Sjundeå svenska skola

Sjundeå svenska skola on ainoa ruotsinkielinen koulu Siuntiossa. Opetusta järjestetään vuosiluokilla 1-6. Koulun oppilasluku lukuvuoden 2021-2022 alussa 167. Kuudennen vuosiluokan jälkeen ruotsinkieliset siuntiolaiset oppilaat jatkavat koulunkäyntiä Källhagenin koulussa Virkkalassa tai Winellska skolanissa Kirkkonumella (jos he asuvat kunnan eteläosassa). Sjundeå svenska skola sijaitsee kunnan keskustassa Siuntion aseman seudulla. Lukuvuosi 2022-2023 aloitetaan 11.8.2022 uudella Sivistyskampus Siuntion sydämessä. Koulu perustettiin vuonna 1970 ja korvasi kunnan silloiset kyläkoulut. Vuonna 1986 koulu sai ensimmäisen laajennuksensa ja marraskuussa 2003 kouluun rakennettiin seuraava laajennus. Lukuvuoden 2013 alusta uusia tiloja otettiin taas käyttöön ja tuolloin myös ruotsinkielinen esiopetus muutti koulun tiloihin.

Välkkäri

Lukuvuonna 2014-2015 kunnan kaikissa kouluissa käynnistettiin Välkkärihanke. Hankkeen tavoitteena on saada oppilaat liikkumaan enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että luokilla 5-6 olevat oppilaat, eli niin sanotut välkkärit, toimivat välitunneilla leikinohjaajina keksimäärin kaksi kertaa viikossa. Osallistuminen on vapaaehtoista. Välkkärit ovat saaneet koulutusta tehtävään. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021

Järjestyssäännöt

Vanhempainyhdistys

Hem och skola i Sjundeå on Sjundeå svenska skolanin vanhempainyhdistys. Yhdistys haluaa vahvistaa koulun ja kodin välistä yhteyttä ja yhdistyksen tavoitteena on luoda avoin keskusteluilmapiiri ja vahva yhteisö Sjundeå Svenska skolaniin. Voit seurata yhdistyksemme toimintaa Facebookissa sekä omalla kotisivullamme.
Voit myös ottaa yhteyttä suoraan puheenjohtajaan
Johanna Roselius

050-0268006

johanna.roselius@gmail.com

Yhteystiedot

Sjundeå Svenska skola
Puistopolku 2
02580 Siuntio

Rehtori Katarina Lodenius
044 386 1291

Koulusihteeri Nina Holmberg
044 385 4106

Opettajainhuone
09 2606 1262

Erityisopettaja 044 386 1202

Keittiö 050 511 4902

Muu henkilökunta