Suunnittelu ja rakentaminen

Tällä hetkellä tieverkko on pituudeltaan noin 33 km. Tähän sisältyy muutama kilometrin verran kevyen liikenteen väyliä.

Uusia teitä rakennetaan vuosittain teknisen lautakunnan vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiskohteiden työohjelman, jonka mukaisesti tulevana vuosina edetään.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiskohteiden työohjelma vuodelle 2023