Saapuneet kuntalaisaloitteet

Tällä sivulla voit seurata kuntaan sähköisenä tulleiden kuntalaisaloitteiden käsittelyä kunnassa. Aloite ja sen käsittelytiedot esitetään sillä kielellä, millä aloite on jätetty.

Aloite: Siuntion urheilukentälle valaistus

Aloite on jätetty: 30.5.2022
Seurantatunnus: 283/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Arto Inkinen
Jättäjä: Hanna-Mari Kallio ja Kirsi Kalenius-Ruotsalainen

Ehdotan, että Siuntion kunta järjestäisi Siuntion urheilukentälle valaistuksen kentän nurmen uusimisen yhteydessä.

Siuntion kuntakeskuksessa sijaitseva yleisurheilukenttä, osoitteessa Aleksis Kiven tie 3 kaipaa valaistusta käyttökauden pidentämiseksi.

Kentän juoksuratojen sekä heitto- ja hyppypaikkojen pinnoitus uusittiin vuonna 2019. Kunnan yhdistyksille ja seuroille järjestetyssä palaverissa kerrottiin aiemmin tänä vuonna, että kentän nurmi menee remonttiin syksyllä 2022. Tämä onkin tervetullut uudistus, sillä nykyisellä kunnollaan urheilukentän nurmi ei ole enää ollut riittävän turvallinen esimerkiksi jalkapallo-otteluiden järjestämiselle. Nurmikentän uusimisen yhteydessä olisi luontevaa huomioida kentältä puuttuva valaistus ja hoitaa se samalla kuntoon. Urheilukenttä sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessamme, uuden koulukampuksen vieressä ja riittävästi varusteltu urheilukenttä ei toisi pelkästään käyttöarvoa, vaan myös imagoarvoa. Nykyinen suuri, liian usein tyhjä ja aina pimeä kenttä keskeisellä paikalla on hieman surullinen näky.

Hyvällä valaistuksella saadaan urheilukentän käyttöaikaa pidennettyä ulkona huomattavasti. Moni ihminen ehtii harrastustensa pariin vasta koulu- tai työpäivän jälkeen, joka tarkoittaa sitä, että yleisesti Suomessa urheilupaikoilla valaistus on välttämätöntä käyttökauden pidentämiseksi.

Nyt ongelma on se, että vaikka säät sallisivat treenaamisen, pelaamisen ja kaikenlaisen kuntoilun kentällä syksyllä, muodostuu esteeksi se, ettei kentällä ole valoja.

Kuntoilun ja muun toiminnan lisäksi Siuntiossa kovassa kasvussa olevan jalkapalloharrastuksen osalta ongelmallista on myös se, että riittävä valaistus on yksi ehto otteluiden järjestämiselle kentällä myös siinä vaiheessa, kun illat alkavat hämärtyä. Tällä hetkellä urheilukentän käyttöaste jää harmillisen pieneksi näiden puutteiden vuoksi.

Vastaus: Tekninen osasto selvittää kentän käyttöasteen ja valaistusolosuhteet. Toistaiseksi kentän käyttöä on rajoitettu vuonna 2022 uusitun nurmen osalta

Aloite: Asukkaiden huomioiminen kunnan katualueiden talvikunnossapidossa

Aloite on jätetty: 23.2.2022
Seurantatunnus: 547/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Riku Haili
Jättäjä: Aila Törmänen ja Leena Lehtoruusu

Siuntion kunta edellyttää verkkosivuillaan, että asukkaan eivät auraa lumia siten, että ne jäävät kunnan kunnossapitovastuulla oleville katualuille.

Tänä talvena Siuntion kunnan Störsvikin alueella Mäntykalliontiellä kunnan kunnossapitovastuulla olevien katualueiden auraus on tapahtunut kohdallamme siten, että katualueiden lumi asuinkiinteistön kohdalla on aurattu piha-alueille. Siuntion kunta ei myöskään ole järjestänyt katualueelta aurattavien lumen poisvientiä, vaan käyttää piha-aluetta lumen säilytykseen.

Edellisestä seuraten tilanne on muodostunut kohtuuttomaksi. Asukkaiden edellytetään puhdistavan omat pihaliittymänsä, mutta kunnan katualueelta pihalle työntämät lumet täyttävät piha-alueet, jolloin asukkaille ei jää pihaliittymin tieltä auratulle lumelle siirtopaikkaa.

Esitämme, että Siuntion kunta laatii katualueiden talvikunnossapitoon urakoitsijoiden kanssa sellaiset sopimusehdot/pelisäännöt, joissa myös asukkaat otetaan huomioon. Esitämme, että kunta huolehtii lumien poissiirrosta siten, että asukkaiden piha-alueet eivät joudu kunnan katualueilta aurattavan lumen säilytysalueiksi.

Edelleen esitämme, että pihaliittymien osalta em. sopimusehtoihin/pelisääntöihin sisällytetään järjestely, jonka mukaan katualueelta siirrettävä lunta ei jätetä asukkaiden pihaliittymiin.

Ensimmäiset oikeasti asukasystävälliset kunnan ovat jo kyennet toteuttamaan edellä tässä aloitteessa todettuja järjestelyjä. Teknisiä keinoja aloitteessa todettujen päämäärien saavuttamiseen on olemassa. Aloitteen liitteenä on YLE:n sivuilta tulostettu juttu, jossa tuodaan esiin asukasystävällisiä ratkaisuja aloitteessa esitetyn asian korjaamisesta.

