Siuntion kampuksen avoin portfoliohaku ja kutsukilpailu

Siuntion kunta etsii kaksivaiheisella taidehaulla taiteilijaa tai taidetyöryhmää ideoimaan ja toteuttamaan julkisivutaidetta syksyllä 2022 valmistuvaan sivistys- ja hyvinvointikampukseen. Ensimmäisessä vaiheessa suomessa työskentelevät taiteilijat ja taiteelliset työryhmät voivat lähettää portfolionsa. Portfolioista valitaan kolme tekijää kutsukilpailuun, jonka perusteella teos tai teoskokonaisuus valitaan.

Sivistys- ja hyvinvointikampus on länsiuusimaalaisen Siuntion kunnan merkittävin yksittäinen investointi ja ensimmäinen prosenttitaidekohde. Kampuksen julkisivuun hankitaan rakennusvaiheessa prosenttiperiaatetta mukaillen 1−4 taideteosta tai teoskokonaisuutta. Teoskokonaisuuden tekninen toteutustapa ja toteuttaja on jo valittu, joten avoimella portfoliohaulla etsitään suunnittelijaa taideteokselle.

Taidehankinnan tarkoituksena on tuoda kampuksen julkisivuun merellistä ja paikallisuutta korostavaa ilmettä, joka lisää koko kuntakeskuksen houkuttelevuutta ja luo tunnetta yhteisöllisyydestä ja kotiseutuylpeydestä.

Teos toteutetaan yhdessä Siuntion kunnan teknisen toimiston kanssa. Lisäksi mukana on asiantuntijuutensa kautta myös muita kunnan toimialoja.

Kampus ja Siuntio

Siuntion uusi kampus mahdollistaa suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille turvallisen oppimisympäristön aina esiopetuksesta perusopetuksen loppuun asti. Koulun lisäksi kampukselle sijoitetaan kirjasto ja nuorisotilat sekä sosiaalipalveluita.

Siuntion kunnan yli 6000 asukasta muodostavat vahvan kaksikielisen yhteisön, jota alueen monipuolinen luonto ja historia rikastuttavat entisestään. Uusi kampus tulee toimimaan kaikkien siuntiolaisten kohtaamispaikkana.

Lyhyesti kilpailutehtävästä

Kampuksen julkisivuihin on määritelty yhteensä neljä erikokoista aluetta (kaksi Siuntiontielle ja kaksi sisäpihalle päin), joihin etsitään portfoliohaun kautta taiteellista ratkaisua julkisivuihin suunniteltujen metallisten, polttomaalattujen reikälevypaneelien muodossa.

Reikälevypaneeleille voidaan tulostaa erilaisia kuvia stanssaamalla niihin reikiä ja valaisemalla reiät taustavaloilla, jolloin itse kuva-aihe tulee näkyville. Taideteosten koot tulevat olemaan kolmessa kohtaa noin 9 x 4 metriä ja yhdessä 3 x 7 metriä.

Pääosin valkoisen rakennuksen tehosteväreinä voidaan kaavaan mukaisesti pääasiallisesti käyttää vaaleaa sinistä sekä lisäksi keltaista, oranssia ja punaista. Teoksen valaisu tulee tekemään siitä hyvin havaittavan etenkin iltaisin, jolloin rakennus toimii myös paikallisena maamerkkinä.

Teoskokonaisuuden teknisen toimittajan ja toteutustavan ollessa jo valittu, valittavalta taitelijalta odotetaan ennen kaikkea suunnittelutyötä. Teoskokonaisuuden odotetaan olevan asennusvalmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kuvia kampuksen julkisivuista (1) sekä taiteelle määritellyt paikat (2) löytyvät liitteenä.

Liite 1

Liite 2

Portfoliohaku ja valinta kutsukilpailuun

Ensimmäisessä vaiheessa julistetaan ajalle 1.11.-31.12.2020 avoin portfoliohaku, johon työstä kiinnostuneet Suomessa työskentelevät taiteilijat ja taiteelliset työryhmät voivat ilmoittautua lähettämällä kuvia tuotannostaan ja ansioluettelon. Luonnosehdotuksia ulkoteoksesta tai -teoskokonaisuudesta ei lähetetä ensimmäisessä vaiheessa.

Portfoliovaiheen jälkeen käynnistetään kutsukilpailu, johon valitaan tammikuussa 2021 kolme taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Valinnan kutsukilpailuun kutsuttavista taiteilijoista ja/tai työryhmistä sekä voittoehdotuksesta tekee palkintoraato eli jury, johon kuuluvat jäsenet nimetään 23.11.2020. Nimetty jury täydennetään tähän hakuilmoitukseen.

Kutsukilpailu käydään 1.2. - 30.4.2021. Kilpailukutsu sekä -ohjelma teknisine vaatimuksineen toimitetaan kutsukilpailun taiteilijoille/taiteellisille työryhmille portfoliovaiheen jälkeen. Teoskokonaisuuden odotetaan olevan asennusvalmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kutsukilpailuun kutsutuille maksetaan taiteilija-/työryhmäkohtainen palkkio kutsukilpailun päätyttyä. Lopullisen teoksen tai teosten tilaamisesta päättää kunta juryn ehdotuksen perusteella. Kunnalla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta.

Teoksen tai teoskokonaisuuden toteutuskustannuksiin on varattu enintään 80 000 euroa sisältäen taiteilijapalkkiot, teoksen suunnittelun sekä materiaali- ja toteutuskustannukset. Edellä mainittu kokonaisbudjetti sisältää myös tekijänoikeuksiin liittyvän oikeuden tallentaa teosta tarkoituksenmukaisella välineellä ja julkaista dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Tarkempi erittely budjetista julkaistaan kilpailuohjelman yhteydessä.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta.

Hakuohjeet

Portfoliot lähetetään sähköisesti torstaina 31.12.2020 klo 23.59 mennessä osoitteeseen erika.parvikoski(at)siuntio.fi. Vain edellä mainittuun osoitteeseen sähköisesti toimitetut portfoliot huomioidaan.

Taiteilijoilta ja taiteellisilta työryhmiltä pyydetään sisällyttämään portfolioon seuraavaa:
· Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite (taiteellisilta työryhmiltä yhteyshenkilö)
· Ansioluettelo (max. 3 sivua/taiteilija tai työryhmän jäsen)
· 3−5-sivuinen portfolio teoksista kuvineen sekä lyhyt tekstimuotoinen esittely kustakin teoksesta. Painotus uusimmassa tuotannossa. Mikäli kyseessä on työryhmänä toteutettu teos, tulee oma työosuus kuvata.
· Lyhyet perustelut, miksi haluat toteuttaa teoksen juuri Siuntion kampuksen julkisivuun (max. 100 sanaa).

HUOM. Luonnosehdotuksia ehdotettavasta teoksesta/-teoskokonaisuudesta ei toimiteta portfolion mukana.

Portfolion tekniset yksityiskohdat

· Materiaali toimitetaan sähköpostin liitteenä yhtenä pdf-tiedostona (max. 10 M)
· Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi.pdf TAI tyoryhman_nimi.pdf
· Otsikoi sähköpostiviestisi Portfoliohaku: Sukunimi Etunimi TAI Portfoliohaku: Työryhmän nimi

Huomioithan, että mikäli portfolion muoto tai sisältö ei täytä edellä mainittuja seikkoja, on juryllä oikeus jättää se käsittelemättä.

Lisätiedot

Hallintokoordinaattori Erika Parvikoski
p. 050 386 0803, etunimi.sukunimi@siuntio.fi