Siuntion kunnan talvikunnossapito talvikaudella 2021-2022

07.10.2021 11:17

Kategoria: Asuminen & Ympäristö

Siuntion kunta kilpailuttaa kunnan tiealueiden talvikunnossapidon sekä piha-alueiden koneellisen talvikunnossapidon talvikaudelle 2021 - 2022. Hankintamenettelynä kilpailutuksissa käytetään kansallisen kynnysarvon alittavaa pienhankintamenettelyä ja hankinnassa sovelletaan Siuntion kunnan pienhankintaohjeen mukaista rajoitettua menettelyä, jolloin tarjouspyyntö julkaistaan sähköpostilla potentiaalisille urakoitsijoille.

Käsilumityöt  yleisillä alueilla tuotetaan omalla miehityksellä. Kiinteistöjen käsilumityöt hoitaa kiinteistönhoitoliike Palpen Oy.