Sote-uudistus muuttaa kunnan talousarvion – investoinneissa sotekeskus, Sudenkaaren alueen kunnallistekniikka ja koirapuisto

15.11.2022 13:37

Kategoria: Asiointi & Päätöksenteko Sote-keskus Matkailu & Vapaa-aika Asuminen & Ympäristö Varhaiskasvatus & Koulutus

Siuntion kunnan talousarvio kutistuu melkein puolella, kun sosiaali- ja terveyspalvelut j a pelastuslaitos siirtyvät vuodenvaihteessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Kunnanvaltuusto käsitteli talousarviota maanantaina yli kolmen tunnin ajan ja hyväksyi sen pienin muutoksin lukuisten äänestysten jälkeen.

Käsittelyn aikana valtuusto päätti poistaa 20 000 euron määrärahan, joka oli tarkoitettu Pikku Lotan päiväkodin aidan uusimiseen sekä aikaistaa vuodelle 2024 suunnitellun 20 000 euron määrärahan Pikkalan kentän valaistuksen uusimiseen ensi vuodelle. Valtuusto myös lisäsi sivistystoimelle 24 000 euron ylimääräisen määrärahan oppilaskaappien etähallintaan ensi vuodelle.

Ensi vuonna Siuntion tuloveroprosentti on 8,61. Tämän vuoden tuloveroprosentti on 21,25. Sote-uudistuksen takia kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja leikataan vuodenvaihteessa 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtionverotusta kiristetään vastaavasti. Kunnat eivät tänä vuonna saaneet muuttaa tuloveroprosenttejaan. Valtio siirtää kunnilta leikatun osuuden verotuloista uusien hyvinvointialueiden rahoittamiseen.

Kiinteistöveroihin ei tehty muutoksia. Yleinen kiinteistövero on 1,2 prosenttia, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,5 prosenttia, muun asuinrakennuksen 1,2 prosenttia, yleishyödyllisten yhteisöjen 0 prosenttia ja rakentamattomien rakennuspaikkojen 3 prosenttia.

 Siuntion kiinteistöverot 2023
 Yleinen kiinteistövero 1,20 %
 Vakituinen asunto 0,50 %
 Muu asuinrakennus 1,20 %
 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
 Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Toimintakulut puolittuvat

Ensi vuoden talousarviossa toimintakuluiksi arvioidaan 24,5 miljoonaa euroa, kun kuluvan vuoden talousarviossa toimintakulut ovat 47 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot laskevat samasta syystä 11,8 miljoonasta eurosta 5,6 miljoonaan euroon. Verotulot laskevat noin 35 miljoonasta eurosta 17 miljoonaan euroon, kun valtio vie verotuloista isomman osan ja jakaa sen hyvinvointialueille. Valtionosuudet laskevat 6 miljoonasta 4,2 miljoonaan euroon.

Tulojen ja menojen välistä suhdetta kuvaava vuosikate on positiivinen, 2 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi jää 44 000 euroa ja kumulatiivinen ylijäämä on 5 miljoonaa euroa.

Tulojen ja menojen lisäksi vähenee myös kunnan henkilöstö. Viime vuonna henkilötyövuosia tehtiin 298,73 ja tämän vuoden talousarviossa henkilötyövuosiksi arvioidaan 291,51. Ensi vuodelle henkilötyövuosia povataan 210,61, koska kaikki perusturvaosaston alaiset työntekijät sekä oppilasterveydenhuolto siirtyy hyvinvointialueelle.

Investoinnit ja lainat kasvavat

Kunnan investoinnit sen sijaan jatkuvat. Kokonaisinvestointien määrä on talousarvion mukaan lähes 16,5 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna investointeja arvioidaan toteutuvan 3,8 miljoonan euron edestä. Vuonna 2024 investointeja tehdään 14 miljoonan euron edestä ja vuonna 2025 investoinnit ovat 10 miljoonan euron luokkaa.

Kunnan lainat nousevat 32,2 miljoonaan euroon, kun tänä vuonna lainoja on 21,2 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina lainat nousevat yli 40 miljoonaan euroon.

Tänä vuonna kunnalla on lainaa 3 580 euroa kuntalaista kohden. Ensi vuonna summa nousee 5 338 euroon ja seuraavina vuosina 7 000 euron tietämille.

Katu ja taloja Sudenkaarella
Sudenkaaren kunnallistekniikan uusiminen on kunnan toiseksi suurin investointi ensi vuonna.

Sotekeskus suurin investointi, myös kunnallistekniikkaan investoidaan

Suurin investointi ensi vuonna on sotekeskuksen rakentaminen, johon varataan 12 miljoonaa euroa. Seuraavalle vuodelle tarkoitukseen esitetään 10 miljoonaa euroa. 

Toiseksi suurin investointi on Sudenkaaren alueen kunnallistekniikan uusiminen, johon on varattu 950 000 euroa, josta 550 000 euroa vesilaitoksen budjetista. 

