Koronarokotukset Siuntiossa ▼

Uusimmat muutokset koronamääräysten osalta:

Kahdesti rokotetun ei tarvitse mennä koronatestiin pelkästään lievien oireiden takia.

Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä päätettiin 9.9.2021, että koronatestauksen kriteereitä muutetaan koko alueella.
Kokouksessa päätettiin, että koronavirustestiä ei pääsääntöisesti tarvita lievästi oireilevilta henkilöiltä, jos henkilö on täysin rokotettu ja toisesta rokotuksesta vähintään viikko tai jos henkilö on sairastanut varmennetun koronavirusinfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana.

Muutos ei koske henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä olevia työntekijöitä, jotka ovat ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa tai jotka kuuluvat koronavirusinfektion vakavaan riskiryhmään.

Ohjeistus astuu voimaan heti.

– Kriteerien muuttuminen edellyttää teknisiä päivityksiä sekä Koronabottiin että Omaoloon. Nämä pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian, sanoo Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

Siuntion kunnan koronakoordinaatioryhmä on laatinut seuraavat ohjeet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten pohjalta.

Siuntion kunta kehottaa kaikkia noudattaman viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Koulut ja varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatus ja perusopetus jatkuvat normaalisti.

Julkiset tilat

 • Kunnan sisäliikuntatiloissa on käytettävä kasvomaskia. Siuntion kunta edellyttää kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Kunta suosittelee, että myös yksityiset toimijat seuraavat näitä ohjeita.
 • Monitoimihalli ja Svenska skolanin liikuntasali on käytettävissä ohjattua harrastustoimintaa varten. Kunnan sisäliikuntatiloissa on käytettävä kasvomaskia. Siuntion kunta edellyttää kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.
 • Kirjaston tilat ovat auki niiltä osin kuin niissä voidaan tosiasiallisesti välttää fyysinen kontakti toisiin ihmisiin (kokoelmatila, työskentelypaikat, lehtisali, asiakastyöasemat). Päiväkoti- ja muiden ryhmien kirjastovierailut ovat mahdollisia ajanvarauksella. Kirjasto on avoinna ma, ti ja to klo 9–19 ja ke ja pe klo 9–16.30. Kirjasto toimii omatoimikirjastona ma, ti ja to klo 9–13 sekä ke ja pe klo 9–10. Kaikkia 12-vuotiaita ja sitä vanhempia pyydetään käyttämään maskia kirjastossa asioidessa.
 • Nuorisotila Walkers on avoinna, mutta se ottaa tiloihinsa enintään 50 % tilojen enemmäishenkilömäärästä.
 • Työpaja Virta on lähitöissä terveysturvallisuus huomioiden.
 • Siuntion kunnan toimistojen (hallinto-osasto, sivistystoimisto, perusturvan hallinto, sosiaalipalvelut ja tekninen toimisto) ulko-ovet pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi sujuu arkisin kello 9–15 puhelimitse p. 09 260 611 ja sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät täältä.
 • Sosiaalipalveluissa asiointi paikan päällä on mahdollista erikseen sovittaessa.

Harrastustoiminta ja yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 3.9. lieventänyt kokoontumisrajoituksia, jotka koskevat koko HUS-sairaanhoitopiiriä. Päätös on voimassa 30.9. asti. Aluehallintoviraston määräämien rajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava:

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta, jos alla olevat ehdot täyttyvät:
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiins.
 • Sisätiloissa yli kymmenen hengen tilaisuuksissa voi olla enintään 50 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä.
 • Ulkotiloissa yli 50 hengen tilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa, että asiakkaat tai osallistujat sekä seurueet voivat välttää fyysisen kontaktin toisiinsa.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Kasvomaskit

Kunta jakaa kasvomaskeja yläkoulujen oppilaille ja alakoulujen 6. luokkien oppilaille, joiden suositellaan myös käyttävän maskia. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille sekä alakoulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle; kasvomaskisuositusta on syytä noudattaa. Koulut jakavat maskeja yläkoulujen oppilaille ja ohjeistavat käytänteistä tarkemmin. Omia maskeja voi myös halutessaan käyttää. Myös suojavisiirin käyttö on mahdollista, jos kasvomaskin käyttö on haastavaa tai siihen on terveydellinen este.

Kunnan sisäliikuntatiloissa on edelleen käytettävä kasvomaskia. Siuntion kunta edellyttää kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.

Siuntion kunnan toiminnassa noudatetaan perusvaiheen maskisuositusta:

Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Kuntalaisten toivotaan noudattavan HSL:n ja VR:n ohjeistusta maskin käytöstä matkustaessaan julkisilla liikennevälineillä. 

Vierailuohjeet vanhustenhuollon yksiköissä

Voimassaolevat ohjeet löytyvät täältä.

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Siuntion kunta haluaa muistuttaa kuntalaisia siitä, että terveydenhuoltoon tulisi hakeutua tarpeen vaatiessa. Etenkin riskiryhmäläisten on tärkeää huolehtia, että oma perussairaus on hyvässä hoitotasapainossa.

Siuntion terveyskeskuksen ajanvaraus ma–pe kello 8–16 p. 09 2606 1430. Virka-ajan ulkopuolella klo 16–8 Lohjan yhteispäivystys, p.116 117 (maksuton).

Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja päivystys on auki joka arkipäivä klo 8–15.45, p. 041 730 6998. Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin: Länsi Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 816 42439.

Etätyö ja kasvomaskit työpaikoilla

Siuntion kunta noudattaa itse, ja suosittelee myös muita työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käyttöä kaikissa yhteisissä työtiloissa. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.