Suomenkielinen esiopetus

SUOMENKIELINEN ESIOPETUS

Siuntion kunta on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu toteutetaan elokuun 2021 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. 

Toimintavuonna 2022 - 2023 suomenkielisessä esiopetuksessa on viisi ryhmää. Sivistyskampus Siuntion Sydämessä toimii kaksi esiopetusryhmää (2016 syntyneet lapset, jotka eivät ole mukana esiopetuksen kokeilussa) sekä Sjundeå svenska skolanin vanhoissa tiloissa (2016-2017 syntyneet lapset, jotka ovat mukana esiopetuksen kokeilussa)

Esiopetusaika on klo 9.15 - 13.15. Esiopetuksen lisäksi järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta.

Meillä esiopetuksessa keskeisenä tehtävänä on edistää turvallisessa ja positiivisessa ympäristössä lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä, jotta hänen opiskelunsa koulussa alkaisi mahdollisimman sujuvasti.

Esiopetuksessa käytämme uuden oppimisessa mm. seuraavia menetelmiä:

  • ohjattua ja omaehtoista leikkiä, yhteisöllisiä leikkejä
  • tutkimista, taidetta, musiikkia ja itseilmaisua
  • tekemällä oppimista sekä itsenäistä työskentelyä
  • työparityöskentelyä ja pienryhmätyöskentelyä
  • liikkumista sekä eri aistien käyttöä
  • omien tavoitteiden pohtimista
  • iPadeja ja tietokoneita


Meillä tehdään yhteistyötä alkuopetuksen kanssa. Käytämme arjessamme pienimuotoisesti ruotsin kieltä, meillä ovat vahvasti läsnä myös musiikki, taide ja kirjallisuus.

Tervetuloa esiopetukseen!

 

Yhteystiedot

Palvelualuevastaava:
Tuire Rönkkö
044 386 1298
tuire.ronkko(at)siuntio.fi 

Esiopetus (2016 syntyneet lapset, yksivuotinen esiopetus)
Sivistyskampus Siuntion sydän, Puistopolku 2

Yksikkövastaava
Veera Alestalo
veera.alestalo(at)edu.siuntio.fi
044 386 1575

Esi A: 044 386 1128
Esi B: 044 386 1575

Esiopetus (2016-2017 syntyneet lapset, kaksivuotinen esiopetus)
Koulutie 3

Yksikkövastaava
Heli Boije Af Gennäs
heli.boijeafgennas(at)edu.siuntio.fi
044 725 6144

Esi C: 044 386 1069
Esi D: 044 386 1315
Esi E: 044 386 1563