Siuntion sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023

02.01.2023 16:10

Kategoria: Sosiaali- & Terveyspalvelut

Siuntion palveluista terveydenhuolto, ikäihmisten asumisyksiköt, perhekeskus, sosiaalipalvelut, koulukuraattori, koulupsyokologi ja aikuisille suunnattu kuntouttava työtoiminta siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen asiakaspalvelu avautui 2.1.2023 p. 029 151 2000. Voit soittaa asiakaspalveluun arkisin klo 8-16 yleisneuvontaan ja hyvinvointialueen palveluihin liittyvissä asioissa.

Hyvinvointialueelle siirtyminen aiheuttaa muutoksia palveluihin

Informaation lähde on Länsi-Uudemaan hyvinvointialue, www.luvn.fi.

Asukkaiden ja henkilöstön näkökulmasta suuri osa asioista säilyy täysin ennallaan. Palveluja saa samasta tutusta paikasta kuin ennenkin. Huomioi kuitenkin, että vuodenvaihteessa voi joissakin palveluissa ilmetä tilapäisiä viiveitä ja häiriöitä.

Minne otan yhteyttä, jos sairastun?

Voit ottaa yhteyttä terveysasemalle aikaisempaan tapaan. Puhelinnumerot muuttuvat vaiheittain ensi vuoden alussa. Tiedotamme puhelinnumeroiden vaiheittaisesta muuttumisesta www.luvn.fi –sivustolla sekä uuteen puhelinnumeroon ohjaavin äänittein vanhassa puhelinnumerossa.

Olen varannut ajan hoitajan vastaanotolta, säilyykö se ennallaan?

Kyllä, kaikki nykyiset palvelut ja annetut ajanvaraukset säilyvät ennallaan vuoden vaihteen jälkeen.

Kuittaa tiedoksianto Kanta-palveluista Omakannassa

Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi asukkaille tulee kertoa Kanta-palveluista eli antaa ns. Kanta-informointi uudestaan. Vastaanottamalla Kanta-informoinnin ilmaiset vastaanottaneesi tiedot Kanta-palveluista, tietojen käsittelystä ja oikeuksistasi vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tällä varmistat, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat hyödyntää Kantaan kirjattua hoitotietoa hoitosuhteen siirtyessä eri palveluntarjoajien välillä. Lisätietoa tietojen liikkumisesta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.

Uuden Kanta-informoinnin vastaanottaminen on tärkeää, koska hyvinvointialueella laadittuja potilasasiakirjamerkintöjä voidaan katsella esimerkiksi HUSissa vasta sen jälkeen, kun olet vastaanottanut uuden Kanta-informoinnin. Uuden Kanta-informoinnin yhteydessä saat tarkempaa tietoa myös Uudenmaan väliaikaisesta tiedonsaantioikeudesta, johon potilastietojen näkyvyys Uudenmaan alueella perustuu 1.1.2023 alkaen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sujuvuuden kannalta on tärkeää, että ammattilaisella on kattavat ja ajantasaiset tiedot asiakkaasta. Jos esimerkiksi asioit terveysasemalla Hangossa, josta sinut lähetetään erikoissairaanhoitoon HUSiin, on tärkeää, että HUSin ammattilaiset voivat tarvittaessa hyödyntää sinusta hyvinvointialueellamme kirjattuja tietoja.

Lue hyvinvointialueen tiedote Kanta-informoinnista.

Mikä säilyy ennallaan?

 • Palvelut asukkaille tuotetaan samalla tavalla kuin tähänkin saakka.
 • Digitaaliset palvelut ovat asukkaiden käytössä sellaisena kuin nyt.
 • Siirtymän aikana kiireettömissä asioissa ohjataan hakeutumaan pääosin oman kunnan alueella oleviin palveluihin.
 • Palvelusetelit säilyvät vaihtoehtona hyvinvointialueen palvelujen tuotannossa.
 • Vuoden 2023 alussa käytössä ovat pääosin nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät.
 • Psykologi- ja kuraattoripalvelut järjestetään jatkossakin oppilaitoksissa.
 • Kiireellisiä terveyspalveluita saa kaikilta hyvinvointialueen terveysasemilta.
 • Pelastustoimen palvelut säilyvät ennallaan, samoin vapaaehtoisten palokuntien toiminta.
 • Hätäkeskustoiminta ei muutu – yleinen hätänumero on 112.

Mikä muuttuu?

Keskeisimpiä lähiajan muutoksia asukkaiden näkökulmasta ovat:

 • Asiakkaiden käyttämien palvelujen puhelinnumerot muuttuvat vaiheittain.
 • Palvelut löytyvät jatkossa www.luvn.fi-verkkosivustolta suomeksi ja ruotsiksi sekä englanniksi.
 • Asukkaille tulee yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä tukien myöntämisen periaatteet. Asiakasmaksut on säädetty lailla ja maksut sovitetaan maksukykyyn.​ Asiakasmaksuista päätetään joulukuussa.
 • Seniori-info palvelee kahdessa numerossa. Siuntio kuuluu läntiselle aluelle (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti): 029 1512 280

Asiakasnumeroihin tulee muutoksia

 • Hyvinvointialueelle siirryttäessä 09- ja 019-alkuisten puhelinnumerojen tilalle tulee 029 151 -alkuinen puhelinnumero.
 • Hyvinvointialueella otetaan käyttöön yksi yhtenäinen asiakaspalvelupuheluiden hoitamiseen tarkoitettu järjestelmä.
 • Vanhojen järjestelmien ja puhelinnumeroiden käyttö päättyy, kun uusi puhelinjärjestelmä tulee käyttöön. Siirrot uuteen järjestelmään tehdään vaiheittain ja palvelulinjoittain.
 • Asiakaspalvelunumeroon soittavat asukkaat soittavat jatkossa uuteen numeroon. Vanhoihin numeroihin tulee siirtohetkenä ”numero on muuttunut”-tiedote.
 • Hyvinvointialue informoi uusista puhelinnumeroista ensisijaisesti luvn.fi-verkkosivujen kautta.

Viimeisimmän hyvinvointialueelta saadun tiedon mukaan puhelinnumerot vaihtuvat seuraavan aikataulun mukaan:

 • 9.-15.1: Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • 16.-22.1: Lapset, nuoret, perheet & muut sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
 • 23.-29.1: Vammaissosiaalityö, kotikuntoutus
 • 30.1.-5.2: Avokuntoutus, opiskeluhuolto
 • 6.2.-19.2: Suun terveydenhuolto
 • 27.2.-5.3: Sosiaali- ja kriisipäivystys, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 • 6.-10.3: Perheoikeudelliset palvelut, maksuttomat hoitotarvikkeet, yhteiset sosiaalipalvelut
Kartta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnista, jotka ovat Hanko, Raasepori, Inkoo, Lohja, Siuntio, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Espoo ja Kauniainen.