Siuntion kunta tarjoaa vuokralle Störsvikin uimarannalta maa-alueen rantakahvilan pitoa varten

15.04.2019 09:00

Kategoria: Matkailu & Vapaa-aika Asuminen & Ympäristö

Siuntion kunta vuokraa Störsvikin uimarannalta maa-alueen (n. 50 m2) ajaksi 1.6.2019 – 31.8.2019. Vuokralaisella on oikeus tuoda alueelle tilapäinen kahvila-rakennus tai kahvila-vaunu.Alue vuokrataan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

10 %           Hinta (vuokra jonka yrittäjä maksaa kyseiseltä kaudelta) (0-10p)      

30 %           Aikaisempi toiminta ja kokemus kahvila-alalla (0-30p)   

60 %           Palvelukokonaisuus (mm. tuotteet, aukioloajat, kuvaus harjoitettavasta liike- ja toimintaideasta) (0-60p) 

Vuokralainen huolehtii itse kustannuksellaan alueelle tilat ja järjestää ne käyttötarkoituksen mukaiseen kuntoon sekä mahdollisesti kyseisen elinkeinon harjoittamiseen tarvittavat luvat (mm. terveysviranomaisilta), sekä solmii tarvittaessa oman jätehuoltosopimukset. Alueella on sähkön liitäntämahdollisuus. Vuokralainen vastaa sähkökuluista käytön mukaan. Vuokralainen asettaa 1000 euron takuusumman alueen siistinä pitämiseksi, jonka tallettamisesta kunnan tilille esitettävä kuitti 30.5.2019 mennessä. Summa palautetaan, kun alue on hyväksytysti ennallistettu ja kahvila-toiminta poistettu alueelta 30.9.2019 mennessä.

Yrityksen tulee lisäksi toimittaa lyhyt kirjallinen ympäristösuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet, joiden avulla yritys pyrkii huomioimaan ympäristönäkökohdat sopimuskauden aikana. 

Suunnitelman tulee kattaa ainakin seuraavia näkökohtia:

- Jätteiden lajittelu ja jätemäärän vähentäminen 
- Kahvilan ulkonäkö (suunnitelma) ja sen vaikutus alueen viihtyisyyteen
- Ympäristösuunnitelma sisältyy palvelukokonaisuuden pisteytykseen
- Vuokratarjouksessa tulee ilmoittaa koko kauden vuokra (alv 0 %)

Tarjouksen liitteenä tulee olla todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä vakuutusyhtiön / -yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. Jos verovelkoja tai maksamattomia vakuutusmaksuja on, todistuksesta tulee ilmetä, onko niistä tehty hyväksytty maksusuunnitelma. Tarjoukseen tulee liittää mukaan myös kaupparekisteriote.

Tarjoukset arvioidaan vapaasti yllämainituin arviointiperustein, korkeimman pistemäärän saavuttanut tarjoaja valitaan. Kunta pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Kirjallinen vuokratarjous liiketoimintasuunnitelmineen ja liitteineen pyydetään lähettämään sähköpostitse 15.5.2019 kello 12.00 mennessä osoitteella: tekninen@siuntio.fi

Osoitekenttään tunnus: ”Tarjous Störsvikin uimarannan kahvila”       

Tiedustelut:

Rakennuttajapäällikkö Ilmari Viljanen, s-posti ilmari.viljanen@siuntio.fi, puh. 044-3861180.