Siuntion kunnan sivistys- ja hyvinvointikampushanke on valittu ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen pilotointiin

26.11.2019 10:08

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus Asuminen & Ympäristö

Ympäristöministeriö on kehittänyt Suomen oloihin soveltuvan rakennusten hiilijalanjäljen arviontimenetelmän osana vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa. Rakennusten hiilijalanjäljen arviontimenetelmä siirtyi koekäyttöön elokuussa 2019.

Siuntion kunnan sivistys- ja hyvinvointikampushanke on valittu ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen pilotointiin. Rakennusten hiilijalanjäljen arviontimenetelmän koekäyttöön valittiin 15 hanketta.

Pilotoinnin aikana Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampushankkeen yhteydessä tullaan koekäyttämään rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää ja raportoimaan sen käytöstä. Kesän 2020 asti kestävän testausjakson avulla ympäristöministeriö selvittää, kuinka hyvin ministeriön valmistelema arviointimenetelmä soveltuu tavanomaisten suunnittelu- ja rakennushankkeiden käyttöön. 

Lisätietoja: https://www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen