Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston tehtävänä on mm. hyväksyä esi- ja perusopetuksen vuosittainen työsuunnitelma, nimetä koululle apulaisrehtori tai vararehtori, erottaa oppilas peruskoulusta määräajaksi ja esittää talous- ja toimintasuunnitelma sivistyslautakunnalle.

Suomenkielisen jaoston kokouksiin kutsutaan lisäksi Aleksis Kiven koulun henkilöstön edustaja ja suomenkielisen esiopetuksen henkilöstön edustaja.

Kokoontuu tarvittaessa, keskimäärin 3-4 kertaa vuodessa. 

Jäsenet 2017-2021

Puheenjohtaja

Satu Tarnanen (Ilmari Kanniainen)

Varapuheenjohtaja

Saana Hintikka (Johanna Nygård)

Jäsenet

Mark Davidson (Anu Sauramaa)
Mari Lovén (Mika Mäenpää-Louekoski)
Mika Savilahti (Sinikka Hussi)

Kunnanhallituksen edustaja

Kirsi Martin

Esittelijät

Rehtori Pauliina Smolander, palvelualuevastaava Tuire Rönkkö

Sihteeri

Hallintokoordinaattori Cilla Ojala

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)