Siuntio luopuu valtaosasta karanteenin asettamisesta – jäljitys keskitetään terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin

11.01.2022 12:29

Kategoria: Korona-tiedote Sosiaali- & Terveyspalvelut

Tartunnanjäljityksellä ei enää voida rajata epidemiaa

Valtavirukseksi noussut omikronmuunnos leviää aiempia virusmuunnoksia nopeammin. Päivittäisten tartuntojen määrä on moninkertaistunut joulukuun alun jälkeen, mikä on ruuhkauttanut tartunnanjäljitystoiminnan vakavasti.

Epidemiatilanteen vaikeutuessa terveydenhuollon testauskapasiteetti on kuormittunut ja testiin pääsy kestää useita vuorokausia.  Laboratoriotestillä todetut tartunnat tulevat viranomaisten tietoon huomattavalla viiveellä, jolloin jatkotartuntoja on jo ehtinyt syntyä. Tämän vuoksi tartuntatautilääkärin jälkikäteen määräämillä karanteeneilla ei pystytä ehkäisemään tartuntojen leviämistä.

Tartunnanjäljitys on menettänyt vaikuttavuutensa testaamiseen ja tartunnanjäljityksen yhteydenottoihin liittyvien viiveiden vuoksi. Aiempaa huomattavasti suurempi osa tartunnoista ei tule tartuntatautiviranomaisten tietoon.

Altistuneiden jäljittämisestä ja karanteenista luopuminen pandemian levitessä laajasti on ennen koronaviruspandemiaa tehdyn kansallisen pandemiasuunnitelman mukaista. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 5.1.2022 lausunnossaan todennut, että tartunnanjäljitys on tehokkainta, kun tartuntoja on suhteellisen vähän. Tilanteessa, jossa testiin hakeutumisessa ja testiin pääsemisessä, tulosten saamisessa, jäljityssoitossa ja karanteenimääräyksissä kestää kokonaisuutena useita päiviä tai jopa yli viikon, jäljityksen tehokkuus jatkotartuntojen ehkäisyssä on matala.

Valtaosasta karanteenin asettamisesta luovutaan

Jos saat laboratoriotestistä positiivisen tuloksen, lähetämme toimintaohjeet tekstiviestillä. Eristyspäätös tehdään tartuntatautilain nojalla. Positiivisen PCR -tuloksen (laboratoriotesti) perusteella sinulle kirjoitetaan todistus tartuntatautipäivärahaa varten ilman eri yhteydenottoa niiden tietojen perusteella, jotka olet syöttänyt koronabottiin. Todistus tulee kotiin postitse 1–2 viikon viiveellä.

Jos koronatestisi on positiivinen (kotitesti tai HUSLAB:in testi), tarkista tästä linkistä, onko sinulla kohonnut veritulpan riski. Ota tällöin yhteyttä sähköpostitse eristyspaatos@siuntio.fi ja ilmoita puhelinnumerosi. Soitamme sinulle seuraavana arkipäivänä koskien mahdollista veritulpan estolääketarvetta.

Tartunnan saaneiden samassa taloudessa asuville ja muille vastaaville lähikontakteille ei ole enää mahdollista antaa yksilöllistä neuvontaa ja asettaa tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Viranomaisjäljitystä tehdään 12.1.2022 alkaen asteittain vain vakavan koronavirustaudin riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Muissa tilanteissa kuten perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi. Lisätietoa löytyy kunnan verkkosivuilta.

Epidemiatilanne vaatii vastuullista toimintaa kaikilta

Kuntalaisten vastuullinen toiminta on välttämätöntä epidemian jarruttamiseksi ja sairaalahoidon kuormituksen vähentämiseksi sekä lähipiirin suojaamiseksi. Lievästikin oireisena kotiin jääminen ja omien lähikontaktien informoiminen altistumisen mahdollisuudesta on tärkeämpää kuin koskaan. Myös oireettomien tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.

Lieväoireisten ei tule hakeutua laboratoriotestiin, jos ei kuulu koronaviruksen suhteen riskiryhmiin. Terveydenhuollon testauskapasiteetin tulee kohdentua lääketieteellisin perustein testiä tarvitseville sekä terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin. Muut voivat halutessaan tehdä pikatestin.

On huomattava, että pikatestien herkkyys havaita omikronmuunnos on matalampi muihin viruskantoihin verrattuna, joten oireisen negatiivinen kotitestitulos suositellaan varmistettavaksi uudella myöhemmin otettavalla kotitestillä eikä oireisena tule hakeutua kontaktiin muiden kanssa edes negatiivisen testituloksen jälkeen.

Vallitsevassa epidemiatilanteessa olisi perustelua siirtyä normaaliin sairauslomakäytäntöön

Tartuntatautilain mukaan virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteeniin tai eristykseen asettamisesta, kun yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää. Karanteeniin tai eristykseen asettamisen merkitys epidemian rajoittamiseksi on heikentynyt. Jälkikäteen tehdyn hallintopäätöksen käytännön merkitys on usein lähinnä tartuntatautipäivärahan maksaminen työantajalle. Sosiaaliturva ei kuitenkaan yksinään ole kestävä syy laatia yksilönvapautta voimakkaasti rajaavia päätöksiä.

Eristyspäätöksiä tehdään vain terveydenhuollossa varmistetuille tartunnan saaneille. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan tilanteessa, joissa laboratoriotestausta ei ole tarjolla kaikille. Terveydenhuollon testauskapasiteetin tulee kohdentua lääketieteellisin perustein testiä tarvitseville sekä terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin. Terveydenhuollon testiin hakeutuminen vain tartunnan todentamiseksi tartuntatautipäivärahaa varten kuormittaa terveydenhuollon palveluita ja ruuhkauttaa kaikki yhteydenottokanavat. Tämän vuoksi vakavan koronavirustaudin ja muiden sairauksien hoito viivästyy. Myös testauskapasiteetin oikea kohdentaminen vaikeutuu.

Eristykseen asettamisen sijaan koronavirustautiin sairastuneiden osalta tulisi siirtyä normaaleihin sairauspoissaolokäytäntöihin.

Tämä toimintatapa on otettu käyttöön asteittain 10.1.2022 alkaen jo Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Porvoossa, Tuusulassa ja Vantaalla.

Lue lisää kunnan koronaohjeistuksista:

Koronaohjeistusta varhaiskasvatukseen, kouluille sekä perheille omikron-koronaepidemiatilanteessa

Lue lisää kunnan korona- ja rokotetiedotteesta.

kuva koronaviruspikatestistä joka on antanut positiivisen tuloksen.

 

 

Piirros naisesta jolla on kasvomaski kasvoilla ja käsidesipullo kädessä.