Sivistys- ja hyvinvointikampus / asemakaavan muutos

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Asemakaavan muutos koskee Siuntion kuntakeskuksen kortteleita 65, 66, 40, 58, puisto- sekä liikennealueita.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Siuntion kuntakeskuksessa Siuntiontien ympäristössä. Suunnittelualuetta rajaavat pohjoisessa Puistopolku ja Koulutie, lännessä Aleksis Kiven tie, etelässä Sudenkaari ja idässä Kiertotie. 

Alue on taajaman keskellä ja siellä sijaitsee kaksi koulua, terveyskeskus, palveluasumista, päiväkoti, nuorisotila, urheiluhalli, yksi kerrostalokortteli sekä museona toimiva Aleksis Kiven kotitorppa. Alueen läheisyydessä sijaitsee mm. pientalo- ja kerrostalo-asutusta, urheilukenttä ja keskustan palveluita. Juna-asemalle on matkaa 500 m. Topografia on pääosin melko tasaista. Maaperä on pääosin savea ja eteläosassa on karkeaa hietaa.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Työssä laaditaan asemakaavan muutos Campus-alueella, jossa sivistys- ja hyvinvointikampusta on tarkoitus laajentaa, julkisille palveluille osoittaa riittävät aluevaraukset, turvata museoalueen suojeluarvot sekä tutkia alueelle tarkoituksenmukainen liikenneratkaisu. 

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 12.3.2019 § 36 päätti hyväksyä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • Tekninen lautakunta 9.4.2019 § 51 päätti asettaa liitteen mukaisen asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa; kuuluttaa asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää asemakaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Yleisötilaisuus järjestettiin sivistys- ja hyvinvointikampuksen kaavaluonnoksesta 8.5.2019 klo 17.30 Fennia Arena, Aktia Corner-salissa.
  • Tekninen lautakunta 25.6.2019 päätti asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 45 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot valituilta tahoilta.

Ainestot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Teknisen lautakunnan päätös 12.3.2019 § 36
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 12.3.2019 § 36 liite)

Luonnosvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 9.4.2019 § 51
Asemakaavan luonnos (TEKNLTK 9.4.2019 § 51 liite)
Asemakaavan selostus (TEKNLTK 9.4.2019 § 51 liite)
Asemakaavakartta (TEKNLTK 9.4.2019 § 51 liite)

Ehdotus / Vaihe 1

Teknisen lautakunnan päätös 25.6.2019 § 88
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 14.6.2019 (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)
Asemaaavakartta (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)
Merkinnät ja määräykset (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)
Havainnekuvat (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)
Saattoliikenne (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)
Yhteenveto osallisten kuulemisesta sekä kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lautuntoihin ja mielipiteisiin (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)
Asemakaavan selostus (TEKNLTK 25.6.2019 § 88 liite)

Muuta materiaalia

Taajama- ja maisemakuvallinen tarkastelu
Asemakaavan muutos liikennetarkastelut
Havainnekuvat

Asemakaavan aikataulu