Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueelle

Siuntion sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Siuntion palveluista terveydenhuolto, ikäihmisten asumisyksiköt, perhekeskus, sosiaalipalvelut, koulukuraattori, koulupsyokologi ja aikuisille suunnattu kuntouttava työtoiminta siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueelle siirtyminen aiheuttaa muutoksia palveluihin

Informaation lähde on Länsi-Uudemaan hyvinvointialue, www.luvn.fi.

Asukkaiden ja henkilöstön näkökulmasta suuri osa asioista säilyy täysin ennallaan. Palveluja saa samasta tutusta paikasta kuin ennenkin. Huomioi kuitenkin, että vuodenvaihteessa voi joissakin palveluissa ilmetä tilapäisiä viiveitä ja häiriöitä.

Mikä säilyy ennallaan?

 • Palvelut asukkaille tuotetaan samalla tavalla kuin tähänkin saakka.
 • Digitaaliset palvelut ovat asukkaiden käytössä sellaisena kuin nyt.
 • Siirtymän aikana kiireettömissä asioissa ohjataan hakeutumaan pääosin oman kunnan alueella oleviin palveluihin.
 • Palvelusetelit säilyvät vaihtoehtona hyvinvointialueen palvelujen tuotannossa.
 • Vuoden 2023 alussa käytössä ovat pääosin nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät.
 • Psykologi- ja kuraattoripalvelut järjestetään jatkossakin oppilaitoksissa.
 • Kiireellisiä terveyspalveluita saa kaikilta hyvinvointialueen terveysasemilta.
 • Pelastustoimen palvelut säilyvät ennallaan, samoin vapaaehtoisten palokuntien toiminta.
 • Hätäkeskustoiminta ei muutu – yleinen hätänumero on 112.

Mikä muuttuu?

Keskeisimpiä lähiajan muutoksia asukkaiden näkökulmasta ovat:

 • Asiakkaiden käyttämien palvelujen puhelinnumerot muuttuvat vaiheittain.
 • Palvelut löytyvät jatkossa www.luvn.fi verkkosivustolta suomeksi ja ruotsiksi sekä englanniksi.
 • Asukkaille tulee yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä tukien myöntämisen periaatteet. Asiakasmaksut on säädetty lailla ja maksut sovitetaan maksukykyyn.​ Asiakasmaksuista päätetään joulukuussa.
 • Seniori-info palvelee kahdessa numerossa. Inkoo kuuluu läntiselle aluelle (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti): 029 1512 280

Asiakasnumeroihin tulee muutoksia

 • Hyvinvointialueelle siirryttäessä 09- ja 019-alkuisten puhelinnumerojen tilalle tulee 029 151 -alkuinen puhelinnumero.
 • Hyvinvointialueella otetaan käyttöön yksi yhtenäinen asiakaspalvelupuheluiden hoitamiseen tarkoitettu järjestelmä.
 • Vanhojen järjestelmien ja puhelinnumeroiden käyttö päättyy, kun uusi puhelinjärjestelmä tulee käyttöön. Siirrot uuteen järjestelmään tehdään vaiheittain ja palvelulinjoittain.
 • Asiakaspalvelunumeroon soittavat asukkaat soittavat jatkossa uuteen numeroon. Vanhoihin numeroihin tulee siirtohetkenä ”numero on muuttunut”-tiedote.
 • Hyvinvointialue informoi uusista puhelinnumeroista ensisijaisesti luvn.fi-verkkosivujen kautta.

Viimeisimmän hyvinvointialueelta saadun tiedon mukaan puhelinnumerot vaihtuvat seuraavan aikataulun mukaan:

 • 9.-15.1.: Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • 16.-22.1.: Lapset, nuoret, perheet & muut sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
 • 23.-29.1.: Vammaissosiaalityö, kotikuntoutus
 • 30.1.-5.2.: Avokuntoutus, opiskeluhuolto
 • 6.2.-19.2.: Suun terveydenhuolto
 • 27.2.-5.3.: Sosiaali- ja kriisipäivystys, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 • 6.-10.3.: Perheoikeudelliset palvelut, maksuttomat hoitotarvikkeet, yhteiset sosiaalipalvelut

Minne otan yhteyttä, jos sairastun?

Voit ottaa yhteyttä terveysasemalle aikaisempaan tapaan. Puhelinnumerot muuttuvat vaiheittain ensi vuoden alussa. Tiedotamme puhelinnumeroiden vaiheittaisesta muuttumisesta www.luvn.fi –sivustolla sekä uuteen puhelinnumeroon ohjaavin äänittein vanhassa puhelinnumerossa.

Olen varannut ajan hoitajan vastaanotolta, säilyykö se ennallaan?

Kyllä, kaikki nykyiset palvelut ja annetut ajanvaraukset säilyvät ennallaan vuoden vaihteen jälkeen.

Kuittaa tiedoksianto Kanta-palveluista Omakannassa

Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi asukkaille tulee kertoa Kanta-palveluista eli antaa ns. Kanta-informointi uudestaan. Vastaanottamalla Kanta-informoinnin ilmaiset vastaanottaneesi tiedot Kanta-palveluista, tietojen käsittelystä ja oikeuksistasi vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tällä varmistat, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat hyödyntää Kantaan kirjattua hoitotietoa hoitosuhteen siirtyessä eri palveluntarjoajien välillä. Lisätietoa tietojen liikkumisesta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.

