Koronarokotukset Siuntiossa ▼

Uusimmat muutokset koronamääräysten osalta:

 • Aluehallintovirasto on kumonnut kokoontumisrajoitukset muun muassa Siuntiossa, Inkoossa, Kirkkonummella, Lohjalla ja Raaseporissa 15.6. lähtien.
 • Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä, kuten laajasti muidenkin asiakas- ja yleisötilojen käytössä, on kuitenkin edelleen noudatettava tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Siuntion kunnan koronakoordinaatioryhmä on 14.6.2021 laatinut seuraavat ohjeet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten pohjalta.

Siuntion kunta kehottaa kaikkia noudattaman viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Koulut ja varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatus jatkuu normaalisti. Koululaisilla on kesäloma.

Julkiset tilat

• Svenska skolanin liikuntasali on käytettävissä ohjattua harrastustoimintaa varten. Kunnan sisäliikuntatiloissa on käytettävä kasvomaskia. Siuntion kunta edellyttää kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.

• Kirjaston tilat ovat auki niiltä osin kuin niissä voidaan varmistaa turvaetäisyydet (kokoelmatila, työskentelypaikat, lehtisali, asiakastyöasemat).  Päiväkoti- ja muiden ryhmien kirjastovierailut ovat mahdollisia ajanvarauksella. Henkilökunta valvoo turvavälien noudattamista. Kirjasto on avoinna ma ja to klo 9–19 ja ti, ke ja pe klo 9–16. Kirjasto toimii omatoimikirjastona ma ja to klo 9–13 sekä ti, ke ja pe klo 9–10. Kaikkia 12-vuotiaita ja sitä vanhempia pyydetään käyttämään maskia kirjastossa asioidessa.

• Nuorisotila Walkers viikolla 22 normaalein aukioloajoin ja sen jälkeen kesäaukioloaikoja noudattaen. Walkersissa noudatamme turvaetäisyyksiä ja 12 vuotta täyttäneet käyttävät maskia.

• Työpaja Virta on lähitöissä terveysturvallisuus huomioiden.

• Siuntion kunnan toimistojen (hallinto-osasto, sivistystoimisto, perusturvan hallinto, sosiaalipalvelut ja tekninen toimisto) ulko-ovet pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi sujuu arkisin kello 9–15 puhelimitse p. 09 260 611 ja sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät täältä.

• Sosiaalipalveluissa asiointi paikan päällä on mahdollista erikseen sovittaessa.

Harrastustoiminta

Ryhmäharrastustoiminta kunnan sisätiloissa on avautunut 3.6.2021 terveysturvallisuus huomioiden. Kaikki harrastusryhmät kunnan hallinnoimissa ulkotiloissa sallitaan edelleen. Edellytyksenä on, että turvavälejä noudatetaan ja turhia kontakteja vältetään.

Kunnan sisäliikuntatiloissa on käytettävä kasvomaskia. Siuntion kunta edellyttää kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.

Kunta suosittelee, että myös yksityiset toimijat seuraavat näitä ohjeita.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kokoontumisrajoitukset on kumottu Uudellamaalla Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kirkkonummen, Lapinjärven, Lohjan, Loviisan, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin alueilta 15.6. lähtien. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä, kuten laajasti muidenkin asiakas- ja yleisötilojen käytössä, on kuitenkin edelleen noudatettava tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Päätöksen asiassa on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Kasvomaskit

Kunta jakaa kasvomaskeja yläkoulujen oppilaille ja alakoulujen 6. luokkien oppilaille, joiden suositellaan myös käyttävän maskia. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille sekä alakoulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle; kasvomaskisuositusta on syytä noudattaa. Koulut jakavat maskeja yläkoulujen oppilaille ja ohjeistavat käytänteistä tarkemmin. Omia maskeja voi myös halutessaan käyttää. Myös suojavisiirin käyttö on mahdollista, jos kasvomaskin käyttö on haastavaa tai siihen on terveydellinen este.

Kunnan sisäliikuntatiloissa on edelleen käytettävä kasvomaskia. Siuntion kunta edellyttää kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.

Siuntion kunnan toiminnassa noudatetaan perusvaiheen maskisuositusta:

Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Kuntalaisten toivotaan noudattavan HSL:n ja VR:n ohjeistusta maskin käytöstä matkustaessaan julkisilla liikennevälineillä. 

Vierailuohjeet vanhustenhuollon yksiköissä

Voimassaolevat ohjeet löytyvät täältä.

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Siuntion kunta haluaa muistuttaa kuntalaisia siitä, että terveydenhuoltoon tulisi hakeutua tarpeen vaatiessa. Etenkin riskiryhmäläisten on tärkeää huolehtia, että oma perussairaus on hyvässä hoitotasapainossa.

Siuntion terveyskeskuksen ajanvaraus ma–pe kello 8–16 p. 09 2606 1430. Virka-ajan ulkopuolella klo 16–8 Lohjan yhteispäivystys, p.116 117 (maksuton).

Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja päivystys on auki joka arkipäivä klo 8–15.45, p. 041 730 6998. Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin: Länsi Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 816 42439.

Etätyö ja kasvomaskit työpaikoilla

Siuntion kunta noudattaa itse, ja suosittelee myös muita työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käyttöä kaikissa yhteisissä työtiloissa. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.