Siirry sisältöön

Vesiensuojelua Siuntio-päivässä

Aika
klo -
Aika
Sivistyskampus Siuntion sydän
Järjestäjä:
Siuntion kunta
Sähköposti:
tapahtumat@luvy.fi

Länsi-Uudenmaan oma alueellinen vesiensuojeluyhdistys osallistuu Siuntiopäiville 30.9.2023. Tulethan kojullemme kuulemaan yhdistyksemme toiminnasta. Siuntiossa olemme toimineet haja-asutusalueiden jätevesineuvonnassa, Pickalan lahden ja Siuntionjoen valuma-alueeseen kuuluvien järvi- ja virtavesien kunnostuksissa. Siuntionjoen latvavesistön Enäjärvellä (Vihdissä) on tehty mittavia hoitokalastustoimenpiteitä, joiden vaikutus on tarkoitettu sekä vaikuttamaan paikallisesti yhtä kuin alavirtaan asti.

Siuntionpäivillä pääset juttelemaan jätevesineuvojamme sekä rannikkovesivision aluekoordinaattorimme kanssa. Nähdään lauantaina Siuntionpäivillä!

Västra Nylands regionala vattenskyddsförening deltar i Sjundeådagen den 30.9.2023. Kom gärna till vår monter för att höra om vår förenings verksamhet. I Sjundeå har vi arbetat med rådgivning om avloppsvatten i glesbygdsområden, restaurering av sjöar och rinnande vatten som ingår i Pickalavikens och Sjundeå åns avrinningsområde. Omfattande skötselfiskeåtgärder har genomförts i Enäjärvi (i Vichtis) i övre delen av Siuntio ås vattensystem, vars effekter är avsedda att påverka både lokalt och nedströms.