulla saattaa olla vanhentunutta tietoa. Ajantasaisen tiedon löydät hyvinvointialueen verkkosivulta osoitteesta luvn.fi. Siinä tapauksessa, että tietoa ei ole vielä ehditty julkaista luvn.fi-sivustolla, sivustolta ohjataan kuntien sivuille.

Maksut, palkkiot ja toimintaohjeet

Perusturvan maksut

Terveyspalvelut

Kiirreettömän hoidon hoitopaikan valinta

Ilmoitus tilapäisestä kiireettömän hoidon tarpeesta kakkospaikkakunnalla 

Ehkäisyneuvolapalvelut

Ehkäisyneuvonnan esitietokaavake

Äitiysneuvolapalvelut

Esitietolomake

Päihdekysely

Voimavaramittari

Lastenneuvolapalvelut

Kysely lapsen ollessa 1,5 v

Kysely lapsen ollessa 4 v

Päihdekysely

Vauvaperheen arjen voimavarat

Potilasasiamehen palvelut

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Tietosuoja

https://www.siuntio.fi/tietosuoja