Sivistys- ja hyvinvointikampuksen rakentaminen etenee!

24.09.2020 13:57

Kategoria:

Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampuksen elinkaariurakan rakentaminen siirtyy seuraavaan työmaavaiheeseen.

Kesäajan jatkunut vanhojen rakennusten purkutyö on edennyt murskausvaiheeseen, jolloin päästään aloittamaan rakennuspohjan koepaalutukset ja koepaalutuksien jälkeen voidaan rakennuksen paalut tilata sekä käynnistää paalutukset koko rakennuspohjan alalla.

Paalutus työ vaatii myös maanpinnan muotoiluja ja maaleikkauksia, jotka myös käynnistyvät purkutöiden edistymisen myötä lähiviikkoina.

Pahoittelemme rakentamistyöstä aiheutuvaa melu ja pientä haittaa rakentamisalueen lähistöllä liikkuville.

Tarkemmin kerromme rakentamisaikataulusta näillä sivistys- ja hyvinvointikampuksen sivuilla sekä yleisemminkin Siuntion kunnan kotisivuilla ajankohtaista palstalla, kun rakentamisen aikataulu saadaan hyväksyttyä hankeaikatauluksi.

Projektinjohtaja

Timo Ryyppö

Siuntion kunta 24.9.2020