Koronarokotukset Siuntiossa ▼

 • Viimeisen 14 vuorokauden aikana Siuntiossa on todettu 115 uutta koronatapausta ja ilmaantuvuus on 1 857 tapausta 100 000 asukasta kohden. Omikron-muunnos on valtamuunnos Siuntiossa.
 • Siuntio luopuu nyt laajamittaisista karanteeneista. Taudinjäljitys keskittyy nyt terveydenhuoltoon ja asumisyksiköihin.
 • Siuntio suosittelee maskinkäyttöä kaikille koululaisille ekaluokkalaisista lähtien.
 • Jos oireesi ovat lievät, älä hakeudu laboratoriotestiin, jollet kuulu koronaviruksen suhteen riskiryhmiin.
 • Jos saat lieviäkin oireita, jää kotiin vähintään viideksi vuorokaudeksi ja tiedota omia lähikontaktejasi altistumisen mahdollisuudesta. Oireiden alkamisesta on jäätävä kotiin viideksi vuorokaudeksi.
 • Positiivisen pikatestituloksen (kotitesti) perusteella sinulle voidaan kirjoittaa sairauslomatodistus. Ota tarvittaessa yhteys terveyskeskukseen.
 • Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten  järjestäminen sisätiloissa on kielletty 31.1.2022.
 • Yksityiset ja julkiset urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystilat on suljettu 24.1.2022 asti. Siuntiossa tämä tarkoittaa mm. liikuntahallia, Fennia Arenaa ja Sjundeå svenska skolan liikuntasalia. Koronapassi ei mahdollista näiden tilojen käyttöä.
 • Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Sulkminen ei myöskään koske ammattiurheilua eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Siuntio

Siuntion koronatilanne on entisestään vaikeutunut. Viimeisen 14 vuorokauden aikana Siuntiossa on todettu 115 uutta koronatapausta ja ilmaantuvuus on 1 857 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden. Omikron-muunnos on koronaviruksen valtamuunnos Siuntiossa.

Siuntion kunnan koronakoordinaatioryhmä on laatinut seuraavat ohjeet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten pohjalta.

Siuntion kunta kehottaa kaikkia noudattaman viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Jos sinulle tulee lieviäkin oireita, jää kotiin vähintään viideksi vuorokaudeksi. Pidä turvavälejä, käytä maskia kaikissa lähikontakteissa ja huolehdi tarkasti käsi- ja yskimishygieniasta.

Koronatesti

Jää kotiin, jos sinulla on lieviäkin oireita ja kerro omille lähikontakteillesi mahdollisesta altistumisesta. Tämä on tärkeämpää kuin koskaan. Myös oireettomien tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.

Jos oireesi ovat lievät, voit tehdä pikatestin. Hakeudu laboratoriotestiin lieväoireisena vain, jos kuulut koronaviruksen suhteen riskiryhmiin.

Terveydenhuollon testauskapasiteetin tulee kohdentua lääketieteellisin perustein testiä tarvitseville sekä terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin. Muut voivat halutessaan tehdä pikatestin.

Huomaa, että pikatestien herkkyys havaita omikron-muunnos on matalampi muihin viruskantoihin verrattuna. Jos sinulla on oireita ja testitulos on negatiivinen, suosittelemme, että teet uuden testin myöhemmin. Oireisena ei tule hakeutua kontaktiin muiden kanssa edes negatiivisen testituloksen jälkeen.

Positiivisen pikatestituloksen (kotitesti) perusteella sinulle voidaan kirjoittaa sairauslomatodistus. Ota tarvittaessa yhteys terveyskeskukseen.

Jos koronatestisi on positiivinen (kotitesti tai HUSLAB:in testi), tarkista tästä linkistä, onko sinulla kohonnut veritulpan riski. Ota tällöin yhteyttä sähköpostitse eristyspaatos@siuntio.fi ja ilmoita puhelinnumerosi. Soitamme sinulle seuraavana arkipäivänä koskien mahdollista veritulpan estolääketarvetta.

Jos koronatestisi on positiivinen, kerro oma-aloitteisesti tartunnastasi niille, joiden kanssa olet ollut yhdessä lähekkäin oireita edeltävän 2 vuorokauden aikana ja mahdollisesti jo oireiden alettua. Voit myös suositella heille 5 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Omikron-tartunnat etenevät nopeasti, jonka vuoksi tartunta tulisi todeta nopeasti (kotipikatestillä) ja lähikontakteja tulisi tiedottaa viivettä, jotta toiminnalla voisi olla vaikutusta.

