Teemayleiskaava - Luonnon- ja ympäristönsuojelu

Kaavan sijainti

Teemayleiskaavojen alue käsittää koko Siuntion kunnan alueen. Alueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota käsitellään neljän eri teeman kannalta: liikenne ja kevyen liikenteen väylät, arvokkaat kallioalueet, kulttuurihistorialliset alueet sekä luonnon- ja ympäristönsuojelu. Suunnittelualueen rajaus on esitetty tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehdellä. Alue rajoittuu Inkoon, Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen kuntarajoihin. Alueen pinta-ala on noin 266 km².

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 14.5.2019 § 66 päätti hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • Liikennetyöpaja järjestettiin ke 21.8 klo 17.30 Fanjunkarsissa. Tilaisuudessa keskusteltiin liikenteestä liittyen meneillään olevaan teemayleiskaavaan.
  • Tekninen lautakunta 3.3.2020 § 45 päätti asettaa liitteen mukaisen yleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää yleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Yleisötilaisuus teemayleiskaavasta järjestettiin ke 11.3.2020 klo 17-19 Fennia Areenalla. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnosten sisältöä.
  • Koronatilanteen takia nähtävilläoloaikaa on jatkettu (päivitetty 9.4.2020).
  • Koronatilanteen takia nähtävilläoloaikaa on jatkettu (päivitetty 30.7.2020). 
  • Yleisötilaisuus teemayleiskaavasta järjestettiin ke 16.9.2020 klo 17-19 Fennia Areenalla. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnosten sisältöä.

Aineistot

Luonnosvaihe

Kuulutus (päivitetty 30.7.2020)
Teknisen lautakunnan päätös 3.3.2020 § 45
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2020 (TEKNLTK 3.3.2020 § 45 liite)
Siuntion luonnon ja ympäristön arvoalueiden sijoittuminen (TEKNLTK 3.3.2020 § 45 liite)
Teemayleiskaavan selostus tark. 6.3.2020 (TEKNLTK 3.3.2020 § 45 liite)
Kaavakartta + kaavaselostus- ja määräykset (TEKNLTK 3.3.2020 § 45 liite)

Ehdotusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tark. 11.8.2020
Luonnon ja ympäristön arvoalueiden sijoittuminen 4.2.2021
Luontokohteiden tarkistusraportti 29.4.2021, 3.6.2021
Laatimisvaiheen kuuleminen vastineet