Koronarokotukset Siuntiossa ▼

 • Seuraava rokotuspäivämme on 21.5.
 • Viikolla 16 Siuntiossa todettiin 48 uutta koronatapausta, 24 uutta tapausta viikolla 17 ja viime viikolla 8 uutta tapausta.
 • Maskia käyttämällä kaikki 12 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat suojaavat itseään ruuhkaisissa liikennevälineissä sekä sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.
 • Maskin käyttöä suositellaan erityisesti oireisille, koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin meneville ja altistuneille.
 • Koronarokotukset ovat ylivoimaisesti tehokkain keino suojautua koronalta. Vaikka rokotukset eivät kokonaan estä tartunnan saamista, ne suojaavat erittäin hyvin vakavalta tautimuodolta.

Koronaa esiintyy edelleen Siuntiossa. Viikolla 16 Siuntiossa todettiin 48 uutta koronatapausta, 24 uutta tapausta viikolla 17 ja viime viikolla 8 uutta tapausta.

Siuntion kunnan koronakoordinaatioryhmä on laatinut seuraavat ohjeet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten pohjalta.

Siuntion kunta kehottaa kaikkia noudattaman viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Jos sinulle tulee lieviäkin oireita, jää kotiin vähintään viideksi vuorokaudeksi. Pidä turvavälejä, käytä maskia kaikissa lähikontakteissa ja huolehdi tarkasti käsi- ja yskimishygieniasta.

Koronatesti

Jää kotiin, jos sinulla on lieviäkin oireita ja kerro omille lähikontakteillesi mahdollisesta altistumisesta. Tämä on tärkeämpää kuin koskaan. Myös oireettomien tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.

Jos oireesi ovat lievät, voit tehdä pikatestin. Hakeudu laboratoriotestiin lieväoireisena vain, jos kuulut koronaviruksen suhteen riskiryhmiin tai teet potilastyötä. Raskaana olevat lasketaan nykyään riskiryhmään kuuluviksi.

Terveydenhuollon testauskapasiteetin tulee kohdentua lääketieteellisin perustein testiä tarvitseville sekä terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin. Muut voivat halutessaan tehdä pikatestin.

Huomaa, että pikatestien herkkyys havaita omikron-muunnos on matalampi muihin viruskantoihin verrattuna. Jos sinulla on oireita ja testitulos on negatiivinen, suosittelemme, että teet uuden testin myöhemmin. Oireisena ei tule hakeutua kontaktiin muiden kanssa edes negatiivisen testituloksen jälkeen.

Positiivinen tulos

Jos koronatestisi on positiivinen (kotitesti tai HUSLAB:in testi)

 • sinulle voidaan kirjoittaa sairauslomatodistus. Ota tarvittaessa yhteys terveyskeskukseen.
 • tarkista tästä linkistä, onko sinulla kohonnut veritulpan riski. Jos olet raskaana tai sinulla on muusta syystä kohonnut veritulpan riski, ota yhteyttä terveyskeskukseen, jotta voit saada veritulpan estolääkettä.
 • kerro oma-aloitteisesti tartunnastasi niille, joiden kanssa olet ollut yhdessä lähekkäin oireita edeltävän 2 vuorokauden aikana ja mahdollisesti jo oireiden alettua. Voit myös suositella heille 5 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Omikron-tartunnat etenevät nopeasti, jonka vuoksi tartunta tulisi todeta nopeasti (kotipikatestillä) ja lähikontakteja tulisi tiedottaa ilman viivettä, jotta toiminnalla voisi olla vaikutusta.

Jos perheessäsi on koronatartunta

 • etkä ole vastikään sairastanut koronatartuntaa tai sinulla ei ole melko tuoretta koronarokotuksen tehosteannosta (2 kk) suosittelemme omaehtoista kotikaranteenia (5 vrk) ja toistettua kotitestausta.
 • Jos saat oireita tai kotitestissä toteat koronatartunnan, jää sairastamaan kotiin 5 vuorokauden ajaksi oireiden alusta. Jos lapsesi ei ole vastikään sairastanut koronaa eikä hänellä ole melko tuoretta tehosteannosta, suosittelemme 5 vuorokauden omaehtoista karanteenia ja toistettua testausta.
 • Jos lapsi saa oireita, hänen tulee jäädä kotiin sairastamaan 5 vuorokaudeksi.
 • Mikäli lapsesi saa koronatestistä positiivisen tuloksen (kotitesti tai virallinen koronatesti), ilmoita tuloksesta mahdollisimman pian päiväkodin johtajalle, luokanopettajalle tai luokanvalvojalle. Jos lapsesi on koululaisten iltapäivätoiminnassa, ilmoita tartunnasta myös iltapäiväkerhon ohjaajalle. Lapsen tulee jäädä oireiden alkaessa heti kotiin sairastamaan 5 vuorokaudeksi.
 • Jos olet sairastanut koronatartunnan viimeisen 2 kuukauden aikana, sinun ei tarvitse tehdä kotitestejä.

Tässä vaiheessa kotitestit ovat omakustanteisia. STM on viestinyt, että koululaisille ja opiskelijoille tullaan jakamaan kotitestejä. Tiedotamme lisää, kun testejä on saatavilla.