Jos perheessäsi on koronatartunta, etkä ole vastikään sairastanut koronatartuntaa (joulukuun 2021 aikana tai sen jälkeen) tai sinulla ei ole melko tuoretta koronarokotuksen tehosteannosta (2 kk) suosittelemme omaehtoista kotikaranteenia (5 vrk) ja toistettua kotitestausta. Jos saat oireita tai kotitestissä toteat koronatartunnan, jää sairastamaan kotiin 5 vuorokauden ajaksi oireiden alusta. Jos lapsesi ei ole vastikään sairastanut koronaa eikä hänellä ole melko tuoretta tehosteannosta, suosittelemme 5 vuorokauden omaehtoista karanteenia ja toistettua testausta. Jos lapsi saa oireita, hänen tulee jäädä kotiin sairastamaan 5 vuorokaudeksi.

Mikäli lapsesi saa koronatestistä positiivisen tuloksen (kotitesti tai virallinen koronatesti), ilmoita tuloksesta mahdollisimman pian päiväkodin johtajalle, luokanopettajalle tai luokanvalvojalle. Jos lapsesi on koululaisten iltapäivätoiminnassa, ilmoita tartunnasta myös iltapäiväkerhon ohjaajalle. Lapsen tulee jäädä oireiden alkaessa heti kotiin sairastamaan 5 vuorokaudeksi.

Jos olet sairastanut koronatartunnan viimeisen 2 kuukauden aikana, sinun ei tarvitse tehdä kotitestejä.

Tässä vaiheessa kotitestit ovat omakustanteisia. STM on viestinyt, että koululaisille ja opiskelijoille tullaan jakamaan kotitestejä. Tiedotamme lisää, kun testejä on saatavilla.

Mikäli tarvitset tartuntatautilain mukaisen eristyspäätöksen, hakeudu koronatestiin.

Luovumme karanteeniin asettamisesta

Jos saat laboratoriotestistä positiivisen tuloksen, lähetämme toimintaohjeet tekstiviestillä. Eristyspäätös tehdään tartuntatautilain nojalla. Positiivisen PCR -tuloksen (laboratoriotesti) perusteella sinulle kirjoitetaan todistus tartuntatautipäivärahaa varten ilman eri yhteydenottoa niiden tietojen perusteella, jotka olet syöttänyt koronabottiin. Todistus tulee kotiin postitse 1–2 viikon viiveellä.

Perhepiirissä, työpaikalla, koulussa, varhaiskasvatuksessa tai muussa vastaavassa paikassa koronalle altistuneille ei ole enää mahdollista antaa yksilöllistä neuvontaa eikä heitä aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Viranomaisjäljitystä tehdään 12.1.2022 alkaen asteittain vain vakavan koronavirustaudin riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Muissa tilanteissa kuten perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi.

Hygieniavaatimukset

Koko Suomessa ovat voimassa tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Lain hygieniavaatimukset ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa.

Ravintolarajoitukset ovat voimassa Uudellamaalla 12.1. alkaen.

Koulut ja varhaiskasvatus

Maskin käyttöä suositellaan koko henkilöstölle sekä kaikille koululaisille 1 luokasta lähtien.

Päiväkoti tai koulu tiedottaa ryhmissä todetuista koronatartuntatapauksista muita ryhmän jäseniä/huoltajia paljastamatta sairastuneen henkilöllisyyttä ja kehottaa ryhmän muita jäseniä tekemään kotitestausta.

Mikäli lapsesi saa koronatestistä positiivisen tuloksen (kotitesti tai virallinen koronatesti), ilmoita tuloksesta mahdollisimman pian päiväkodin johtajalle, luokanopettajalle tai luokanvalvojalle. Jos lapsesi on koululaisten iltapäivätoiminnassa, ilmoita tartunnasta myös iltapäiväkerhon ohjaajalle. Lapsen tulee jäädä oireiden alkaessa heti kotiin sairastamaan 5 vuorokaudeksi.

Ala- ja yläkoulut sekä lukiot ovat alkaneet lähiopetuksessa 10.1.2022. Toistaiseksi koko luokkaa tai ryhmää ei suositella ohjattavan kotikaranteeniin ryhmässä todetun yksittäisen koronatartunnan perusteella.

Varhaiskasvatus jatkuu normaalisti.

Sairaana ei saa tulla päiväkotiin tai kouluun.

Julkiset tilat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi kaikki yksityiset ja julkiset urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystilat Uudellamaalla 11.1.–24.1.2022. Siuntiossa tämä tarkoittaa
liikuntahallia, Fennia Arenaa ja Svenska skolanin liikuntasalia. Koronapassi ei mahdollista näiden tilojen käyttöä.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Sulkminen ei myöskään koske ammattiurheilua eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Pyydettäessä tilaisuuden järjestäjän on pystyttävä toimittamaan kunnalle lista läsnäolleista henkilöistä. Lähtevä ja tuleva käyttäjäryhmä voivat olla hallin tiloissa samaan aikaan, kun käyttävät eri pukuhuoneita. Kasvomaskeja suositellaan kaikille kouluikäisille paitsi liikuntasuorituksen ajaksi.

