Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston tehtävänä on mm. hyväksyä esi- ja perusopetuksen vuosittainen työsuunnitelma, nimetä koululle apulaisrehtori tai vararehtori, erottaa oppilas peruskoulusta määräajaksi ja esittää talous- ja toimintasuunnitelma sivistyslautakunnalle.

Suomenkielisen jaoston kokouksiin kutsutaan lisäksi Aleksis Kiven koulun henkilöstön edustaja ja suomenkielisen esiopetuksen henkilöstön edustaja.

Kokoontuu tarvittaessa, keskimäärin 3-4 kertaa vuodessa. 

Jäsenet 2021-2025

Puheenjohtaja

Irina Mäkelä (Kaisa Randström)

Varapuheenjohtaja

Teemu Salmela (Sirpa Vargenstam)

Jäsenet

Heidi Päivinen (Marko Hirvonen)
Riku Haili (Jari Alopaeus)
Jarkko Mauno (Heidi Kimari)

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Kunnanhallituksen edustaja

-

Esittelijät

Rehtori Pauliina Smolander, palvelualuevastaava Tuire Rönkkö

Sihteeri

Hallintokoordinaattori Cilla Ojala