Siuntio aikatauluttaa sivistys- ja hyvinvointikampus -hankettaan

13.03.2019 09:53

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus

Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampushanke on kunnan historian suurin hanke.
Hanke ylittää EUn kynnysarvon, joten siinä sovelletaan EU-sääntöjä ja -määräaikoja.

Hanke etenee nyt siten, että projektinjohtaja laatii kilpailullisen neuvottelumenettelyn pohjalta hankeilmoituksen.
Tavoitteena on, että hankeilmoitus julkaistaisiin kuluvalla viikolla 15.3. mennessä.
Ilmoitus tulee olla nähtävillä 30 päivää. Näin ollen neuvottelut voidaan käynnistää huhtikuun puolivälissä.

Hankkeen toteutusmuoto on ensimmäisiä asioita, mitkä selvitetään neuvotteluissa.
Sillä on ratkaiseva merkitys riittävän kilpailun varmistamisessa.

 Aikataulullisena tavoitteena on, että viimeistään 6.5. Siuntiossa on selvillä toteutusmuoto.
Sen perusteella tiedetään, kuka hankkii suunnittelun, kunta vai urakoitsijat.

Mikäli toteutusmuoto on elinkaarimalli tai kokonaisvastuurakentaminen,
niin silloin urakoitsijat palkkaavat arkkitehdit ja suunnittelijat.
Tarjoajat esittävät kunnan vaatimusten pohjalta luonnossuunnitelmat siitä,
minkälaista kiinteistöä esitetään rakennettavaksi ja millä kustannuksilla.
Nämä toteutusmuodot sisältävät siis tavallaan myös suunnittelukilpailun.

Mikäli toteutusmuoto on lähempänä perinteisempää hankintamallia,
kilpailuttaa Siuntion kunta suunnittelijat ja heidän suunnitelmien pohjalta kilpailutetaan urakoitsijat.

Aikataulullisesti pyritään siihen, että huhti-toukokuussa neuvotellaan ratkaisuvaihtoehdoista,
jolloin olisi mahdollista, että urakoitsija olisi valittu kuluvan vuoden loppuun mennessä
ja rakennustöihin päästäisiin ensi vuoden alussa.
Siuntion uusi sivistys- ja koulukampus valmistuisi vuonna 2022.

AKK - koulualue 3/2019

Siuntion uusi sivistys- ja hyvinvointikampus tulee sijoittumaan pääosin Aleksis Kiven Koulun tontille.

Lisätietoja:

Projektin johtaja Timo Ryyppö, 044 386 1542, timo.ryyppo@siuntio.fi

AKK maaliskuussa 2019