Terveyskeskuksen asiakasmaksut

Terveyskeskusmaksut

Lääkärin vastaanotto 20,60€/käynti
Käyttämättä jääneestä, peruuttamattomasta lääkärin ajanvarauksesta peritään 50,80€ sakkomaksu 15 vuotta täyttäneiltä
Sairaanhoitajan vastaanotto 11,40€/käynti. Koskee päivystyksellisiä käyntejä ja yksilökäyntejä. Ei koske psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottoa. Jos lääkärin käynti on samana päivänä, laskutetaan vain lääkärissä käynti
Maksut veloitetaan kolmesta käyntikerrasta kalenterivuonna. Kuluvan kalenterivuoden seuraavista käynneistä ei veloiteta.
Maksuja ei peritä rintamatunnuksen omaavilta eikä alle 18-vuotiailta.

Päivystysmaksu

Terveyskeskuksen yhteispäivystyksessä (Lohjan sairaalassa) peritään
Erikoissairaanhoidon puolella arkisin klo 20-08 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja juhlapäivinä 32,70€/käynti 
Yleislääketieteen (perusterveydenhuollon) puolella käyntimaksu on arkisin klo 16-20 16,40€. 
Arkisin klo 20-08 sekä viikonloppuisin ja juhlapäivinä käyntimaksu on 32,70€
Päivystysmaksua ei peritä rintamatunnuksen omaavilta eikä alle 18-vuotiailta.
Päivystysmaksun yhteydessä ei peritä terveyskeskusmaksua.

Fysioterapia ja toimintaterapia

Yksilökohtaisen fysioterapian/ toimintaterapian hoitokerta 11,40€
Sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus 11,40€. 
Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuonna. 

Todistukset ja lausunnot 

Lääkärin todistukset ja lausunnot á 50,80€
Tbc-todistus
Elintarviketodistus
Muut vapaamuotoiset todistukset (esim. ruokavaliosta jne.) 
B-lausunto eläkettä varten
T-todistus
C-lausunto
Lausunnot työvoimaviranomaisia varten 
Pahoinpitelylausunnot
Laajat lausunnot oikeutta varten 
Stipendiaatti- ym. laajat ulkomaita koskevat todistukset 
Muut näihin rinnastettavat, hoitoon liittymättömät todistukset 
E-lausunnot (tapaturmat, ammattitaudit)

Lääkärintodistukset ja lausunnot á 61,00€
Ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus 
Ilmailulupakirja- ja urheilusukeltajalausunnot 
Kansainvälinen rokotustodistus 
Ampuma-aselausunnot 

Maksuttomat todistukset
Sairausloman tarpeen osoittamiseksi kirjoitettu lääkärintodistus SVA tai SVB 
Sairaan lapsen hoitotodistus 
Sterilisaatiota ja raskauden keskeytystä varten annettavat lausunnot 
Lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten 
Todistus sairauden takia saattajasta tai muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeesta 
C-lausunto eläkettä saavan hoitotukea/vammaistukea varten koskien laitoshoidossa/ asumispalveluissa olevia henkilöitä 
Lääkärin lausunto maistraatille edunvalvonnan selvittämistä varten 
B-lausunto kuntoutusta varten tai erityiskorvattavia lääkkeitä varten koskien laitoshoidossa/asumispalveluissa olevia henkilöitä 

Muut maksut
Kopio sairaskertomuksesta (kunnan harkittavissa oleva maksu) 0,50€ /sivu