Eristys- ja karanteenipäätöksiä ei enää kirjoiteta

Jos saat laboratoriotestistä positiivisen tuloksen, lähetämme toimintaohjeet tekstiviestillä. Emme enää tee eristyspäätöksiä koronavirustartunnan takia, sillä eristämisellä ei enää voida ehkäistä viruksen leviämistä. Ota yhteys terveyskeskukseen, jos tarvitset sairaslomatodistuksen.

Perhepiirissä, työpaikalla, koulussa, varhaiskasvatuksessa tai muussa vastaavassa paikassa koronalle altistuneille ei ole enää mahdollista antaa yksilöllistä neuvontaa eikä heitä aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Viranomaisjäljitystä tehdään 12.1.2022 alkaen asteittain vain vakavan koronavirustaudin riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Muissa tilanteissa kuten perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi.

Hygieniavaatimukset

Koko Suomessa ovat voimassa 30.6. asti tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Lain hygieniavaatimukset ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa.

Ravintolarajoitukset ovat voimassa Uudellamaalla 12.1. alkaen.

Koulut ja varhaiskasvatus

Päiväkoti tai koulu tiedottaa ryhmissä todetuista koronatartuntatapauksista muita ryhmän jäseniä/huoltajia paljastamatta sairastuneen henkilöllisyyttä ja kehottaa ryhmän muita jäseniä tekemään kotitestausta.

Mikäli lapsesi saa koronatestistä positiivisen tuloksen (kotitesti tai virallinen koronatesti), ilmoita tuloksesta mahdollisimman pian päiväkodin johtajalle, luokanopettajalle tai luokanvalvojalle. Jos lapsesi on koululaisten iltapäivätoiminnassa, ilmoita tartunnasta myös iltapäiväkerhon ohjaajalle. Lapsen tulee jäädä oireiden alkaessa heti kotiin sairastamaan 5 vuorokaudeksi.

Sairaana ei saa tulla päiväkotiin tai kouluun.

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut kaikki kokoontumisrajoitukset. Terveysturvallisuus on edelleen huomioitava tilojen käytössä.

Lisäksi tartuntatautilain yleisten hygieniavaatimusten voimassaoloa on jatkettu. Toimilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Asiakas- ja yleisötilat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut määräyksen tilojen terveysturvallisesta käytöstä Etelä-Suomessa. Aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita järjestämään toimintansa siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Tällaisia tiloja voivat olla yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, esimerkiksi liikuntatiloja, kauppoja, kirjastoja ja museoita henkilömäärästä riippuen. Myös yleisötilaisuuksiin käytetyt tilat kuuluvat määräyksen piiriin.

Toimija voi esimerkiksi:

 • rajoittaa asiakasmäärää
 • järjestää asiakaspaikat väljästi ja tilan turvallisesti
 • tehostaa ilmanvaihtoa ja suositella maskin käyttöä tiloissaan
 • toimia muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Määräys edellyttää, että toimijat tekevät kirjallisen suunnitelman niistä toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Tarkempaa tietoa määräyksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Lisäksi koko Suomessa ovat voimassa 30.6.2022 asti tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joiden tarkoituksena on parantaa terveysturvallisuutta: vaatimukset koskevat mm. asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljää sijoittelua ja asiakkaiden ohjeistamista hyvistä hygieniakäytännöistä. Lisää tietoa yleisistä hygieniavaatimuksista.

Kasvomaskit

Maskia käyttämällä kaikki 12 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat suojaavat itseään ruuhkaisissa liikennevälineissä sekä sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Maskin käyttöä suositellaan erityisesti

 • niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
 • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka.

Siuntion kunta tarjoaa henkilöstölleen ja koulujen oppilailleedelleen kasvomaskeja omaehtoiseen käyttöön. 

Erityisesti rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden sekä kaikkien, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta, kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti.

Koronarokotukset ovat ylivoimaisesti tehokkain keino suojautua koronalta. Vaikka rokotukset eivät kokonaan estä tartunnan saamista, ne suojaavat erittäin hyvin vakavalta tautimuodolta.

THL:n maskisuositus ei koske työpaikkoja ja työskentelytilanteita, joissa maskien käyttö perustuu työsuojeluun ja asiakasturvallisuuteen. Näistä vastaa työnantaja ja ohjeistaa Työterveyslaitos.

Suosittelemme, että maskeja on tarjolla sisätiloissa henkilökunnalle ja asiakkaille.

Kuntalaisten toivotaan noudattavan HSL:n ja VR:n ohjeistusta maskin käytöstä matkustaessaan julkisilla liikennevälineillä.

Suositus maskin käytöstä sote-henkilöstölle

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstö jatkaa edelleen maskien käyttöä, kuten työnantajat ovat aiemmin ohjeistaneet. Järjestelmällinen maskien käyttö on tärkeää työ- ja potilasturvallisuuden kannalta.

Vierailuohjeet vanhustenhuollon yksiköissä

Voimassaolevat ohjeet löytyvät täältä.

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Siuntion kunta haluaa muistuttaa kuntalaisia siitä, että terveydenhuoltoon tulisi hakeutua tarpeen vaatiessa. Etenkin riskiryhmäläisten on tärkeää huolehtia, että oma perussairaus on hyvässä hoitotasapainossa.

Siuntion terveyskeskuksen ajanvaraus ma–pe kello 8–16 p. 09 2606 1430. Virka-ajan ulkopuolella klo 16–8 Lohjan yhteispäivystys, p.116 117 (maksuton).

Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja päivystys on auki joka arkipäivä klo 8–15.45, p. 041 730 6998. Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin: Länsi Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 816 42439.