Terveyskeskus ja päivystys

Terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoilla hoidetaan virka-aikana arkisin klo 8-16 sekä äkillisiä että pitkäaikaissairauksia ja laaditaan niihin liittyviä todistuksia ja lausuntoja. Tarvittaessa terveyskeskuslääkäri ohjaa asiakkaan erikoissairaanhoitoon. Kuntalaisia pyydetään ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Siuntion terveysasemaan.

Sairaanhoitoon liittyvissä asioissa potilas voi hakeutua myös hoitohenkilöstön vastaanotolle. Hoitohenkilöstö voi myöntää lyhyitä sairaus- ja hoitolomia äkillisissä sairaustapauksissa.

Huom!
Varatuille vastaanottoajoille ei tarvitse ilmoittautua erikseen
Varauduthan todistamaan henkilöllisytesi kuvallisella henkilöllisyystodistuksella tullessasi vastaanotolle
Reseptit voi uusia puhelimitse tai vaihtoehtoisesti voi jättää huolellisesti täytetyn uusimispyyntö-lomakkeen sille varattuun postilaatikkoon terveyskeskuksen aulassa.

Päivystys

Arkisin klo 8 - 16 ensisijainen perusterveydenhuollon päivystysvastaanotto järjestetään Siuntion kunnan omassa terveyskeskuksessa.

Lohjan sairaalan päivystys

STM:n antaman asetuksen mukaan ympärivuorokautinen päivystystoiminta on järjestettävä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksenä. HUS Lohjan sairaanhoitoalue siirtyi yhteispäivystystoimintaan 1.9.2015 alkaen. Lohjan sairaalan yhteispäivystyksessä otetaan käyttöön 1.1.2015 voimaan tulleen päivystysasetuksen mukainen päivystyksellisen hoidon tarpeen arviointi. Päivystys on tarkoitettu välitöntä ja kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille, joiden hoitoa ei voida siirtää myöhemmäksi ilman oireiden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Muissa kuin hätätapauksissa pyydämme soittamaan päivystyspoliklinikalle ennen sinne hakeutumista.

Kaikille potilaille tehdään päivystyksessä kiireellisyysarvio ja hoito aloitetaan sairauden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä
Jos vaiva ei vaadi kiireellistä hoitoa, potilas ohjataan kotiin, terveyskeskukseen tai esimerkiksi työterveyshuoltoon
Lohjan sairaanhoitoalueen kuntien terveysasemilta saa virka-aikaisesti apua lievempiin, ei henkeä uhkaaviin vaivoihin, joten ota ensisijaisesti yhteyttä omaan terveysasemaasi.

Milloin päivystykseen?

Hätätilanne: Soita 112
Kun tiedät tai epäilet potilaan hengen tai terveyden olevan vakavasti vaarassa, toimi nopeasti ja soita välittömästi hätänumeroon 112, josta saat apua ja toimintaohjeita.

Kiireellinen tilanne: Hakeudu välittömästi päivystykseen

  • kova rintakipu 
  • uudet halvausoireet, kuten äkillinen raajan velttous tai toimintakyvyttömyys tai puhevaikeudet 
  • runsas verenvuoto (esim. verioksennus, iso vuotava haava) 
  • vastasyntyneen lapsen kuume 
  • isot vammat ja luunmurtumat
  • äkillisesti alkanut kova päänsärky 
  • hengitysvaikeus
  • äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu

Myös edellä mainituissa kiireellisissä tilanteissa on useimmiten tarpeen hälyttää ambulanssi (112), jonka henkilökunta arvioi tilanteen sekä kuljettaa tai ohjaa suoraan parhaiten soveltuvaan hoitopaikkaan.

Päivystysarviota vaativa tilanne

Soita Lohjan sairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan 019 380 1200 ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista. Sairaanhoitaja arvioi puhelimessa, onko vamma tai vaiva sellainen, että se on hoidettava kiireellisesti päivystyksessä ja antaa tarvittaessa hoito- ja toimintaohjeet. Mikäli sinulla on lääkärin päivystyslähete, voit tulla päivystykseen ilman puhelinsoittoa.

Päivystyksessä ei hoideta kiireettömiä oireita tai vaivoja. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkään jatkunut selkä- tai olkapääkipu ilman vaivan äkillistä pahenemista, sairausloman jatkot, reseptien uusimiset, injektiohoidot (esim. niveleen suunnitellusti pistettävät lääkkeet) sekä suunnitellut kipsien tarkistukset ja poistamiset.

Yhteystiedot

Siuntion Terveyskeskus

Charlotta Lönnqvistintie 5
02580 Siuntio

Akuutti terveysneuvonta
044 386 1026 (ei ajanvarausta)

Ajanvaraus ma-pe klo 8-16
09 2606 1430 tai
09 2606 1432 

Terveyskeskusavustaja
09 2606 1400

Lohjan Sairaalan päivystys

Sairaalatie 8
Lohja

Päivystyksellinen terveysneuvonta
019 380 1200

Omaisten tiedustelut päivystyspotilaista
050 427 5600

Yleislääketieteen päivystys- ja seurantaosasto 
toimii päivystyksen yhteydessä ja siellä hoidetaan terveyskeskusvuodeosaston keinoin lyhytaikaista 1-3 vrk:n seurantaa vaativia potilaita 

kanslia
019 380 1008
fax
019 380 1556

Arviointiosasto

kanslia
019 369 2811

Tehostettu valvonta

kanslia
019 380 1502