Svenska förskolan

Siuntion kunta on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu toteutetaan elokuun 2021 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. 

Toimintavuonna 2022 - 2023 ruotsinkielisessä esiopetuksessa on kolme ryhmää, joista kaksi on Sivistyskampus Siuntion Sydämessä (2016 syntyneet lapset) sekä yksi ryhmä Sjundeå svenska skolanin vanhoissa tiloissa (2017 syntyneet lapset)

Esiopetuaika on klo 9:15 - 13:15. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta annetaan tarpeen mukaan sekä ennen että esiopetusajan jälkeen, pääsääntöisesti klo 7:00 - 17:00.

Arvostamme hyvää yhteistyötä kodin ja esikoulun välillä ja pyrimme siihen, että esioppilaat saisivat niin antoisan ja opettavaisen esiopetusajan kuin mahdollista. Esiopetus on järjestelmällistä ja tavoitteellista, jossa lapsen yksilöllinen kehitys, tarpeet ja tavoitteet ovat keskiössä. Pedagoginen ympäristö sopeutetaan lasten tarpeiden mukaisesti ja leikillä on tärkeä merkitys.

Koemme tärkeäksi, että lapset oppivat kanssakäymistä toistensa kanssa, sekä toisten kunnioittamista ja huomioon ottamista. Siksi painotamme lasten sosiaalisten valmiuksien taitoja ja lapsen itseluottamuksen vahvistamista.

Ruotsin kieli on vahvasti mukana kaikessa toiminnassamme lapsen yksilöllinen taso huomioon ottaen. 

Arvostamme hyvää yhteistyötä svenska skolanin kanssa ja meillä on säännöllinen yhteistyö alkuopetuksen kanssa.

Pyrimme siihen, että esiopetusaika on hauskaa, leikkisää ja opettavaista!

Kontaktuppgifter: 

Palvelualuevastaava:
Nina Isometsä
044 386 1043
nina.isometsa(at)siuntio.fi 

Esiopetus (2016 syntyneet lapset)
Sivistyskampus Siuntion sydän, Puistopolku 2
Ryhmän puhelinnumero:
044 386 1089
Yksikkövastaava
Mikaela Lemström
mikaela.lemstrom(at)edu.siuntio.fi
050 386 0844 

Esiopetus (2017 syntyneet lapset)
Koulutie 3
Ryhmän puhelinnumero:
044 386 1091
Yksikkövastaava:
Sabina Ekström
sabina.ekstrom(at)edu.siuntio.fi
044 386 1297