Kirjastossa asioidessa asiakkaita kehotetaan huomioimaan turvavälit ja hyvä käsihygienia. Kaikkia ekaluokkalaisista lähtien suositellaan käyttämään maskia kirjastossa.

Nuorisotila Walkers aukeaa joulutauon jälkeen 11.1. Kävijämäärää ei rajoiteta. Kävijöiden on kuitenkin ilmoitettava nimensä kävijälistaan mahdollista taudinjäljitystä varten sekä käytettävä kasvomaskia.

Työpaja Virta jatkaa etätyössä.

Siuntion kunnan toimistoissa voi asioida ajanvarauksella. Tämä koskee Siuntion kunnan väistötiloja Siuntion kylpylän tiloissa (hallinto-osasto, perusturvaosaston hallinto, sosiaalipalvelut), kunnan teknistä toimistoa ja sivistystoimistoa.

Harrastustoiminta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut määräyksen tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta. Sulkupäätös on voimassa kaksi viikkoa ajalla 11.1.–24.1.2022.

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Sulkminen ei myöskään koske ammattiurheilua eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Pyydettäessä tilaisuuden järjestäjän on pystyttävä toimittamaan kunnalle lista läsnäolleista henkilöistä. Lähtevä ja tuleva käyttäjäryhmä voivat olla hallin tiloissa samaan aikaan, kun käyttävät eri pukuhuoneita. Kasvomaskeja suositellaan kaikilleekaluokkalaisista lähtien paitsi liikuntasuorituksen ajaksi.

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa 31.1.2022 asti.

Lisäksi tartuntatautilain yleisten hygieniavaatimusten voimassaoloa on jatkettu. Toimilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Asiakas- ja yleisötilat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen tilojen terveysturvallista käyttöä koskevista määräyksistä Uudellamaalla 31.1.2022 saakka.

Päätös velvoittaa asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita järjestämään toiminnan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistujien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Toimet ja mahdollinen koronapassin käyttö täytyy kirjata suunnitelmaan, joka tulee pitää asiakkaiden nähtävillä.

Määräys koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esimerkiksi kauppoja, kirjastoja, museoita ja teattereita. Koronapassin voi ottaa käyttöön vaihtoehtona asiakasmäärän rajoituksille ja asiakkaiden sijoittelun järjestelyille ns. vapaa-ajan virkistystiloissa.

Tilojen sulkupäätöksestä ei voi lain mukaan vapautua koronapassia käyttämällä. Uudenmaan alueella toimija ei siis voi ottaa koronapassia käyttöön siltä osin, kun tilat on määrätty suljettavaksi. Koronapassia ei voi käyttää rajoitusten vaihtoehtona myöskään yleisötilaisuuksiin käytettävissä tiloissa silloin, kun aluehallintovirasto on kokonaan kieltänyt yleisötilaisuuksien järjestämisen.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Kasvomaskit

Suosittelemme maskien käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta kaikille ekaluokkalaisista lähtien. Suosittelemme maskin käyttöä kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskin käyttöä suositellaan myös kouluissa ensimmäisestä luokasta lähtien.

Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

Kunnan sisäliikuntatiloissa suositellaan kasvomaskin käyttöä muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana.

Kuntalaisten toivotaan noudattavan HSL:n ja VR:n ohjeistusta maskin käytöstä matkustaessaan julkisilla liikennevälineillä.

Vierailuohjeet vanhustenhuollon yksiköissä

Voimassaolevat ohjeet löytyvät täältä.

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Siuntion kunta haluaa muistuttaa kuntalaisia siitä, että terveydenhuoltoon tulisi hakeutua tarpeen vaatiessa. Etenkin riskiryhmäläisten on tärkeää huolehtia, että oma perussairaus on hyvässä hoitotasapainossa.

Siuntion terveyskeskuksen ajanvaraus ma–pe kello 8–16 p. 09 2606 1430. Virka-ajan ulkopuolella klo 16–8 Lohjan yhteispäivystys, p.116 117 (maksuton).

Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja päivystys on auki joka arkipäivä klo 8–15.45, p. 041 730 6998. Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin: Länsi Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 816 42439.

Etätyö ja kasvomaskit työpaikoilla

Koko Uudenmaan alueella on voimassa etätyösuositus 13.2.2022 asti.

Siuntion kunta noudattaa itse, ja suosittelee myös muita työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.