Sivistys- ja hyvinvointikampus / asemakaavan muutos

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Asemakaavan muutos koskee Siuntion kuntakeskuksen kortteleita 65, 66, 40, 58, puisto- sekä liikennealueita.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Siuntion kuntakeskuksessa Siuntiontien ympäristössä. Suunnittelualuetta rajaavat pohjoisessa Puistopolku ja Koulutie, lännessä Aleksis Kiven tie, etelässä Sudenkaari ja idässä Kiertotie. 

Alue on taajaman keskellä ja siellä sijaitsee kaksi koulua, terveyskeskus, palveluasumista, päiväkoti, nuorisotila, urheiluhalli, yksi kerrostalokortteli sekä museona toimiva Aleksis Kiven kotitorppa. Alueen läheisyydessä sijaitsee mm. pientalo- ja kerrostalo-asutusta, urheilukenttä ja keskustan palveluita. Juna-asemalle on matkaa 500 m. Topografia on pääosin melko tasaista. Maaperä on pääosin savea ja eteläosassa on karkeaa hietaa.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Työssä laaditaan asemakaavan muutos Campus-alueella, jossa sivistys- ja hyvinvointikampusta on tarkoitus laajentaa, julkisille palveluille osoittaa riittävät aluevaraukset, turvata museoalueen suojeluarvot sekä tutkia alueelle tarkoituksenmukainen liikenneratkaisu. 

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 12.3.2019 § 36 päätti hyväksyä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • Tekninen lautakunta 9.4.2019 § 51 päätti asettaa liitteen mukaisen asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa; kuuluttaa asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää asemakaavaluonnoksesta lausunnot lausunnot valituilta tahoilta.

Ainestot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Teknisen lautakunnan päätös 12.3.2019 § 36
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 12.3.2019 § 36 liite)

Luonnosvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 9.4.2019 § 51
Asemakaavan luonnos (TEKNLTK 9.4.2019 § 51 liite)
Asemakaavan selostus (TEKNLTK 9.4.2019 § 51 liite)
Asemakaavakartta (TEKNLTK 9.4.2019 § 51 liite)

Muuta materiaalia

Taajama- ja maisemakuvallinen tarkastelu
Asemakaavan muutos liikennetarkastelut
Havainnekuvat

Asemakaavan aikataulu