Talous

Siuntion kunnan taloustilanne on kehittynyt hyvään suuntaan. Positiivisen kehityksen taustalla ovat talouden tasapainotustoimenpiteet ja toimintojen uudelleen organisointi. Vuoden 2017 tulosta paransivat mm. kasvaneet toimintatulot, pienentyneet rahoituskulut sekä verotulojen ja valtionosuuksien toteutumien talousarvion mukaisesti.
Kunnalle elintärkeä liittyminen HSL:n jäseneksi ja sen myötä junaliikenteet turvaaminen sekä sisäilmahaasteiden myötä nousseet korjaus- ja vuokrakustannukset kasvattavat kunnan kuluja.
Kunnan tulos oli vuonna 2017 ylijäämäinen. Kunnalla on kuitenkin merkittävä lainakanta ja verotulojen tilitys on vuosittain ollut vaihtelevaa. Vuosikatteen riittäminen pitkällä aikavälillä investointien kattamiseen ja lainakannan pidentämiseen edellyttää edelleen tiukkaa menokuria ja tulojen pitämistä hyvällä tasolla.

Väestö ja talous numeroina - Befolkningen och ekonomin i siffror

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Asukasluku - Invånarantal 31.12.

6 205

6 181

6 173

6 148

6 146

6 144

Verotulot - Skatteinkomster (1000 €)

28 590

27 833

29 275

29 134

28 866

29 639

Valtionosuudet - Statsandelar (1000 €)

4 652

4 219

4 792

4 417

4 534

4 808

Toimintatuoto (ulkoiset) -
Verksamhetsintäkter (externa) (1000 €)

4 169

4 576

5 253

5 707

9 122

7 626

Toimintakulut (uloiset) -
Verksamhetsutgifter (externa) (1000 €)

35 226

35 636

34 654

35 393

39 554

41 271

Vuosikate - Årsbidrag (1000 €)

1 742

568

4 269

3 541

2 720

786

Poistot - Avskrivningar (1000 €)

2 037

1 921

1 550

1 982

2 027

2 268

Tilikauden tulos -
Räkenskapsperiodens resultat (1000 €)

-294

-1 354

2 720

1558

693

-1 483

Kumulatiivinen yli- ja alijäämä -
Kumulativt över- och underskott (1000 €)

-905

-2259

461

2019

2 824

1 341


Veroprosentit - Skattesatser

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Veroprosentti - Skattesats

21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

Yleinen kiinteistöveroprosentti -
Allmän fastighetsskatteprocent

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Vakinainen asuinrakennus -
Byggnader för stadigvarande boende

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Muut asuinrakennukset -
Övriga bostadsbyggnader

1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Rakentamaton maa-alue -
Obebyggda byggplatser

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Lisätietoja

Talouspäällikkö

044 386 1271

Tietoa Siuntiosta