Siuntion brändityön kysely ja yleisötilaisuus

20.10.2020 09:29

Kategoria:

Siuntion kunnan brändityön ensimmäinen vaihe toteutettiin heinäkuussa 2020. Kyselimme kuntalaisilta mielipiteitä siuntiolaisuudesta ja sen ilmenemisestä. Kyselyllä saatiin konkreettinen lähtökohta työlle. Toisessa osallistamisvaiheessa kyselemme mielipiteitä tyylisuuntavaihtoehdoista. Kunnan internetsivuilla tehtävässä olevassa kyselyssä kuntalaiset voivat arvottaa tyylisuuntaehdotuksia ja niiden sisältämiä elementtejä ja tarina-aihioita. Kysely on auki 23.10.-8.11.2020 välisenä aikana internetsivuilla www.tulevaisuudensiuntio.fi (su-ru). Saatu palaute käsitellään markkinointityöryhmässä, jonka jälkeen yhteistyökumppanimme viimeistelee uuden brändin elementit lopullista hyväksymistä varten.

Kunta haluaa osallistaa asukkaat kyselyn aikana myös yleisötilaisuuden kautta ja järjestää brändityöstä yleisötilaisuuden 3.11.2020 kello 18.00 alkaen. Tilaisuudessa yhteistyökumppanin Staart Oy:n edustaja esittelee tyylisuuntavaihtoehtoja ja kunnan brändityötä. Mukana on myös kunnan edustajia.

Koronarajoitusten vuoksi yleisötilaisuus järjestetään virtuaalisesti kunnan facebook-sivuilla, jonka kautta voi seurata esittelyä ja esittää kommentteja ja kysymyksiä esittelijälle ja kunnan edustajille. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen julkaistaan noin viikkoa ennen tapahtumaa kunnan internetsivuilla.

Lisätiedot
hallintojohtaja Niko Kannisto
050 386 0800
niko.kannisto@siuntio.fi

brändi