Suomenkielinen esiopetus

SUOMENKIELINEN ESIOPETUS
Puistopolku 4, 02580 Siuntio

Esi A: 044-3861128
Esi B: 044-3861069
Esi C: 044-3861575
Esi D: 044-386 1315

Avoinna: klo 6.30 - 17.00

Esiopetusaika on klo 9.15 - 13.15. Esiopetuksen lisäksi järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta.

Suomenkielinen esiopetus sekä täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Aleksis Kiven koulun yhteydessä, Puistopolku 4, 02580 Siuntio.

Meillä esiopetuksessa opitaan uutta leikkien, liikkuen, tutkien ja taiteillen. Saadaan uusia kavereita ja päästään myös kurkistamaan mitä koulussa tapahtuu.

Vuoden aikana harjoitelemme monenlaisia tärkeitä taitoja, joita tarvitaan niin koulussa kuin koko elämän aikana. Lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia eri oppimisen osa-alueilta.

Tärkeimpiä esiopetuksen tavoitteita ovat: 

  • lapsen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen positiivisten oppimiskokemusten avulla
  • ryhmässä toimimisen ja sosiaalisten taitojen harjoittelu

Meillä esiopetuksessa keskeisenä tehtävänä on edistää turvallisessa ja positiivisessa ympäristössä lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä, jotta hänen opiskelunsa koulussa alkaisi mahdollisimman sujuvasti.

Esiopetuksessa käytämme uuden oppimisessa mm. seuraavia menetelmiä:

  • ohjattua ja omaehtoista leikkiä, yhteisöllisiä leikkejä
  • tutkimista, taidetta, musiikkia ja itseilmaisua
  • tekemällä oppimista sekä itsenäistä työskentelyä
  • työparityöskentelyä ja pienryhmätyöskentelyä
  • liikkumista sekä eri aistien käyttöä
  • omien tavoitteiden pohtimista
  • iPadeja ja tietokoneita


Meillä tehdään yhteistyötä alkuopetuksen kanssa. Käytämme arjessamme pienimuotoisesti ruotsin kieltä, meillä ovat vahvasti läsnä myös musiikki, taide ja kirjallisuus.

Tervetuloa esiopetukseen!

 

Suomenkielinen palvelualuevastaava
 
Tuire Rönkkö
044 386 1298
tuire.ronkko(at)siuntio.fi

Yksikkövastaava

Kirsi Lillman 
044 386 1246
kirsi.lillman(at)edu.siuntio.fi 

Esiopetusryhmät:

Esi A: 044 386 1128

Esi B: 044 386 1069

Esi C: 044 386 1575

Esi D: 044 386 1315