Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampushankkeen tilanne

03.06.2019 10:08

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus Asuminen & Ympäristö

Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampushankkeessa on käynnistynyt kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvottelukierrokset sekä lopullisen tarjouspyynnön laadinta.

Seuraavina toimenpiteinä on kampuksen tontilla teettää pohjatutkimukset, perustamistapalausuntoineen ja haitta-ainetutkimukset purettavista rakennuksista.

Kesän jälkeen tulee ajankohtaiseksi purku-urakan kysely.

Projektinjohtaja
Timo Ryyppö
Siuntion kunta