Siuntion kunnan toimintojen tilannekatsaus koronavirustilanteen vuoksi (14.5.2020)

14.05.2020 15:51

Kategoria: Korona-tiedote

Valtioneuvosto on antanut määräyksiä, jotka koskevat kaikkia kuntien palveluja. Siuntion kunta on sopeuttaa toimintaansa näiden ohjeiden mukaan.

Kunnan Koronaryhmä kokoontuu kerran viikossa, tarvittaessa useammin. Päivitykset kunnan nettisivuille tehdään välittömästi, kun uutta tiedotettavaa ilmenee. Kunta suosittelee seuraamaan THL:n ja TM:n tiedotteita ja ohjeita asiassa.

Hallinto

Siuntion kunnantalo on suljettu toistaiseksi. Asiointi sujuu edelleen puhelimitse p. 09 260 611, ma-pe klo 9-15 ja sähköpostitse. Välttämättömät asioinnit ja sosiaalitoimiston palvelut hoidetaan tarvittaessa ajanvarauksella. Kunta on perunut kaikki tapahtumansa 31.5.2020 asti.

Kaikki kokoukset pyritään toteuttamaan etäkokouksina. Henkilöstöä on ohjeistettu tekemään mahdollisuuksien mukaan etätöitä.

Perusturva

Suosituksen mukaan kuntien tulee rajoittaa hoitoa paikallisen koronavirustilanteen mukaisesti. Koronavirus on levinnyt laajimmalle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tällä tavoin resurssit voidaan koko terveydenhuollossa ohjata kiireellisiin ja välttämättömiin palveluihin. Valtioneuvoston 18.3.2020 voimaan tulleen asetuksen perusteella kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta (ns. hoitotakuu) kiireettömän hoidon järjestämisessä.

Terveyspalvelut

Siuntion terveysasemalla toiminta jatkuu, seuraavin erityishuomioin:

1. Ole aina ensin puhelimitse yhteydessä ennen saapumista terveysasemalle, takaisinsoittojärjestelmän puh: 09-2606 1430. Yhteydenottopyynnön voit jättää myös sähköisesti KLINIK-palvelun kautta, www.siuntio.fi/klikkaaoire

2. Koronavirusepäilyssä ja -testausvastauksista ole yhteydessä arkena klo 8-16 terveysasemalle p. 09 26061430.

Hammashoitola

Kiireellistä hammashoitoa vaativat (koronan kannalta tiettävästi) terveet potilaat, hoidetaan edelleen virka-aikaan Siuntion hammashoitolassa. Kuitenkin, mikäli sinulla on lieviäkin hengitystieoireita tai mahdollinen koronavirusaltistus, hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse Siuntion hammashoitolassa, mutta itse hoito järjestetään erikoissairaanhoidossa Helsingissä.

Neuvola, kouluterveydenhuolto, fysioterapia ja apuvälinelainaamo toimivat pääsääntöisesti normaalisti.

Psyk. sairaanhoitajan vastaanotossa suositaan palvelemista puhelimitse ja etäyhteyksien kautta.

Toimintaterapeutin (kunnan oma) vastaanotot on toistaiseksi peruttu

Vanhuspalvelut

Kuntouttava päivätoiminta on toistaiseksi suljettu ja omaishoidon vuositarkastuskäynnit (yli 65- vuotiaiden) on toistaiseksi peruttu.

Sosiaalipalvelut

Lasten ja perheiden sekä aikuissosiaalityön sosiaalipalvelut toimivat lähes normaalisti, mutta välttäen kotikäyntejä ja suosien palvelemista puhelimitse ja etäyhteyksien kautta. Välttämättömissä ja kiireellisissä tilanteissa myös asiakastapaamisia ja -neuvotteluja tarpeen mukaan.

Omaishoidon vuositarkastuskäynnit (sekä yli 65- vuotiaiden että aikuisten ja lasten) on toistaiseksi peruttu.

Sosiaalitoimen työntekijöiden puhelinajat toimivat normaalisti, ma – ke klo 12 -13.

Kiireellisissä asioissa asiakkaat voivat olla yhteydessä kuntaan arkisin klo 8-15.45 puh: 044 386 10 32.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Hallituksen 29.4. päätöksen mukaan puretaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta ja takaisin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pariin palataan turvallisesti ja hallitusti 14.5. alkaen. Jatkossakaan toimintayksiköihin ei saa tulla oireileva ja sairaana. Turvallisessa paluussa huomioidaan mm. tehostettu hygienia, lasten tuonti- ja hakutilanteissa pyritään mahdollisimman lyhyeen oleskeluun varhaiskasvatuksen yksiköiden alueilla, toiminnassa ollaan paljon ulkona ja hyödynnetään lähiympäristöä ja luontoa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut palautuvat 14.5.2020 alkaen normaaleiksi kuten varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa määrätään.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen henkilökunnalta.

