Talous

Siuntion kunnan taloustilanne on kehittynyt hyvään suuntaan. Positiivisen kehityksen taustalla ovat talouden tasapainotustoimenpiteet ja toimintojen uudelleen organisointi. Vuoden 2017 tulosta paransivat mm. kasvaneet toimintatulot, pienentyneet rahoituskulut sekä verotulojen ja valtionosuuksien toteutumien talousarvion mukaisesti.
Kunnalle elintärkeä liittyminen HSL:n jäseneksi ja sen myötä junaliikenteet turvaaminen sekä sisäilmahaasteiden myötä nousseet korjaus- ja vuokrakustannukset kasvattavat kunnan kuluja.
Kunnan tulos oli vuonna 2017 ylijäämäinen. Kunnalla on kuitenkin merkittävä lainakanta ja verotulojen tilitys on vuosittain ollut vaihtelevaa. Vuosikatteen riittäminen pitkällä aikavälillä investointien kattamiseen ja lainakannan pidentämiseen edellyttää edelleen tiukkaa menokuria ja tulojen pitämistä hyvällä tasolla.

Väestö ja talous numeroina—Befolkningen och ekonomin i siffror

2014

2015

2016

2017

Asukasluku—Invånarantal 31.12.

6 205

6 181

6 173

6 148

Veroprosentti—Skattesats

21,50

21,50

21,50

21,50

Verotulot—Skatteinkomster (1000 €)

28 590

27 833

29 275

29 134

Valtionosuudet—Statsandelar (1000 €)

4 652

4 219

4 792

4 417

Toimintatuoto (ulkoiset) —
Verksamhetsintäkter (externa) (1000 €)

4 169

4 576

5 253

5 707

Toimintakulut (uloiset) —
Verksamhetsutgifter (externa) (1000 €)

35 226

35 636

34 654

35 393

Vuosikate—Årsbidrag (1000 €)

1 742

568

4 269

3 541

Poistot—Avskrivningar (1000 €)

2 037

1 921

1 550

1 982

Tilikauden tulos—
Räkenskapsperiodens resultat (1000 €)

-294

-1 354

2 720

1558

Kumulatiivinen yli- ja alijäämä—
Kumulativt över- och underskott (1000 €)

-905

-2259

461

2019

Lisätietoja

Taloussuunnittelupäällikkö
Kaisa Okkeri
044 386 1271
kaisa.okkeri(at)siuntio.fi

Tietoa Siuntiosta