Talvikunnossapito

Talvikunnossapitoon kuuluvat:

Lumen ja sohjon poisto

Liukkaudentorjunta


Palautteen antaminen kunnossapitotöistä:

Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa suoraan urakoitsijalle 045 321 3324 tai reklamaatiokaavakkeen kautta.