Tilaamme samalla kaikki tämän aloitteen käsittelyä koskevat asiakirjat, pöytäkirjan otteet ja päätökset.

Oikeutemme aloitteen tekemiseen perustuu kunnan jäsenyyteen (asukas, kiinteistön omistaja).

Aloite: Hiekoituksen vähentäminen

Aloite on jätetty: 14.12.2021
Seurantatunnus: 680/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Sari Arikkala
Jättäjä: Heidi Kimari

Hiekoitushiekka on usein hyvin terävää ja särmäistä. Paljon sattuu koirien tassuille vahinkoja sekä pyörän kumien puhkeamista. Ehdotan että vain puolet jalkakäytävistä hiekoitetaan.hiekoitettava puoli esimerkiksi tien puoleinen. Tarkoittaen siis jalkakäytävän leveydestä puolikasta. Tämä olisi myös hyvä tapa säästää hiekkaa ja työtunteja sen siivouskuluissa. Menetelmänä tukkia vain puolet hiekkasiilosta, josta hiekka maahan valuu. Tästä tosin tulisi ilmoittaa laajasti jo lainkin puolesta.

Vastaus: Selvitämme asiaa uuden alueurakan kilpailutuksen yhteydessä.

Aloite: Tietoliikennekartoitus

Aloite on jätetty: 26.10.2021
Seurantatunnus: 571/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Niko Kannisto
Jättäjä: Keskustan Siuntion Paikallisyhdistys ry.

Keskustan Siuntion paikallisyhdistys ry. pyytää Siuntion kuntaa yhdessä naapurikuntien kanssa tekemään tietoliikennekartoituksen sen selvittämiseksi toteutuuko ko. palveluissa alueellinen ja taloudellinen tasa-arvo.

Aloite: Mopotalli Siuntioon

Aloite on jätetty: 23.8.2021
Seurantatunnus: KH 517/20
Valmistelija: Eero Kling
Jättäjä: Teemu Salmela

Mopo/fillari/teknologiatalli Siuntioon

Lähtötilanne

Siuntion nuorisovaltuusto on ehdottanut 2021 päättyvällä valtuustokaudella moposuoran rakentamista Siuntioon. Moposuoran ideana olisi antaa nuorille paikka ajaa vapaasti suljetussa ympäristössä ja tavata muita nuoria.

Laillisuuden kannalta ongelmaksi on muodostunut sijainti (pitää olla kunnan maalla), valvonta (pitäisi olla suljettu ja valvottu alue) ja turvallisuus. Aloite on palautettu nuorille takaisin näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Ratkaisu

Ehdotan, että moposuoran tilalle ryhdytään suunnittelemaan mopotallia, jossa nuoret voivat saada ohjatusti apua ja taitoja mopojen korjaamiseen. Myös muiden nuorten tapaamiseen ratkaisu on hyvä. Vastaavia mopotalleja on muutamia, joista lähin on Karkkilassa. Siuntion kunnan on koottava nuorisotyöntekijöistä ja muista ammattilaisista koostuva mopotallityöryhmä, joka käy tutustumassa jo olemassa oleviin ratkaisuihin ja ottaa olemassa olevat parhaat käytännöt osaksi tulevaa mopotallia.

Tulevassa mopotallissa on aina sen ollessa auki paikalla ohjaava nuorisotyön ammattilainen, jolla on kiinnostusta teknologiaan ja sen kehitykseen. Mopotallista on mahdollista luoda voimaannuttava ympäristö, jossa perehdytään myös muihin laitteisiin kuten polkupyörien, sähköpyörien ja sähkömopojen korjaukseen. Korjaustaitoja oppimalla nuoret oppivat myös työelämätaitoja. Mopotalliin voisi yhdistää myös esimerkiksi liikennekasvatusta.

Mopotallista ei saa vinkkejä mopojen viritykseen.

Tilakysymystä voidaan lähteä ratkomaan esimerkiksi kysymällä alueen yrittäjiltä mahdollisia edullisia ylimääräisiä tiloja. Näin on toimittu muissakin kunnissa.

Koronavirustilanteen aiheuttama sosiaalisten tilanteiden vähäisyys on säteillyt kaikkialla länsimaissa erityisesti nuorten hyvinvointiin. Mopotalli tulee olemaan lisäpanostus kunnan jo olemassaolevaan nuorisotyöhön. Huonoina aikoina tarvitaan sosiaalisia investointeja, ei leikkauksia.

Vastaus: Sivistyslautakunta käsitteli 14.12.2021 § 114 tarveselvityksen mopotallin saamiseksi Siuntioon. Käsittely on myös sivistyslautakunnan osalta vastaus aloitteeseen. Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 13.12.2022 § 165 mopotallin sijoituspaikkaa. Käsittely on myös teknisen lautakunnan osalta vastaus aloitteeseen.

