Teemayleiskaava

Kaavan sijainti

Teemayleiskaavojen alue käsittää koko Siuntion kunnan alueen. Alueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota käsitellään neljän eri teeman kannalta: liikenne ja kevyen liikenteen väylät, arvokkaat kallioalueet, kulttuurihistorialliset alueet sekä luonnon- ja ympäristönsuojelu. Suunnittelualueen rajaus on esitetty tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehdellä. Alue rajoittuu Inkoon, Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen kuntarajoihin. Alueen pinta-ala on noin 266 km².

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 14.5.2019 § 66 päätti hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • Liikennetyöpaja järjestettiin ke 21.8 klo 17.30 Fanjunkarsissa. Tilaisuudessa keskusteltiin liikenteestä liittyen meneillään olevaan teemayleiskaavaan. 
  • Tekninen lautakunta 3.3.2020 § 42 päätti asettaa liitteen mukaisen yleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää yleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Tekninen lautakunta 3.3.2020 § 43 päätti asettaa liitteen mukaisen yleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää yleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Tekninen lautakunta 3.3.2020 § 44 päätti asettaa liitteen mukaisen yleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää yleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Tekninen lautakunta 3.3.2020 § 45 päätti asettaa liitteen mukaisen yleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää yleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Yleisötilaisuus teemayleiskaavasta järjestettiin ke 11.3.2020 klo 17-19 Fennia Areenalla. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnosten sisältöä.
  • Koronatilanteen takia nähtävilläoloaikaa on jatkettu (päivitetty 9.4.2020). 
  • Koronatilanteen takia nähtävilläoloaikaa on jatkettu (päivitetty 30.7.2020).
  • Yleisötilaisuus teemayleiskaavasta järjestettiin ke 16.9.2020 klo 17-19 Fennia Areenalla. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnosten sisältöä.

Aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Teknisen lautakunnan päätös 14.5.2019 § 66
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 14.5.2019 § 66 liite)

Luonnosvaihe

Kuulutus (päivitetty 30.7.2020)
Teemayleiskaava - Liikenne
Teemayleiskaava - Arvokkaat kallioalueet
Teemayleiskaava - Kulttuurihistorialliset alueet
Teemayleiskaava - Luonnon- ja ympäristönsuojelu