Tarjoa nuorelle kesätyö!

08.03.2023 10:37

Kategoria: Työ & Elinkeinot Matkailu & Vapaa-aika

Kunta myöntää kesätyötukea yrityksille, järjestöille tai yksityishenkilöille, jotka työllistävät siuntiolaisia 15–22-vuotiaita nuoria 1.5.–31.8.2023 välisenä aikana. Tukea ei makseta perheen sisällä.

Tukea maksetaan 150 euroa vähintään 50 tunnin työskentelystä tai 300 euroa vähintään 100 tunnin työskentelystä. Työtuntimäärät on pystyttävä toteamaan työtodistuksesta. Työnantaja vastaa kaikista sosiaaliturva-, tapaturma- ja muista maksuista sekä velvoitteista.

Tuen hakuaika on 1.3.–15.4.2023 ja päätökset tehdään 30.4.2023 mennessä. Hakemukset käsitellään Siuntion kunnan sivistysosastolla ja tuki myönnetään viranhaltijapäätöksellä. Hakemuslomake löytyy: hakemuslomake

Tuki maksetaan jälkikäteen, kun työnantaja on esittänyt luotettavan selvityksen työsuhteesta ja palkanmaksusta (kopiot työsopimuksesta, palkkalaskelma ja työtodistuksesta). Lisäselvitys on toimitettava Siuntion kunnan sivistystoimistoon 30.9.2023 mennessä. Hakemus katsotaan rauenneeksi ilman määräaikaan mennessä toimitettua lisäselvitystä.

Kunnan myöntämä kesätyötuen määräraha päätetään vuosittain kunnan talousarvioprosessin yhteydessä ja kesätyötukea myönnetään määrärahan puitteissa. Jos hakemuksien määrä ylittää jaettavan kesätyötuen määrärahan, pyritään varmistamaan, että myönnetyt tuet jakautuvat mahdollisimman monen työnantajan kesken. 

Keltaliivinen nuori nainen pitelee kukkaa seisten keltaisten kukkien keskellä.