Aloite: turvallisuus riski

Aloite on jätetty: 4.6.2021
Seurantatunnus: 339/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Pentti Anttonen

Kunta ei noteraa ollenkaan pienten lasten turvallissuukaa joka on todella huolestuttava aleksiskiven tien varrella on joutunut mopomiesten temmellys kentäksi ja pienten lasten leikkipuistossa oleva turvallisuus monta läheltä piti tilannetta kun mopot keulii siinä ja valtavaa vauhtia läpipuiston pururadalle, koska tapahtuu se ensimmäinen kolahdus on tosiaan että koko katu on nykyjään kiihdysrata monta vaara tilaneetta, eikö ole ketään kunnan johdossa henkilöä vastaamaan tästä.

Vastaus: Kunnalla on rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa asiaan. Nuorisotoimea on informoitu asiassa ja mikäli häiriköintiä tapahtuu, asiasta kannattaa ilmoittaa suoraan poliisille. Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista kunnan alueella. https://intermin.fi/poliisiasiat/yleinen-jarjestys-ja-turvallisuus

Aloite: Viheralue

Aloite on jätetty: 21.4.2021
Seurantatunnus: 249/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Inka Koskinen

Aloitteen koskee Haagankaarella sijaitsevaa kunnan omistamaa viheraluetta. Viheralue sijaitsee Haaganrinteen ja Haagankallion välissä. Tiedän, että esimerkiksi leikkipuistoista ym. on varmasti tullut paljon aloitteita, ja vaikka tällaiselle sopisi sellainen kuin nenä päähän, ehdottaisin kuitenkin alkuun vain alueen siistimistä. Kesällä heinät ovat nimittäin vyötäröön saakka korkeita. Aluetta ei taideta olla siistitty moneen vuoteen.

Mielestäni paikalle sopisi pieni puistomainen kohta, ei tarvitsisi edes mitään sen kummempia. Viihtyisä ja kivannäköinen alue luo heti paremman kuvan myös kunnasta, kuin rehottavat heinät ja puut. Haagan alueella asuu paljon lapsia ja koiria, jotka myös varmasti nauttisivat tilasta.

Vastaus: Tekninen lautakunta keskusteli aloitteesta kokouksessaan 18.5.2021 ja päätti merkitä asian tiedoksi.

Aloite: Koirapuisto

Aloite on jätetty: 27.9.2020
Seurantatunnus: 465/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Ilmari Viljanen
Jättäjä: Satu Tarnanen

Siuntiossa useimmissa perheissä on koiria. Koirat tuovat perheilleen hyvinvointia. Voidakseen hyvin koirien on kuitenkin saatava myös joskus juosta irrallaan ja leikkiä lajitoveriensa kanssa. Koirien kiinnipito on kuitenkin tarkasti säädelty ja sen vuoksi yleensä kunnista löytyy puistoja, joissa koiria voi halutessaan pitää irrallaan.

Koirapuistoa on toivottu Siuntioon usean vuoden ajan. Sen rakentamisestakin on jo vuosia sitten tehty päätös kunnanvaltuustossa ja sille on myös varattu määräraha.

Jostain syystä puistoa ei kuitenkaan ole vieläkään rakennettu.

Useampi kuntalainen toivoo puiston rakentamista pikaisella aikataululla. Koirapuiston suunnittelussa olisi hyvä kuunnella kuntalaisten toiveita.

Koirapuisto voi olla viihtyisä viheralue, joka parhaimmillaan kokoaa yhteen kuntalaisia, lisää yhteisöllisyyttä ja saattaa jopa tuoda kuntalaisia käyttämään oman keskustansa palveluja.

Koska kyseessä ei ole kovinkaan suuri hanke resurssien osalta, toivomme, että puisto rakennetaan Siuntioon eikä kuntalaisia enää odotuteta tämän asian osalta.

Vastaus:

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 8.12.2020 antaa kuntalaisaloitteeseen seuraavan vastauksen:

1. Vuoden 2021 talousarviossa (KV 16.11.2020 § 78) on varattu kohtaan ”Koirapuisto” 15 000 euroa vuodelle 2021 ja 35 000 euroa vuodelle 2022.

2. Päätösehdotus koirapuiston paikasta tuodaan teknisen lautakunnan käsittelyyn tammikuussa 2021.

Aloite: Kävely- ja pyörätien perusparannus välillä Puistopolku - Aleksis Kiven tie

Aloite on jätetty: 18.9.2020
Seurantatunnus: 421/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Ilmari Viljanen
Jättäjä: Hilkka Toivonen

Kävely- ja pyörätie välillä Puistopolku - Aleksis Kiven tie on paljon käytetty sekä päivällä että illalla. Aikuiset ja koululaiset mm. Palonummelle kulkevat säännöllisesti sitä kautta, puhumattakaan Tiilitehtaanmäen kaikki asukkaat liikkuvat sitä kautta jalkaisin. Reitti on aikanaan asfaltoitu ilman sen suurempia pohjustustöitä, mikä nykyään näkyy asfaltin halkeamisena ja reunojen valumisena epämääräisesti. Kävely ja pyöräily on jo vaarallista sellaisenaan, lisänä se, että katulampuista säännöllisesti on ollut noin viisi kappaletta sammuneina.

Ehdotus: Koko kävelytie ja pyörätie perusparannetaan.

Vastaus: Tekninen lautakunta on kokouksessaan 9.2.2021 § 14 hyväksynyt katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiskohteiden työohjelman vuodelle 2021. Työohjelmaan kuuluu työkohde 'Kevyen liikenteen väylä Aleksis Kiventieltä halleille'.

