Sosiaaliasiamiehen palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Sosiaaliasiamiehen palvelut järjestää sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältävät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun.

Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on:
1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös sovittelevassa roolissa asiakkaan ja työntekijän välisissä ongelmallisissa tilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu Kansaneläkelaitoksen (KELA), työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies
Clarissa Peura ja  Jenni Henttonen

puh. 040 833 5528

Puhelinajat

ma klo 12-15  
ti-to klo 9-12
(ei perjantaisin eikä pyhien aattoina)

Suojattu Turvaposti-yhteys: https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi

Ohjeet Turvapostin käyttöön:

1.     Kirjoita avautuvan näytön ylimpään kenttään oma sähköpostiosoitteesi, johon saapuu Turvaposti-palvelimelta lähetyksesi vahvistuspyyntö.
2.     Kirjoita viesti ja liitä mahdollinen liite/liitteet. Muistathan kirjoittaa viestiin erikseen matkapuhelinnumerosi.
3.     Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Salasana toimitetaan sosiaaliasiamiehelle automaattisesti. 
4.     Klikkaa ”Lähetä”.
5.     Saat Turvaposti-palvelimelta vahvistuspyynnön sähköpostiosoitteeseesi, joka sinun pitää vielä kuitata klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä. Viesti lähtee sosiaaliasiamiehelle vasta tämän kuittauksen jälkeen

sähköposti: potilasasiamies(at)sosiaalitaito.fi

Huomaathan, että sähköposti ei ole tietoturvallinen väylä, ja siksi sen käyttöä ei voida suositella arkaluonteisten tietojen lähettämiseen. Potilasasiamieheltä voi kysyä yleisiä neuvoja ja ohjeita sähköpostitse. Henkilökohtaisissa asioissa on tietoturvan kannalta parempi ottaa yhteyttä puhelimitse, Turvapostin välityksellä tai kirjeitse.

Postiosoite:
Sosiaalitaito
Potilasasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

Tapaaminen järjestetään tarvittaessa ajanvarauksella potilaan kunnan järjestämissä tiloissa.