Uuden Kanta-informoinnin vastaanottaminen on tärkeää, koska hyvinvointialueella laadittuja potilasasiakirjamerkintöjä voidaan katsella esimerkiksi HUSissa vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut uuden Kanta-informoinnin. Uuden Kanta-informoinnin yhteydessä saat tarkempaa tietoa myös Uudenmaan väliaikaisesta tiedonsaantioikeudesta, johon potilastietojen näkyvyys Uudenmaan alueella perustuu 1.1.2023 alkaen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sujuvuuden kannalta on tärkeää, että ammattilaisella on kattavat ja ajantasaiset tiedot asiakkaasta. Jos esimerkiksi asioit terveysasemalla Hangossa, josta sinut lähetetään erikoissairaanhoitoon HUSiin, on tärkeää, että HUSin ammattilaiset voivat tarvittaessa hyödyntää sinusta hyvinvointialueellamme kirjattuja tietoja.

Lue hyvinvointialueen tiedote Kanta-informoinnista.

 

Usein kysytyt kysymykset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rakentamisesta

Usein kysyttyä sote-uudistuksesta

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Katso Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 17.11. järjestämä infotilaisuus asukkaille ja yhteistyökumppaneille.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uutiskirjeet

Ensimmäinen uutiskirje ilmestyi 21.1.2021.

Tilaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uutiskirje.

Uutiskirje joulukuu 2022

 • Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion
 • Seniori-info aloittaa joulukuussa
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uudistetut verkkosivut julkaistiin 19.12. 
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen siirtymä lähestyy
 • Voimaperheet-toimintamalli tueksi perheille
 • Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisön osallisuusalustan käyttö loppuu

Uutiskirje marraskuu 2022

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen siirtymä lähestyy
 • Luvn.fi-verkkosivut uudistuvat palvelut edellä
 • Seniori-info aloittaa joulukuussa 
 • Asukasinfotilaisuuden tallenteet katsottavissa 
 • Kohtaamispaikat tukevat arjessa jaksamista - tule sinäkin mukaan!
 • Voimaperheet-toimintamalli tueksi perheille
 • Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu
 • Vaikuttavaa osallisuuden kokemusta edistämässä
 • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman tavoitteet 4/5: Palveluiden monialaisuuden ja
 • yhteentoimivuuden varmistaminen
 • Etäpalvelut laajentavat palveluvalikoimaa
 • Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Uutiskirje, lokakuu 2022

 • Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuestrategian
 • Kohti hyvinvointialuetta: infotilaisuus asukkaille ja yhteistyökumppaneille 17.11.2022
 • Digihyvinvointi-palvelua kehitetään asiakaspalautteiden avulla
 • Opiskeluhuolto valmistautuu hyvinvointialueelle siirtymiseen
 • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman tavoitteet 3/5: Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • Tiedote järjestöille
 • Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisö

Uutiskirje, syyskuu 2022

 • Hyvinvointialuetta rakentamassa - yhdessä
 • Asukasinfotilaisuuden tallenteet katsottavissa
 • Terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle etenee hallitusti
 • Hyvinvointialueelle nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelulinjajohtajat on valittu
 • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteet 2/5: Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • Työpajasarja vaikuttavan osallisuuden kokemuksen edistämiseksi onnistuneesti käyntiin
 • Vammaispalvelujen asukasinfo 27.10.2022
 • Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisö

Uutiskirje, elokuu 2022

 • Tervetuloa vastaamaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiakyselyyn!
 • Kohti hyvinvointialuetta: infotilaisuus asukkaille ja yhteistyökumppaneille 22.9.2022
 • Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteet: Palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen (osa 1/5)
 • Hammashoidon palvelut jatkavat entisellään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
 • Tulevaisuuden vaikuttavaa osallisuuden kokemusta edistämässä - tervetuloa työpajoihin!
 • Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu
 • Tervetuloa tutustumaan pelastusajoneuvoihin ja pelastuslaitoksen henkilöstöön!
 • Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisö

Uutiskirje, toukokuu 2022

 • Sanna Svahn valittiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajaksi 
 • Lyhytterapiat mukaan mielenterveys- ja päihdepalveluihin Länsi-Uudellamaalla  
 • Kuntoutusta kotona videoyhteydellä - ikääntyneiden etäkuntoutus toimii paikasta riippumatta
 • Hyviä kokemuksia erikoislääkärin etävastaanotosta Kirkkonummelta 
 • Ajankohtaista hyvinvointialueen vammaispalvelujen valmistelusta
 • Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisö

Uutiskirje, huhtikuu 2022

 • Kohti hyvinvointialuetta: infotilaisuus asukkaille ja järjestöille toukokuussaVammaispalvelujen asiakaskyselyyn vastasi yli 200 asukasta
 • Poliittisen päätöksenteon toiminta jatkuu
 • Etevan ja Kårkullan kehitysvammaisten palvelut jatkuvat hyvinvointialueilla 
 • Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisö

Uutiskirje, maaliskuu 2022

 • Aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidettiin
 • Hyvinvointialueen valmistelun verkkosivut uudessa osoitteessa
 • Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
 • Reaaliaikainen etäkonsultaatio käyttöön Hangossa ja Inkoossa
 • Terveysasemalta sosiaalipalveluihin: Kokemuksia yhteistyön tiivistämisestä Lohjalta
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisö

Uutiskirje, helmikuu 2022

Uutiskirje, tammikuu 2022

Uutiskirje, joulukuu 2021

Uutiskirje, marraskuu 2021

Uutiskirje, lokakuu 2021

Uutiskirje, syyskuu 2021

Uutiskirje, elokuu 2021

Ylimääräinen uutiskirje, kesäkuu 2021

Uutiskirje, kesäkuu 2021

Uutiskirje, toukokuu 2021

Uutiskirje, huhtikuu 2021

Uutiskirje, maaliskuu 2021​

Uutiskirje, helmikuu 2021

Uutiskirje, tammikuu 2021