Aloite: Lasten leikkipaikka turvalliseksi keskustassa, pysäköinti leikkipaikalla 

Aloite on jätetty: 18.9.2020
Seurantatunnus: 420/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Ilmari Viljanen
Jättäjä: Hilkka Toivonen

Kun keskustan pururadan alkuun rakennetaan kuntoportaat, se tulee entisestään lisäämään liikennettä ja kulkemista lasten leikkipuiston läpi. Nyt tulisi turvata lapsille rauhallinen leikkitila. Ongelmana on ollut muun muassa autot ja moottoripyörät, jotka laittomasti pysäköivät UL-alueen nurmikolle muuntajan läheisyyteen.

Ehdotus turvallisuuden parantamiseksi:

1. Pohjustetaan muuntajan ympäriltä ja Aleksis Kiven tien reunan puolelta neljän - kuuden auton pysäköinnin mahdollistava alue. Rajataan se aidalla leikkipuistoon päin. Kulku leikkipuistoon ja pururadalle ja kuntoportaisiin tapahtukoon vain jonkinlaisen porttisysteemin kautta.

2. Leikkipuiston lisäturvallisuus: Leikkipuisto on aikanaan perustettu noin 35 vuotta sitten kevyesti, mullan ja saven päälle kaadettu kymmenen senttiä soraa, joka on nyt liukumäkien ja keinujen alla. Tämä ei vastaa enää nykyvaatimuksia alustan turvallisuudesta keinujen ja liukumäkien alla ja vieressä. Muualla on savimullan päällä nurmikkoa, jossa vesi jää lillumaan. Alue pitäisi salaojittaa.

Vastaus: Pysäköinti pururadalle ja tuleville kuntoportaille on liikuntakentän pysäköintialueelta. Uutta pysäköintialuetta ei ole suunnitelmissa. 

Aloite: Pururadan laajentaminen koko VL-alueen kattavaksi 

Aloite on jätetty: 18.9.2020
Seurantatunnus: 419/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Ilmari Viljanen
Jättäjä: Hilkka Toivonen

Oheisessa kartassa näkyvä VL-alueella oleva pururata oli alun alkaen suunniteltu pitemmäksi. Sen piti ulottua Runoilijanpolun alkuun asti. Rata supistui siksi, että silloin oli ajankohtaisena uhkana ns. Siuntion keskustan ohittava ohitustie, jonka linjaus olisi halkonut nyt tyhjänä näkyvää VL-aluetta.

Perustelut laajentamiselle:

Pururata on erittäin keskeinen ja paljon käytetty lähivirkistysalue, joka suorastaan on kulumassa puhki keskeltä. Jos kartassa näkyvä tyhjä VL-alueen osa, nykyään pelkkää ryteikköä, raivattaisiin ja siihen tehtäisiin selkeä polkualue, se antaisi hyvän lisän koko radalle kaikkien käyttöön, muun muassa Jukolan päiväkodista olisi suora yhteys metsään. Näppärä reitti Runoilijanpolun päästä tulee samalla avata kuten se on merkitty voimassa olevaan karttaan. Ja samalla tulisi raivata Nummisuutarientien puolelta käyvät kyseiselle alueelle. Nyt vain yksi reitti on jotensakin kulkukelpoinen.

Vastaus: Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia pururadan laajentamisessa. 

Aloite: Asematien liikenneturvallisuuden parantaminen

Aloite on jätetty: 27.8.2020
Seurantatunnus: 359/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Ilmari Viljanen
Jättäjä: Laura Hednäs

Naulattava töyssy Asematielle:

- Asematiellä asuu ja liikkuu paljon lapsia autojen sekä muiden moottoriajoneuvojen seassa.

- Koululaiset ja kouluryhmät käyttävät kyseistä reittiä päivittäin.

- Asematietä käytetään myös useasti kiihdytyskilpailujen keskipisteenä.

- Jalankulkijan alle jäämisen vaara on suuri.

--> Turvallisuuden parantamisen vuoksi toivoisin ns.naulattavaa hidastetöyssyä Asemantien asfalttisuoran puoliväliin.

--> Naulattavan hidastetöyssyn etuna olisi myös se, että se voitaisiin asentaa keväällä ja poistaa kauden jälkeen syksyllä ennen lumen tuloa joka vuosi.

Asematien muuttaminen pihatieksi:

- Asematiellä on ajetaan useasti ylinopeutta ja sen vuoksi tien muuttaminen pihatieksi voisi myös tuoda parannusta tämän hetkiseen tilanteeseen.

- Pihatie merkin jälkeen autoilijan tulee laskea nopeutensa 20 kilometriin tunnissa. Autoilijan tulee väistää kaikkea jalankulku liikennettä. Minkä toteutumisen varmistamiseksi kadulle on yleensä rakennettu erityyppisiä kavennuksia, korotuksia, hidastetöyssyjä ja esimerkiksi penkkejä ja istutuksia.

Toivon että pystymme yhdessä parantamaan kyseisen asuinalueen liikenneturvallisuutta.

