Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston tehtävänä on mm. hyväksyä esi- ja perusopetuksen vuosittainen työsuunnitelma, nimetä koululle apulaisrehtori tai vararehtori, erottaa oppilas peruskoulusta määräajaksi ja esittää talous- ja toimintasuunnitelma sivistyslautakunnalle.

Suomenkielisen jaoston kokouksiin kutsutaan lisäksi Aleksis Kiven koulun henkilöstön edustaja ja suomenkielisen esiopetuksen henkilöstön edustaja.

Kokoontuu tarvittaessa, keskimäärin 3-4 kertaa vuodessa. 

Jäsenet 2021-2025

Puheenjohtaja

Irina Mäkelä (Kaisa Randström)

Varapuheenjohtaja

Teemu Salmela (Katriina Hellsten)

Jäsenet

Heidi Päivinen (Marko Hirvonen)
Riku Haili (Jari Alopaeus)
Jarkko Mauno (Heidi Kimari)

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Kunnanhallituksen edustaja

Minna Sneck

Esittelijät

Rehtori Pauliina Smolander, palvelualuevastaava Tuire Rönkkö

Sihteeri

Hallintokoordinaattori Cilla Ojala