Kirjasto, kunnan palvelupiste ja HSL-piste

Siuntion kunnankirjastosta on mahdollista lainata varattuja kirjoja itsepalvelulainauksella maanantaista 11.5.2020 alkaen kesäaukioloaikoja noudattaen. Varattujen kirjojen lainaus on mahdollista vain lainausautomaatilla. Kaikki aineisto palautetaan kirjaston ulkopuolella olevaan palautusluukkuun.

Asiakkaille suositellaan itsenäistä varaamista verkkokirjastossa, jos se vain on mahdollista. Asiakas ei voi itse käydä hakemassa kirjaa hyllystä, ja suurin osa kirjastotilasta on hallituksen linjauksen mukaisesti suljettu. Auki olevaan kirjastotilaan ei saa jäädä oleilemaan.

Kirjastotila, kunnan palvelupiste ja HSL-piste aukeavat 1.6. alkaen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Nuorisopalvelut

Nuorisotila Walkersin toiminta toteutetaan virtuaalinuorisotilalla Discord-palvelun kautta. Linkki VerkkoWalkersiin: https://discord.gg/g2TKMV6. VerkkoWalkers on avoinna ti-to klo 16-19 ja pe 14-17.

Toiminta myös sosiaalisessa mediassa: Instagram, Snapchat ja Facebook: siuntionwalkers

Etsivät nuorisotyöntekijät työskentelevät edelleen nuorten tukena puhelimitse, digitaalisesti ja tarvittaessa tavattavissa. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse, whatsappilla ja sähköpostitse

Yhteystiedot: Ville Schoultz 044 386 1241, ville.schoultz@siuntio.fi
Rasmus Sulonen 044 386 1065, rasmus.sulonen@siuntio.fi

Somekanavat: Instagram: siuntionetsivanuorisotyo, Facebook: siuntionetsivat.

Liikuntapalvelut

Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti kunnan hallinnoimat ulkoliikuntapaikat avataan 14.5.2020, mistä alkaen ohjattua ja valvottua harjoittelua voi toteuttaa myönnetyillä harjoitusvuoroilla lähikontakteja välttäen ja kokoontumisrajoituksia noudattaen seuraavasti: 14. - 31.5.2020 ryhmäkoko enintään 10 hlöä ja 1.6.2020 alkaen ryhmäkoko enintään 50 hlöä.

Kesän ulko- ja sisäliikuntatilojen käyttövuorot ovat haettavissa ja toimintakauden 2020-21 käyttövuorojen haku käynnistyy pian.

Sisäharrastustilat ja -paikat ja muut urheilutilat avataan 1.6.2020 alkaen asteittain. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen turvallisuus varmistetaan osallistujamäärien rajaamisella, turvaetäisyyksillä ja hygieniaohjeistuksien noudattamisella.

Työpaja Virta

18.3. – 31.5.2020 Työpaja Virta on toteuttanut ja toteuttaa etävalmennusta ja tarvittaessa lähityöskentelyä enintään 5 henkilön ryhmissä etäisyys- ja hygieniaohjeita noudattaen.

Työpaja Virta avaa ovensa 1.6.2020. Toiminta jatkuu silloin samalla aikataululla ja ryhmäjaolla kuin ennen rajoitustoimia. Toiminnan turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta.

Tekninen toimisto

Tekninen toimisto on suljettu, mutta palvelut toimivat pääosin normaalisti. Henkilöstö on enimmäkseen etätöissä, joten tapaamiset tulee sopia etukäteen puhelimitse, kunnan vaihde 09 260 611 tai sähköpostilla tekninen@siuntio.fi. Tapaamiset järjestetään konttorilla. Lupapiste toimii rakennusvalvonnassa. Teemakaavoja on nähtävillä kirjaston ikkunoissa. Lisäksi kohdekohtaisia yleiskaavamuutosehdotuksia on nähtävillä teknisessä toimistossa. Tarvittaessa on mahdollista järjestää tapaamisia kaavoituspäällikön kanssa. Yhteydenotot puhelimitse; kunnan vaihde 09 260 611, ma-pe klo 9-15.