Yhteistyöterveisin,
Laura Hednäs

Vastaus: Tekninen lautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan 1.9.2020. Lautakunta oli sitä mieltä, että naulattava hidastetöyssy olisi toimiva ratkaisu Asematielle. Naulattava hidastetöyssy löytyy jo kunnalta ja se on mahdollista asentaa ensi keväänä.

Aloite: Leikkipuisto

Aloite on jätetty: 22.5.2020
Seurantatunnus: 380/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Ilmari Viljanen
Jättäjä: Pentti Anttonen

Siuntion kunta on avannut leikkipuisto grossiradan ja henkilöautojen parkkipaikan aleksiskiven tien varrella, taaperot ei olla kun kaksi ja nelipyröräiset ajavat läpi pururadalle asti mopot ja mopoautot ajavat luukkuauki. Mitään kunta ei ole vuosiin tehnyt mitään, kesä alkaa ja poikkeustilan vallitessa pitäisi olla ohjeistusta, kunta päättäjät taitaa olla karanteenissa kue ei välitetä käskevät olla yhdeydessä poliisiin, pitääkö polisin olla kasvattajana näissäkin asioissa.

Vastaus: Kunnalla on rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa asiaan. Nuorisotoimea on informoitu asiassa ja mikäli häiriköintiä tapahtuu, asiasta kannattaa ilmoittaa suoraan poliisille. https://intermin.fi/poliisiasiat/yleinen-jarjestys-ja-turvallisuus

Aloite: Jalkapallon tasa-arvoinen huomioiminen Siuntion harrastustoiminnassa

Aloite on jätetty: 10.2.2020
Seurantatunnus: 77/SIVLTK
Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja
Jättäjä: Siuntion Sisu

Me allekirjoittaneet pyydämme huomioimaan, että tuleva monitoimihalli palvelisi myös kuntamme koko ajan kasvavaa jalkapallotoimintaa, niin tiloiltaan kuin tulevilta käyttövuoroiltaan.

Esimerkiksi Inkoossa oleva halli on nimenomaan suunniteltu monitoimista toimintaa varten, tilassa on reilu kenttäala tekonurmea, joka mahdollistaa jalkapallon pelaamisen myös syys-kevät kaudella. Tekonurmi ei myöskään estä pelaamasta muita lajeja, esimerkiksi Talissa pelataan käsipalloa tekonurmella.

Hienoa, että Siuntiossa tehdään töitä liikunnan parantamiseksi. Tulevaisuutta ja nykytilanteenkin huomioiden, Siuntiossa kovassa suosiossa oleva jalkapalloharrastus tulee ottaa huomioon toimintatiloja sekä käyttövuoroja jaettaessa.

Tänä vuonna Siuntion Sisulla on tällä hetkellä yhteensä noin 130 jalkapallon pelaajaa ja piirisarjaan on ilmoittauduttu viidellä joukkueella (ikäryhmällä 2008-09 kolme joukkuetta, ikäryhmällä 2010 yksi joukkue ja ikäryhmällä 2011 yksi joukkue). Ikäluokkien lisääntyessä sekä pelaajien kasvaessa isommat talviharjoittelutilat ovat välttämättömät.

Siuntion Sisun juniorjalkapalloilijoiden toiveena on, että myös kunnassa ymmärretään urheiluhallin sekä -kentän lisääntynyt tarve.

Joukkue tulee tarvitsemaan urheilukenttää piirisarjan kotipeleihin huhtikuun 2020 alusta lähtien. Tämän vuoksi pyydämme huomioimaan, että urheilukentän käyttövuoroja suunnitellessa jalkapallotoiminta ei joutuisi jatkossa väistymään Sjundeå Cupia edeltävältä ajalta pois. Nurmen kuntoon ei vaikuta kevyiden lasten pelit, tästä on todisteita usealta vuodelta valokuvien muodossa. Siksi ennen Sjundeå Cupia käyttökielto urheilukentän osalta tuntuu kohtuuttomalta sekä epäoikeudenmukaiselta.

Siuntion Sisu haluaa edistää siuntiolaisten hyvinvointia luomalla mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen omassa kotikunnassa. Seura on on kasvattajaseura, jonka tavoitteena on liikunnallisten ja terveellisten elämäntapojen tunnetuksi tekeminen ja sitä kautta kuntalaisten kokonaisvaltaisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen.

Tasa-arvoisen harrastustoiminnan puolesta Siuntiossa

Aloite: Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen parantaminen

Aloite on jätetty: 31.1.2020
Seurantatunnus: 55/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio/Timo Onnela
Jättäjä: Hannu Krook ja Henrik Rehnberg

Siuntion kunnan alueella on kantatien liittymien ja niihin liittyvien teiden suunnittelu kestänyt jo lähemmäs 20 vuotta - esimerkiksi Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien tasoliittymän kanavointia
pikaparannustoimenpiteenä on esitetty ainakin vuodesta 2004 - eikä varmaa aikataulua parannuksien toteutumiselle vieläkään ole. Parhaiten edistyneimmän, Sunnanvikin eritasoliittymän, osalta on edetty tiesuunnittelun vaiheeseen.

Kantatien parantamiseksi on laadittu aluevaraussuunnitelma välillä Kirkkonummi - Inkoon raja, jossa Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueelle esitetään 1. vaiheessa Störsvikin alikulkukäytävän rakentamista ja 3. vaiheen 3. toimena osana nelikaistatie rakentamista välille Hamossen – Sunnanvik risteysalueen liittymän muuttamista ylikuluksi ilman liityntäramppeja kantatielle.

