Gå till innehållet

Läropliktslagens påverkningar


Trots att Sjundeå kommun inte ordnar andra stadiets utbildning påverkar reformen Sjundeå och sjundeåbor på många sätt:

Skyldighet att söka till utbildning
Tidigare var det frivilligt för den unga att delta i andra stadiets utbildning. Från och med 1.1.2021 måste den läropliktiga söka till en andra stadiets utbildning, utbildning i övergångsskede (tilläggsundervisning alltså s.k. årskurs 10, utbildning som handleder för yrkesutbildning samt utbildning som handleder för gymnasieundervisning) eller annan utbildning som hör till läropliktens krets.

Stöd för skolresor
Då andra stadiet blir avgiftsfritt sänks skolresans längd från 10 kilometer till 7 kilometer för resor som berättigar till stöd för skolresor. Skolresorna ersätts direkt genom det stöd för skolresor som Folkpensionsanstalten betalar, så det uppkommer inga kostnader för kommunen.

Undervisningens avgiftsfrihet
Andra stadiets utbildning blir avgiftsfri i och med läropliktslagen.

Olika aktörers ansvar och skyldigheter

Sjundeå kommuns situation
I Sjundeå är strukturerna i skick för att ta i bruk den utvidgade läroplikten. Alla arrangörer av grundläggande utbildning förmedlar redan nu varje sommar information om Sjundeå kommuns unga som avslutat åk 9 och inte fått en studieplats till Sjundeå kommuns uppsökande ungdomsarbete. De uppsökande ungdomsarbetarna tar kontakt med de unga och börjar i samverkan med den unga leta efter en passande studieplats.

Motsvarande metod kommer man att följa med andra stadiets läroanstalter, om en ungdom med läroplikt avbryter sina studier där

Mer information: https://minedu.fi/sv/fragor-och-svar-om-laroplikten(du flyttas till en annan tjänst)