Täydentävä varhaiskasvatus ja maksut

Esiopetusikäisillä lapsilla 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus tarkoittaa viikoittaista esiopetusaikaa, joka on 4 tuntia päivässä ja yhteensä 20 tuntia viikossa. Esiopetusta järjestetään Siuntiossa klo 9.15 – 13.15.

Esiopetusikäisille lapsilla on oikeus esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, mikäli huoltajat ovat töissä tai opiskelevat päätoimisesti. Lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen, yli 20 tuntia viikossa, myös mikäli lapsen etu tai perheen kokonaistilanne niin edellyttää. Varhaiskasvatusoikeuden ns. harkinnanvaraisuutta laajempaa tarvetta arvioidaan yhdessä huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa perheen kokonaistilanne ja lapsen etu huomioiden.

Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään ennen ja jälkeen esiopetusajan.

Täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy sen mukaan, minkä verran esiopetusajan lisäksi lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta

Tuntimäärä viikossa % kokopäivämaksusta

Vähintään 26
(esiopetus mukaan laskettuna vähintään 46)

80

yli 20 – alle 26
(esiopetus mukaan laskettuna yli 40 - alle 46)

70
enintään 20
(esiopetus mukaan laskettuna enintään 40)
50

1.3.2023 alkaen täydentävän varhaiskasvatuksen maksuportaat ovat:

Tuntimäärä viikossa                                             % kokopäivämaksusta

yli 20 h                                                                 80 %
(esiopetus mukaan laskettuna yli 40)

enintään 20 h                                                        60 %
(esiopetus mukaan laskettuna enintään 40)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Muistathan, että varhaiskasvatuksen laskut voit vastaanottaa verkkolaskuina suoraan omaan pankkiohjelmaasi?
E-lasku on turvallinen ja tulee aina perille, eikä sinun tarvitse näppäillä pitkiä tili- ja viitenumeroita. Verkkolaskun voit helposti aktivoida omassa pankkiohjelmassasi.