Toistaiseksi tapahtuneen kehityksen perusteella on realistista olettaa, että Sunnanvikin eritasoliittymän rakennustoimiin on mahdollista päästä tämän vuosikymmenen aikana. Kantatien parannusten 2. vaiheen toteutuminen voinee ajoittua tämän vuosikymmenen lopun ja 2030-luvun alkupuolen välille. Kantatien parannusten 3. vaiheeseen päästäneen vasta 2030-luvun puolella ja 3. toimiin vasta puolen välin jälkeen eli lähemmäs 15 vuoden kuluttua. Hyvin mahdollista on myös se, että nelikaistatien rakentaminen välille Hamossen – Sunnanvik ei toteudu ollenkaan osana nyt laadittua aluevaraussuunnitelmaa, esimerkiksi Pikkalanjoen ylityksen haasteiden vuoksi.

Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen palvelutaso on todettu aluevaraussuunnitelmassa mitatulla 12200 vuorokausiliikennemäärällä huonoksi ja 2040 ennusteen 13500 vuorokausiliikennemäärällä erittäin huonoksi. Liittymän nykyinen vuorokausiliikennemäärä on jo nyt 2040 ennusteen tasolla eli Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen nykyinen palvelutaso on erittäin huono. Pääosa - lähemmäs 90% - tasoliittymän kääntyvästä liikenteestä on itään/idästä, siis Helsingin suuntaan/suunnasta.

Edellä kuvatun kantatien parannusten viivästyneen aikataulun, yhdessä kantatien kasvaneen liikennemäärän kanssa, on varsin aiheellista ja perusteltua laatia aloite Störsvikintien ja Läntisen
Kuninkaantien risteysalueen parannustoimista nopeutetusti.

Edellä esitettyjen perusteella esitämme Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen parantamista
nopealla aikataululla korjaustoimin rakentamalla liittymään kanavointi:

 • Kääntymiskaista Helsingin suunnasta Störsvikintielle
 • Edellisen vastineena kääntymiskaista Inkoon suunnasta Läntiselle Kuninkaantielle 
 • Liittymiskaista Störsvikintieltä Helsingin suuntaan
 • Siirtymäosien parannukset Inkoon suunnasta Störsvikintielle, Helsingin suunnasta Läntiselle
  Kuninkaantielle ja Inkoon suuntaan Läntiseltä Kuninkaantieltä
 • Näkymäalueen laajennus Störsvikintieltä Inkoon suuntaan
 • Joukkoliikenteen pysäkkien uudelleensijoittelu kanavointi huomioiden
 • Pickala Portin ja Lähi-ABC Pikkalan saavutettavuuden säilyttäminen/parantaminen

Tätä aloitetta puoltavat Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen vaikutuspiirissä olevista:

 • Yrityksistä; Asuntosäätiö, Osuuskauppa Varuboden-Osla, Pickala Golf, Isännöitsijätoimisto Svensson/Barösunds bryggor Ab, Finnurmi ja SE-Action Melontakeskus
 • Maanomistajista; Henrik Rehnberg, Thure Lindeberg, Björn Ekström ja Calle Backlund
 • Asukkaista; Störsvikin asukasyhdistys ja Pikkalan kyläyhdistys
 • Tiekunnista; Läntisen Kuninkaantien tiekunta

Vastaus:

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.2.2020 käsitellyt aloitteenne Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen parantamiseksi.

Huolenne liittymän turvallisuudesta ja toiminnallisuuden parantamisesta on kunnan yhteinen huoli. Tämän vuoksi lautakunnan näkemys on, että neuvottelut Uudenmaan ELY- keskuksen kanssa tasoliittymän liikenneturvallisuuden parantamiseksi mm. kanavoinnin avulla tulisi aloittaa välittömästi.

Näiden neuvottelujen aloittamiseksi lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan olemaan yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen yhteisen neuvonpidon aikaansaamiseksi ja valitsemaan neuvotteluun lähtevän kokoonpanon.

Rabbe Dahlqvist
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Aloite: Kuntoportaat Tiilitehtaanmäelle

Aloite on jätetty: 20.8.2019
Seurantatunnus: KH33/2020
Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja
Jättäjä: Anni Sinervo

Matalankynnyksen liikuntaa Siuntioon! Ehdotan kuntoportaita rakennettavaksi Tiilitehtaanmäelle. Tiilitehtaamäki soveltuu erinomaisesti potentiaaliseksi paikaksi kuntoportaille ja juuri sijaintinsa vuoksi olisi helposti monen kuntalaisen taivoitettavissa. Kuntoportaissa liikkuminen on nopeaa, helppoa ja tehokasta. Kuntoportaiden kustannukset ovat matalat ja niistä saatu hyöty kantautuu varmasti pitkälle. Kuntoportaat olisi erinomainen lisä pururadan yhteyteen.

Vastaus: Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.10.2020 § 129 hyväksynyt kuntoportaiden suunnitelman.

