Siuntio ja Inkoo pohtivat yhdessä työllistämisratkaisuja

14.05.2019 13:25

Kategoria:

Siuntion ja Inkoot työllisuusluvut ovat läntisen Uudenmaan parhaita.
Kunnat tiedostavat kuitenkin tilanteen kustannusvaikutukset ja haasteet.
Näistä kokoonnuttiin keskustelemaan kuntien virkamiesten yhteisessä tapaamisessa.
Tilannekartoituksen lisäksi tapaamisen ryhmätöissä pohdittiin työllisyyden edistämiseen liittyviä yhteistyökeinoja ja prosesseja.

Työttömiä työhakijoita oli maaliskuussa Uudenmaan TE-keskuksen tilastojen mukaan Siuntiossa 5,6 % ja Inkoossa 5,7 % työvoimasta.
Molemmissa kunnissa korostuu yli 50-vuotiaiden osuus työttömissä. Siuntiossa heitä oli maaliskuussa 2,6 % ja Inkoossa 2,8 %.
Nuorisotyöttömyys on molemmissa kunnissa alhainen (Siuntio 0,3 % ja Inkoo 0,4 %).
Pitkäaikaistyöttömiä on kummassakin kunnassa n. 2 % työvoimasta. Avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa Siuntiossa 53 ja Inkoossa 38.

-Vaikka tilanne on nyt hyvä, on molemmissa kunnissa aito halu parantaa tilannetta entisestään.
Haemme kuntien välisellä yhteistyöllä uusia ratkaisuja kuntien sisäisen yhteistoiminnan lisäksi.
Pieninä kuntina olemme toiminnoissamme joustavia ja tarjoudummekin innokkaiksi kokeilijoiksi esimerkiksi TE-keskuksen uusille hankkeille,
toteaa Siuntion sivistysjohtaja Jukka Pietinen.

- Meillä on syvä huoli syrjäytymisen lisääntymisestä. Lisäksi työllistämisen sakkomaksut rasittavat kuntien talouksia.
Ne rahat käytettäisiin mieluummin työttömien työllistämiseen.

Työllistämisasioiden teemapäivän osallistujat saivat aluksi kattavat esitykset Uudenmaan TE-toimiston palveluista,
Kelan kuntoutustoiminnasta sekä Novago Yrityskehitys Oy:n Rekrytoinnilla Hyvinvointia –projektista.

Iltapäivän ryhmätöissä pohdittiin konkreettisia keinoja edistää työllisyyttä kuntien välisellä yhteistyöllä.
Suunnittelu jatkuu Siuntion ja Inkoon yhteisessä työllistämisasioita kehittävässä työryhmässä, joka valmistelee toimenpiteitä edelleen kuntien johtoryhmille. Vastaavia yhteisiä kokoontumisia päätettiin pitää jatkossakin.

Kuva (Siuntion kunta)

Frank-OIe Hägglund esitteli teemapäivän osallistujille Uudenmaan TE-toimiston palveluja.

Frank-Ole Hägglund esiteli teemapäivän osallistujille Uudenmaan TE-toimisto palveluja.