Talous

 

Väestö ja talous numeroina - Befolkningen och ekonomin i siffror

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Asukasluku - Invånarantal 31.12.

6 173

6 148

6 146

6 144

6 150

6 198

Verotulot - Skatteinkomster (1000 €)

29 275

29 134

28 866

29 639

30 275

31 522

Valtionosuudet - Statsandelar (1000 €)

4 792

4 417

4 534

4 808

7 194

5 671

Toimintatuoto (ulkoiset) -
Verksamhetsintäkter (externa) (1000 €)

5 253

5 707

9 122

7 626

7 561

9 776

Toimintakulut (uloiset) -
Verksamhetsutgifter (externa) (1000 €)

34 654

35 393

39 554

41 271

41 348

-43 768

Vuosikate - Årsbidrag (1000 €)

4 269

3 541

2 720

786

3 778

3 383

Poistot - Avskrivningar (1000 €)

1 550

1 982

2 027

2 268

-1 896

-1 645

Tilikauden tulos -
Räkenskapsperiodens resultat (1000 €)

2 720

1558

693

-1 483

1 881

1 738

Kumulatiivinen yli- ja alijäämä -
Kumulativt över- och underskott (1000 €)

461

2019

2 824

1 341

3 222

4 961


Veroprosentit - Skattesatser

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Veroprosentti - Skattesats

21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

Yleinen kiinteistöveroprosentti -
Allmän fastighetsskatteprocent

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Vakinainen asuinrakennus -
Byggnader för stadigvarande boende

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Muut asuinrakennukset -
Övriga bostadsbyggnader

1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Rakentamaton maa-alue -
Obebyggda byggplatser

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Lisätietoja

Talouspäällikkö
044 386 1271