Aloite: Leikkipuisto

Aloite on jätetty: 17.7.2019
Seurantatunnus: 335/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Pentti Anttonen

Aleksiskiven varrella oleva lasten leikkipaikka ja ulkoilu reitti ja pururata. Mitä kunta aikoo tehdä kun taaperoitten leikki paikka on muuttunut grossiradaksi, kaiket iltaa ja päivälläkin moottori ajoneuvot valtaavat leikkipuiston ja pururadan. Siellä ajetaan pikkutunneille asti ja löytyy todisteita. Eikö kunta päättäjillä ole mitään keinoa asian korjaamiseksi, ei liikenne merkki estä. Tarvitaan muutakin. Olen ottanut asian esille kuntaan, mutta ei ole kuuletkaan että tallaista sallitaan lasten ja kaikkien pienenpiin. Mopot revittää jopa lasten hiekkalaatikossa. Syödään ja juodaan tupakan tumppeja valtoimenaan ja virtsataan kun juodaan. Pentti Anttonen

Vastaus: Kunnalla on rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa asiaan. Nuorisotoimea on informoitu asiassa ja mikäli häiriköintiä tapahtuu, asiasta kannattaa ilmoittaa suoraan poliisille. https://intermin.fi/poliisiasiat/yleinen-jarjestys-ja-turvallisuus

Aloite: Omaishoitajan vapaan aikaisen hoidonvaihtoehtoisestajärjestämisestä Siuntiossa

Aloite on jätetty: 26.4.2019
Seurantatunnus: PERUSTLTK 256/19
Valmistelija: Cathrinne Wetterstrand
Jättäjä: omaishoitajien vertaisryhmän jäsenet/Risto Moll

Kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehneitä omaishoitajia oli
Siuntiossa vuonna 2018 yhteensä 57, joista yli 65-v. hoidettavia on 35.
Omaishoitajien jaksamisen turvaaminen on ensiarvoisen
tärkeää. Lakisääteisten vapaapäivien pitäminen on oltava mahdollista niin, että
hoidettavat saavat väliaikaisessa hoitopaikassaan tarkoituksenmukaista ja mahdollisimman kuntouttavaa hoitoa
(Lakiomaishoidon tuesta 4§)
. Tällä hetkellä intervallipaikka kunnan terveyskeskuksen vuodeosastolla ei
vastaa tarkoitustaan:
•viriketoimintaa ei ole
•omaishoidettavat ovat samassa tilassa hyvin sairaiden kanssa suljetulla osastolla
•kuntouttava näkökulma suunnitelmineen puuttuu jakson ajalta.
Omaishoidettavat eivät halua mennä vuodeosastolle ja omaishoitaj ien mielestä osasto ei ole
omaishoidettavien tarpeiden mukainen
.
Omaishoitajat säästävät kunnan kustannuksia huomattavasti hoitamalla
omaisensa kotona ja heidän jaksamiselleen on erittäin tärkeää, että he saavat pitää vapaansa huolehtimatta omaisensa
pärjäämisestä sijaishoidossa.

Palveluseteli, perhehoidon kehittäminen tai muu vastaava tapa hoidon
järjestämiseen olisi suuri parannus omaishoitajan vähäisiin palveluihin.
Vaihtoehto lyhytaikaisen hoidon järjestämiseen edistää jaksamista ja lisää
myös osaltaan omaishoidon houkuttelevuutta
.
Vaadimme, että vaihtoehtoista tapaa järjestää omaishoidettavan hoitopaikka tai hoito
omaishoitajan vapaan aikana ryhdyttäisiin selvittämään mahdollisimman pian.

Siuntiossa 25.4.2019

Omaishoitajien vertaisryhmän jäsenet
Anja Dannberg
Juha Kauppinen
Birger Lahtinen
Vesa Lehtinen
Leif Lönnqvist
Risto Moll
Kirsti Pitkänen

Vastaus: Omaishoidon uuden järjestämistavan selvittämistä koskevaa valtuustoaloitetta käsitelty KV 11.11.2019 §64

Aloite: Viestintä, logistiikka ja talvissakunnossapito kuntakeskuksessa

Aloite on jätetty: 19.3.2019
Seurantatunnus: TEKNLTK 336/19
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Anu Sauramaa

Viestintä

Siuntiolaisille ja vielä enemmän satunaisille ulkokuntalaisille vieraille, ja jopa turisteille on täysin epäselvää Siuntioon saapuessa mistä löytää olennaiset kohteet. Listasin alle puuttuvia kylttejä.

Rautatieasemalle (raiteen 2 puolelle) seuraavat kyltit:

 • Taksi
 • Linja-autoasema
 • Keskusta
 • Cumulus Siuntio (kylpylä)

Linja-autoasemalle seuraavat kyltit:

 • Rautatieasema
 • Taksi

Lisäksi Ratapihantien bussipysäkin tolppaan olisi hyvä saada informaatio:

 • mitkä bussi tolpalta lähtevät
 • koska
 • minne

Linja-autoaseman tolppaan olisi saada informaatio:

 • mitkä bussit tolpalta lähtevät
 • koska
 • minne

Taksitolpan siirto

Ehdottaisin myös taksitolpan siirtoa joko Ratapihantielle kakkosraiteen välittömän läheisyyteen tai linja-autoaseman yhteyteen, olisi kaikki (joukko)liikenne samassa kasassa. Nykyisellään tolppa on kaikilta junallatulijoilta ja muiltakin käyttäjiltä huolellisesti piilotettu. Siiron vastapuoli lienee Kirkkonummen taksitarkastaja.