Uuden Palonummenkujan kunnallistekniikan rakentamiseen varataan yhteensä 650 000, josta 400 000 vesilaitoksen budjetista 

Siuntiontien pyörätien rakentaminen välille Sudenkaaren ja Läntisen kuninkaantien välille jatkuu ja vie 460 000 euroa.

Asemalaitureiden ja pysäköintialueiden parantamiseen 400 000 euroa. Seuraavalle vuodelle tarkoitukseen varataan 250 000 euroa. Suunnitelmaa tehdään yhdessä Väyläviraston kanssa. 

Ilmakuva Siuntiontien ja kantatien 51 risteyksestä.

Siuntiontien ja kantatie 51:n risteykseen suunnitellaan eritasoliittymää. Eritasoliittymästä etelään rakennetaan Störsvikin uusi sisääntulotie.

Monta kantatie 51:n liittyvää investointia

Eritasoliittymän suunnitteluun Siuntiontien ja kantatie 51:n risteykseen varataan 120 000 euroa. Seuravalle vuodelle liittymän rakentamiseen varataan 2 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 vielä 3 miljoonaa euroa. Ely-keskus maksaa kustannuksista saman verran.

Eritasoliittymän rakentamiseen liittyy myös Störsvikin uuden tulotien suunnittelu ja rakentaminen, johon varataan ensi vuodelle 50 000 euroa, seuravaalle vuodelle 100 000 euroa ja vuodelle 2025 varataan 1,4 miljoonaa euroa. Kyseessä on siis tulevasta eritasoliittymästä Störsvikin suuntaan lähtevästä tiestä. Ensi vuonna tielle laaditaan katusuunnitelma.

Kantatie 51:lle on luvassa muitakin investointeja. Ensi vuodelle on varattu 50 000 euroa Störsvikintien ja Läntisen kuninkaantien risteyksen turvallisuuden parantamiseen. Asia suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen kanssa. Vuodelle 2024 on varattu 50 000 euroa alikulun suunnitteluun samaan risteykseen ja vuodelle 2025 on varattu 550 000 euroa samaan kohteeseen.

Kelan eritasoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen varataan 150 000 euroa vuodelle 2025.

Päiväkoteihin ja leikkipuistoihin parannuksia

Päiväkoteihin tehdään pienempiä ja isompia parannuksia. Jukolan päiväkodin ilmanvaihdon uusimiseen on varattu 140 000 euroa ensi vuodelle. Pikku Lotan laajennukseen on varattu 40 000 euroa ja Tyyskylän päiväkodin portaiden ja terassien uusimiseen on varattu 12 000 euroa.

Leikkipuistojen parannuksiin varataan 130 000 euroa. Seuraavina vuosina leikkipuistojen ylläpitoon varataan 30 000 euroa vuodessa. Vuonna 2024 keskusleikkipuiston suunnittelulle varataan 25 000 euroa ja vuodelle 2025 varataan 250 000 euroa sen rakentamiseen.

Viihtyisyyttä ja valaistuksia parannetaan

Talousarviossa on myös varattu 50 000 euroa S-marketin parkkipaikan vieressä olevan talon purkuun ensi vuonna. Kuntakeskuksen viihtyisyyden parantamiseen ja sen suunnitteluun on varattu 50 000 euroa. Led-valoja taas vaihdetaan katuvalaistukseen 40 000 eurolla vuosittain.

Koirapuiston aitaukseen on varattu 20 000 euroa ja jouluvalaistuksen uusimiseen 10 000 euroa.

Uimarantojen viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseen on varattu 50 000 euroa vuodelle 2023 ja 30 000 euroa seuraavalle vuodelle. Störsvikin uimarannalla kehitetään kulkuväyliä ja valaistusta.

Vesilaitos saneeraa Störsvikin vedenottamon

Sudenkaaren ja Palonummekujan lisäksi vesilaitoksen isoimpiin investointeihin ensi vuonna kuuluvat Störsvikin vedenottamon saneeraus (150 000 euroa), jätevesipumppaamoiden saneeraukset (80 000 euroa) ja Dyvikenin pumppaamon uusiminen (80 000 euroa).

Kunnan hallinto-osasto käynnistää verkkopalveluiden kehityshankkeen, johon on varattu 50 000 euroa. RFID-tekniikan käyttöönottoon kirjastossa on varattu 20 000 euroa. Tekniikan ansiosta kirjonen viivakoodeja ei enää tarvitse näyttää lainauslaitteelle, vaan riitttää, että kirjat asetetaan laitteelle yksi kerrallaan.

Voit tutustua talousarvioehdotukseen täältä. Siihen ei vielä ole tehty valtuuston päättämiä muutoksia.

Voit katsella valtuuston kokouksen Facebook-striimauksen tallenteen täältä.

Ilmakuva Siuntion keskustasta, svenska skolanin vanha rakennus etualalla.

Sotekeskus rakennetaan etualalla näkyvän Svenska skolanin vanhan rakennuksen tilalle.