Siuntion korona- ja rokoteinfo (päivitetty 22.2.2021)

22.02.2021 16:11

Kategoria:

Koronarokotukset Siuntiossa ▼

Siuntion kunnan koronakoordinaation ydinryhmä on 29.1.2021 päättänyt seuraavista ohjeista ja rajoitteista kunnan koronatilanteen johdosta. Rajoitteisiin on 22.2.21 tullut joitakin muutoksia. Rajoitteet ovat voimassa toistaiseksi ellei voimassaolon määräajasta mainita erikseen.  

Siuntion kunta kehottaa kaikkia noudattaman viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Julkiset tilat

Siuntion kunta noudattaa 22.2.2021 alkaen seuraavia rajoituksia ja suosituksia julkisissa tiloissaan. Kunta suosittelee, että yksityiset toimijat seuraavat kunnan rajoituksia ja suosituksia ja että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi.

• Sisäliikuntatilat Svenska skolanin liikuntasali ja Siuntion kylpylän liikuntasali ovat avoinna toistaiseksi alla 20-vuotiaiden harrastustoimintaa varten. Tarkemmat ohjeet myöhemmin tässä tiedotteessa.

• Kirjasto on auki seuraavin rajoituksin. Kirjastossa voi olla sisällä 6 henkeä sisältäen henkilökunnan. Suositeltava vierailuaika on 20 minuuttia. Asiakkaiden edellytetään käyttävän kasvomaskia. Kirjaston lehtilukutila on kiinni. Kirjastossa ei järjestetä yleisötilaisuuksia.

• Nuorisotila Walkers on suljettu ajalla 22.2.-14.3.21. Lisätietoja toiminnasta annetaan mahdollisimman pian.

• Työpaja Virta on auki seuraavin rajoituksin. Sisällä voi olla korkeintaan 6 henkeä sisältäen henkilökunnan. Asiakkaiden edellytetään käyttävän kasvomaskia. Tiloissa ei järjestetä yleisötilaisuuksia.

• Talviuintipaikan pukukoppi on auki. Pukukopissa voi olla vain 2 henkilöä kerrallaan.

• Keskuskentän luistelukoppi suljettu toistaiseksi. Kentän laidalle on toimitettu penkkejä luistinten vaihtamista varten.

• Siuntion kunnan toimistojen (hallinto-osasto, sivistystoimisto, perusturvan hallinto, sosiaalipalvelut ja tekninen toimisto) ulko-ovet pidetään toistaiseksi suljettuina. Asiointi sujuu arkisin kello 9 - 15 puhelimitse p. 09 260 611 ja sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät täältä.

• Sosiaalipalveluissa asiointi paikan päällä on mahdollista erikseen sovittaessa.

Harrastustoiminta

Ryhmäharrastustoimintaa avataan 1.2.2021 alkaen alle 20-vuotiaiden harrastusryhmien osalta. Siuntion kunta suosittelee rajaamaan ryhmäkokoa mahdollisuuksien mukaan. Harjoitukset tulee toteuttaa vain oman ryhmän kanssa. Kunta suosittelee, että turvavälejä noudatetaan ja turhia kontakteja vältetään. Vahva suositus on, että saattajat eivät tule sisälle harrastustiloihin.

 Yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta kunnan sisätiloissa kielletään toistaiseksi ja tämä toiminta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etämuodossa.

Kaikki harrastusryhmät kunnan hallinnoimissa ulkotiloissa sallitaan edelleen. Siuntion kunta suosittelee rajaamaan ryhmäkokoa mahdollisuuksien mukaan. Harjoitukset tulee toteuttaa vain oman ryhmän kanssa. Kunta suosittelee, että turvavälejä noudatetaan ja turhia kontakteja vältetään.

Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja, kerran järjestettäviä kursseja tai koulu- ja päiväkotiryhmien vierailuja vapaa-ajan toimipaikkoihin ei järjestetä. Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Harrastustoiminnan rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi. Ryhmäharrastustoiminnan osalta kunnan ja alueen koronatilannetta seurataan aktiivisesti ja mahdollisista muutoksista päätetään Siuntion kunnan koronaryhmässä, joka kokoontuu vähintään viikoittain. Ajantasainen tieto ohjeista löytyy kunnan internetsivuilta

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat edelleen kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 6 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamaa ohjetta.

Rajoitukset ovat voimassa 14.3.2021 asti ellei rajoituksen voimassaoloa ole erikseen mainittu. Päätöksen asiassa on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto 19.2.2021.

Kasvomaskit

Kunta jakaa kasvomaskeja yläkoulujen oppilaille ja alakoulujen 6. luokkien 12-vuotiaille oppilaille, joiden suositellaan myös käyttävän maskia. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille sekä alakoulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle; kasvomaskisuositusta on syytä noudattaa. Koulut jakavat maskeja yläkoulujen oppilaille ja ohjeistavat käytänteistä tarkemmin. Omia maskeja voi myös halutessaan käyttää. Myös suojavisiirin käyttö on mahdollista, jos kasvomaskin käyttö on haastavaa tai siihen on terveydellinen este.

Siuntion kunnan toiminnassa noudatetaan leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta.

Vierailuohjeet vanhustenhuollon yksiköissä

Voimassaolevat ohjeet löytyvät täältä.

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Siuntion kunta haluaa muistuttaa kuntalaisia siitä, että terveydenhuoltoon tulisi hakeutua tarpeen vaatiessa. Etenkin riskiryhmäläisten on tärkeää huolehtia, että oma perussairaus on hyvässä hoitotasapainossa. Siuntion terveyskeskuksen ajanvaraus ma - pe kello 8 - 16 p. 09 2606 1430. Virka-ajan ulkopuolella klo 16-8 Lohjan yhteispäivystys, p.116 117 (maksuton).

Sosiaalipalvelujen virka-aikainen päivystys (kiireelliset asiat) kello 8 - 15.45 p. 041 730 6998. Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin: Länsi Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 816 42439.

Etätyö ja kasvomaskit työpaikoilla

Siuntion kunta noudattaa itse, ja suosittelee myös muita työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käyttöä kaikissa yhteisissä työtiloissa. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.