Suomi toisena kielenä

Suomi toisena kielenä (S2) opetus on eri kieli- ja kulttuuritaustaiselle lapselle annettavaa suomen kielen tavoitteellista, toiminnallista sekä säännöllistä opetusta.
Kun molemmat huoltajat puhuvat muuta kuin suomea ja ruotsia, annetaan lapselle suomi toisena kielenä opetusta.

Suomi toisena kielenä opetus perustuu Siuntion varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Siuntion esiopetussuunnitelmaan.

S2-opetus ei ole tuki- tai erityisopetusta, vaan se on osa varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön yhdessä toteutettavaa arjen pedagogiikkaa.
S2-opetusta voidaan järjestää eri tavoin, yksilö-, pari- tai pienryhmätoimintana.


Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on laadittu 1.9.2018 alkaen huomioitavaksi suomi toisena kielenä tietoa ja ohjeita henkilökunnalle ja asiakkaille. Tutustu ohjeisiin tästä