Sivistys- ja hyvinvointikampus

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen kaavoitustyö alkaa Siuntiossa
Tiedote luettavissa täältä

Siuntion kunnan sivistys- ja hyvinvointikampuksen toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden määrittely

Siuntion kunta valmistelee uuden sivistys- ja hyvinvointikampuksen suunnittelua ja rakentamista. Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan esityksen tilatarpeesta (KH 27.8.2018 § 157).

Sivistyslautakunta on esittänyt, että uuteen sivistyskampukseen sijoitettaisiin seuraavat toiminnot:
* Suomenkielinen esiopetus
* Suomenkielinen perusopetus vuosiluokat 1 – 9 eli Aleksis Kiven koulu
* Ruotsinkielinen varhaiskasvatus
* Ruotsinkielinen esiopetus
* Ruotsinkielinen perusopetus vuosiluokat 1 – 6 eli Sjundeå svenska skola
* Kunnan kirjasto
* Nuorisotoimen tila eli Walkers-kahvila
* Kuntouttava työpaja Virta
* Liikuntapalvelut
* Kulttuuripalvelut (monitoimitila eli auditorio, näyttelytila)

Lisäksi kampuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on tarkoitus huomioida kunnan liikunta- ja kulttuuripalveluiden tarpeet. Tästä syystä sivistyslautakunta on esittänyt, että kampuksessa on riittävän kokoiset liikuntatilat, näyttelytila ja monitoimitila (auditorio).

Suunnittelu jatkuu toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyllä. Tavoitteena on, että määrittely saadaan valmiiksi marraskuun alussa. Määrittely valmistellaan kunnan omana viranhaltijatyönä.

Kuntalaisilla, kolmannen sektorin edustajilla ja muilla palveluiden käyttäjillä on mahdollisuus esittää omat näkemyksensä tulevan kampuksen tiloista. Ne otetaan huomioon toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyssä.

Vastauslomake-linkin kautta aukeaa vastauslomake, jonka kautta näkemysten ja toiveiden esittäminen käy kätevästi.
Vastauslomake

Kullekin toiminnolle on oma vastauskohtansa. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, jolloin vastauksista ei synny minkäänlaista henkilötietorekisteriä. Vastaamisaika päättyy 30.10.2018 Klo 15.00.

Kuntalaisilta toivotaan ajatuksia myös kampuksen piha- ja leikkialueista, liikuntatiloista ja -alueista, kevyen- ja ajoneuvoliikenteen ohjaamisesta, parkkipaikoista. Kyselyn lopussa on mahdollisuus esittää asiaan liittyvää muuta huomioitavaa esimerkiksi turvallisuudesta, akustiikasta tai valaistuksesta.

Kunnanvaltuusto käyttää toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyn kautta saatuja tietoja, kun se päättää, miten ja missä laajuudessa sivistys- ja hyvinvointikampus toteutetaan.

Tiedotustilaisuus

Asiaa koskeva tiedotustilaisuus järjestetään ennakkotiedoista poiketen tiistaina 23.10.2018 klo 18.00 - 19.30 Scandic Siuntion auditoriossa (Siuntion kylpylä) Lepopirtintie 80. Tilaisuudessa esitellään sivistys- ja hyvinvointikampuksen suunnittelun tämän hetkinen tilanne, käydään läpi toiminnallisten vaatimusten tavoitteiden määrittely ja kerrotaan, miten suunnittelu ja päätöksenteko etenevät.