Sivistyskampus Siuntion sydämessä sähkökatkoharjoitus keskiviikkona 7.12. klo 11–13

05.12.2022 14:13

Kategoria: Matkailu & Vapaa-aika Varhaiskasvatus & Koulutus Sosiaali- & Terveyspalvelut

Sivistyskampus Siuntion sydämessä järjestetään harjoitus sähkökatkon varalta keskiviikkona 7.12. klo 11–13. Harjoituksen aikana rakennuksesta katkaistaan sähköt.
Siuntion kunta varautuu erilaisiin häiriötilanteisiin. Varautumissuunnitelmia on tärkeä tarkentaa vastaamaan tämän hetken ennakoituja näkymiä.

Sivistyskampus Siuntion sydämessä on tarve varautua mahdollisiin sähkökatkoihin ja siihen, että sähköt ovat poikki pari tuntia vuorokauden huippukulutuksen aikaan tai sen jälkeen. Viestimme mahdollisesta sähköpulasta ennalta, mikäli saamme tietoa siitä. Sähkökatko voi tulla eteen myös yllättäen, ja sen takia meidän on huomioitava myös ennakoimattomat tilanteet.

Oppilaita ohjeistetaan tarkemmin Wilman kautta.

Kaksi tyttöä pyöräilee Sivistyskampus Siuntion sydämen edustalla kirjaston ja perhekeskuksen puolella.