Sosiaalihuoltolain mukaiset asunnon muutostyöt ja korjausavustukset

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Sosiaalihuoltolain mukaisia avustuksia asunnon muutostöihin voidaan myöntää kunnan harkinnan mukaan määrärahojen puitteissa. Sosiaalihuoltolain mukaisia asunnon muutostöitä voidaan suorittaa, kun asunnon kunnostaminen ja varustaminen on välttämätöntä kotiolosuhteissa selviytymiseksi ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon välttämiseksi.

Oman asunnon muutostöitä ei myönnetä, jos hakija jonottaa asumispalvelupaikkaa. Avustukset kohdistetaan ikäihmisten asuntojen välttämättömiin pienimuotoisiin varustamis-, korjaus- ja muutostöihin (esim. kynnysten poistot tai tukikahvojen ja luiskien asennus), ei siis varsinaisiin peruskorjauksiin.

Avustuksen saajan tulee olla Kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen asunnossaan tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi.

Ensisijaisena tavoitteena on, että myös ikäihmiset huolehtivat itse asuntonsa korjaamisesta ja varustamisesta omia tarpeitaan ja toimintakykyään vastaavaksi. 

Sosiaalihuoltolain mukaisia avustuksia asunnon muutostyön myönnettäessä huomioidaan hakijan tulot. Sallitut bruttotulot yksinasuvalla ovat 1 200 €/kk ja parisuhteessa elävillä yhteensä 1 900 €/kk. Tuloiksi ei lasketa asumistukea, rintamalisää eikä vammaistukea/eläkettä saavan hoitotukea.

Tuloselvitys asunnon muutostyötä varten

Lomake pyydetään palauttamaan osoitteella
Siuntion kunta
Perusturvaosasto
Lepopirtintie 80
02570 Siuntio

Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen lain mukaan kunnat eivät enää vastaa korjausavustuksista. Niistä vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.
Asiakas voi hakea korjausavustuksia kirjautumalla ARA:n verkkoasiointipalveluun osoitteessa www.ara.fi

Sähköisen järjestelmän käyttö nopeuttaa hakemuksen käsittelyä ja parantaa asiakkaan mahdollisuutta seurata hakemustaan. Henkilöasiakkaat voivat jättää avustushakemuksensa myös paperisena. Myönnettävät avustusmuodot ovat asuntojen korjausavustus, avustus jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömysavustus.
Avustuksien verkkolomake 

Lisätiedot

Hoitopalvelupäällikkö
044 386 1272

Sosiaaliohjaaja

09 26061201
puh.aika ma-ke klo 12-13