Siuntion kunnan korona-info, uusia rajoituksia ja suosituksia 7.12.2020 alkaen (päivitetty 3.12.2020)

03.12.2020 14:50

Kategoria: Korona-tiedote

Tämä tiedote korvaa 26.11.2020 annetun tiedotteen. Tiedotteen on laatinut Siuntion kunnan koronakoordinaation ydinryhmä.

Uudenmaan alue on kokonaisuudessaan koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, ja myös Siuntion tartuntamäärät ovat lisääntyneet viimeisen viikon aikana. Sairaalahoidossa olevien koronavirukseen sairastuneiden määrä on kasvanut viime päivinä nopeasti.

Siuntiossa ilmaantuvuus on nyt ensimmäistä kertaa yli 100 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella ilmaantuvuus on 161,1 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Koska enää ei ole merkittävää eroa koronailmaantuvuudessa, Siuntiossa on päätetty ottaa käyttöön vastaavat rajoitustoimet, jotka ovat olleet pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella voimassa 30.11.2020 lähtien.

Tiedossa olevat yleisimmät tartunnanlähteet ovat Siuntiossa oma koti, työpaikat ja harrastukset. Rajoitustoimien tavoite on vähentää fyysisiä ihmiskontakteja määräajaksi, jotta tartuntamäärät kääntyvät laskuun. Jäljellä olevat kunnan lisärajoituskeinot ovat käytännössä koulujen siirtäminen etäopetukseen, ja tätä pyritään välttämään. Julkisessa liikenteessä matkustavia kehotetaan ehdottomasti käyttämään kasvomaskia.

Kehotamme myös, että yhdistykset ja yksityiset toimijat Siuntion alueella noudattavat näitä suosituksia ja rajoituksia seuraavasti.

Julkiset tilat

Kunta sulkee yleisölle avoimet sen hallinnoimat alla mainitut julkiset tilat. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Suljettavat tilat:

• kirjasto (kts. alla nouto- ja palautusmahdollisuus ja HSL)
• nuorisotila Walkers ja työpaja Virta
• sisäliikuntatilat (Svenska skolanin liikuntasali, Siuntion kylpylän liikuntasali)
• talviuintipaikan pukukoppi (suljettu)
• keskuskentän luistelukoppi suljettu (suljettu)
• Siuntion kunnan toimistojen (hallinto-osasto, sivistystoimisto, perusturvan hallinto ja tekninen toimisto) ulko-ovet pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi sujuu arkisin kello 9 - 15 puhelimitse p. 09 260 611 ja sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Poikkeuksia:

• Koulujen iltapäiväkerhojen toiminta jatkuu.
• Kirjasto tarjoaa lainattavan aineiston noutopalvelua ja palautusmahdollisuutta. Kirjasto tiedottaa toiminnasta tarkemmin erikseen. HSL:n palvelupiste on auki normaalisti.
• Sosiaalipalveluissa asiointi paikan päällä on mahdollista erikseen sovittaessa.

Rajoitukset ovat voimassa 7.12.–20.12.2020.

Harrastustoiminta

Kaikki organisoitu harrastustoiminta keskeytetään sisätiloissa. Kaikki yli 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään myös ulkona.

Kaikki yli 18-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan eikä uusia vuoroja ole mahdollista varata. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä.

Ulkoliikuntapaikat ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä, kun kyse on omatoimisesta, ei ohjatusta liikunnasta. Pukukopit pidetään suljettuina.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Rajoitukset ovat voimassa 7.12.–20.12.2020.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.–18.12.2020. Päätöksen asiassa on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Kunta jakaa kasvomaskeja yläkoulujen oppilaille

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille sekä alakoulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle; kasvomaskisuositusta on syytä noudattaa. Koulut jakavat maskeja yläkoulujen oppilaille 2.12.2020 alkaen ja ohjeistavat käytänteistä tarkemmin. Omia maskeja voi myös halutessaan käyttää. Myös suojavisiirin käyttö on mahdollista, jos kasvomaskin käyttö on haastavaa tai siihen on terveydellinen este.

Siuntion kunnan toiminnassa noudatetaan leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta.

Vierailuohjeet vanhustenhuollon yksiköissä

Voimassaolevat ohjeet jatkuvat. Katso lisää.

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Siuntion kunta haluaa muistuttaa kuntalaisia siitä, että terveydenhuoltoon tulisi hakeutua tarpeen vaatiessa. Etenkin riskiryhmäläisten on tärkeää huolehtia, että oma perussairaus on hyvässä hoitotasapainossa. Siuntion terveyskeskuksen ajanvaraus ma - pe kello 8 -16 p. 09 2606 1430.

Sosiaalipalvelujen virka-aikainen päivystys (kiireelliset asiat) kello 8 - 15.45 p. 044 386 1032. Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin: Länsi Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 816 42439.

Etätyö ja kasvomaskit työpaikoilla

Siuntion kunta noudattaa itse, ja suosittelee myös työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käytön kaikissa yhteisissä työtiloissa. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.