Sjundeå svenska skola

Sjundeå svenska skola on ainoa ruotsinkielinen koulu Siuntiossa. Opetusta järjestetään vuosiluokilla 1-6. Lukuvuonna 2018-2019 koulussa on 175 oppilasta, 11 ryhmää, yksi erityisopettaja, kaksi erityisluokanopettajaa, 11 opettajaa,rehtori, koulusihteeri ja kahdeksan kouluavustajaa. Kuudennen vuosiluokan jälkeen ruotsinkieliset siuntiolaiset oppilaat jatkavat koulunkäyntiä Källhagenin koulussa Virkkalassa tai Winellska skolanissa Kirkkonumella (jos he asuvat kunnan eteläosassa). Sjundeå svenska skola sijaitsee kunnan keskustassa Siuntion aseman seudulla. Koulu perustettiin vuonna 1970 ja korvasi kunnan silloiset kyläkoulut. Vuonna 1986 koulu sai ensimmäisen laajennuksensa ja marraskuussa 2003 kouluun rakennettiin seuraava laajennus. Lukuvuoden 2013 alusta uusia tiloja otettiin taas käyttöön ja tuolloin myös ruotsinkielinen esiopetus muutti koulun tiloihin.

Välkkäri

Lukuvuonna 2014-2015 kunnan kaikissa kouluissa käynnistettiin Välkkärihanke. Hankkeen tavoitteena on saada oppilaat liikkumaan enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että luokilla 5-6 olevat oppilaat, eli niin sanotut välkkärit, toimivat välitunneilla leikinohjaajina keksimäärin kaksi kertaa viikossa. Osallistuminen on vapaaehtoista. Välkkärit ovat saaneet koulutusta tehtävään. 

Toimintakertomus 2016-2017

Toimintasuunnitelma 2019-2020

Järjestyssäännöt

Vanhempainyhdistys

Hem och skola i Sjundeå on Sjundeå svenska skolanin vanhempainyhdistys. Yhdistys haluaa vahvistaa koulun ja kodin välistä yhteyttä ja yhdistyksen tavoitteena on luoda avoin keskusteluilmapiiri ja vahva yhteisö Sjundeå Svenska skolaniin. Voit seurata yhdistyksemme toimintaa Facebookissa sekä omalla kotisivullamme.
Voit myös ottaa yhteyttä suoraan puheenjohtajaan
Jenny Tallberg
040 8210 244

Yhteystiedot

Sjundeå Svenska skola
Koulutie 3
02580 Siuntio

sss(at)edu.siuntio.fi

Rehtori Katarina Lodenius
044 386 1291

Koulusihteeri Susanne Eriksson
050 386 0847

Opettajainhuone
09 2606 1262

Erityisopettaja 044 386 1202

Keittiö 050 511 4902

Muu henkilökunta