Talousarviot ja tilinpäätökset

Kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille toimielinkohtaiset toiminnan tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Kunnanjohtaja ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Kunnanhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa ja taloutta sekä talousarvion toteutumista. 

Talousarviot Tilinpäätökset
Talousarvio 2023 Tilinpäätös 2021
Talousarvio 2022 Tilinpäätös 2020
Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2019
Talousarvio 2020 Tilinpäätös 2018
Talousarvio 2019 Tilinpäätös 2017
Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2016
Talousarvio 2017 Tilinpäätös 2015
Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2014
Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2013
Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2012
Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2011
Talousarvio 2012
Talousarvio 2011