Teemayleiskaava

Kaavan sijainti

Teemayleiskaavojen alue käsittää koko Siuntion kunnan alueen. Alueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota käsitellään neljän eri teeman kannalta: liikenne ja kevyen liikenteen väylät, arvokkaat kallioalueet, kulttuurihistorialliset alueet sekä luonnon- ja ympäristönsuojelu. Suunnittelualueen rajaus on esitetty tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehdellä. Alue rajoittuu Inkoon, Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen kuntarajoihin. Alueen pinta-ala on noin 266 km².

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 14.5.2019 § 66 päätti hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • Liikennetyöpaja järjestettiin ke 21.8 klo 17.30 Fanjunkarsissa. Tilaisuudessa keskusteltiin liikenteestä liittyen meneillään olevaan teemayleiskaavaan. 

Ainestot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Teknisen lautakunnan päätös 14.5.2019 § 66
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 14.5.2019 § 66 liite)