Siuntion kunta avaa uuden sivistys- ja hyvinvointikampuksen syyslukukauden 2022 alussa.

Sivistyskampus Siuntion sydän mahdollistaa turvallisen ja tutun oppimisympäristön aina esiopetuksesta perusopetuksen loppuun asti terveellisissä ja ajanmukaisissa tiloissa keskeisellä paikalla Siuntion taajaman keskustassa. Lisäksi kampukselle on tulossa kirjasto ja nuorisotilat.

Toiminta Siuntion sydämessä alkaa kesän aikana ja syyslukukauden 2022 alussa.