Talvikunnossapito

Lisäksi Ratapihantien ja Fleminingtien välillä kulkee pellpn yli polku, johon kunnan työntekijät ovat tehneet sorapohjan. Polun päissä lukee kuitenkin ei talvikunnossapitoa. Polkua pitkin kulkee arkipäivisin noin kolmannes Siuntion kävellen tai pyörällä koulun kulkevista koululaisista ja noin puolet Siuntion kävellen tai pyörällä junalle kulkevista aikuisista. Sen lisäksi reitti on suosittu ulkoilureitti. Olisiko mahdollista, että kunta alkaisi aurata ja hiekottaa reittiä talvella 2018-2019?

Viime talvena parakkien pihojen ja portaiden talvikunnossapito, erityisesti portaiden jäänpoisto ja suolaus, sekä pihojen hiekoitus oli olematonta. Toivottavaisti se toteutetaan alkavana talvikautena perusteellisemmin.

Rekkaparkin siirto

Olisiko myös mahdollista siirtää Ratapihantien parkkipaikan (aseman etäläpuolen parkkipaikka) itäpäässä oleva rekkaparkki jonnekin vähän syrjemmälle tästä kuntakeskuksen parhaalta paikalta? Varsinkin nyt, kuntaparkipaikka käyttää pääsääntöisesti lokakaivontyhjennysrekka, hajuhaitta on melkoinen. Eikö rekkaparkin luonteva sijainti olisi vaikkapa Billskogin teollisuusalueella?

Aloite: Juoksijantien leikkipuiston kunnostus

Aloite on jätetty: 30.8.2018
Seurantatunnus: 475/YMPJARAKL
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Lars-Erik Malmström

Juoksijantien leikkipuiston kunnostus. Leikkipuiston tilanne on sellainen että se ei täytä minkäänlaisia määräysiä eikä direktiivejä. Keinujen alla sekä liukuradan alla on syvät kuopat sekä hiekkalaatikon hiekat ei ole vaihdettu ties milloin sekä osa puistosta on heinittynyt. Puistossa on myös ihmellisiä tolppia pystyssä josta kukaan ei tiedä miksi. Myös pylväässä oleva sähkökaappi on harvase kerta avoinna ja kytkennät nähtävillä. Puistossa järjestetään puistotäti toimintaa joten muutenkin puistoa pitäisi päivittää. Toivoisin kunnan saattavan leikkipuiston määräyksien ja direktiivien vaatimaan kuntoon mahdollisimman nopealla aikataululla koska kunta omilla sivuillaan mainostaa puistotäti toimintaa sekä puisto muutenkin alueen on lapsiperheitten joka päiväsessä käytössä.

Vastaus:

Kunnan leikkipaikkoja huolletaan ja korjataan tänä syksynä (2021) ja ensi vuoden aikana (2022).

Siuntion kunta tarjoaa kuntalaisille käyttöön yhteensä 17 leikkipaikkaa, jotka ovat päiväkotien ja koulujen pihoissa sekä erillisinä leikkipaikkoina.

Leikkipaikat ja leikkipaikkavälineet kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin, jonka lisäksi kiinnitetään huomiota leikkipaikkojen kokonaisturvallisuuteen. Viimeisimpien turvallisuustarkastusraporttien perusteella Siuntion kunta selvittää leikkivälineiden uusimistarpeita, sekä korjaus- ja huoltotarpeita.

Aloite: Päivärinteen koulu säilytettävä

Aloite on jätetty: 10.4.2018
Seurantatunnus: 209/SIVLTK
Valmistelija: Jukka Pietinen
Jättäjä: Minna Laine

Esitämme kuntalaisina ja Päivärinteen koululaisten vanhempina, että Päivärinteen koulua ei lakkauteta vaan koulu jatkaa toimintaansa omana kouluyksikkönään. Sisäilmavaurioista kärsivät koulurakennukset tulee viipymättä kunnostaa siten, että tilalle rakennetaan huolellisesti ja asiantuntevasti terveet, puhtaat rakennukset. Toivomme myös, että kunta säilyttää Päivärinteen koulun fyysisesti koulun alkuperäisellä, liikenteellisesti turvallisella ja rauhallisella paikalla.

Päätökseemme ostaa Siuntion alueelta talo ja asettua tänne asumaan vaikutti nimenomaan Päivärinteen koulu ja sen pieni suojaisa koulualue. Päivärinteen koulu on siis lisännyt alueen huokuttelevuutta asuinpaikkana, ja tämä etu menetetään, jos koulu lakkautetaan.

Jos Siuntion suomenkieliset koulut yhdistetään, syntyy massakoulu, jossa on vähemmän yhteisöllisyyttä, vähemmän henkilökuntaa, ja siten vähemmän valvontaa, jolloin todistetusti koulukiusaaminen ja levottomuus lisääntyvät ja toisaalta yksilöllinen lasten huomioon ottaminen ja oppiminen pienissä ryhmissä vaikeutuu tai muuttuu mahdottomaksi.

Vaikka koulurakennusten huono sisäilma ja homevauriot ovat aiheuttaneet huolta ja nyttemmin jo koululaisissamme oireitakin, Päivärinteen koulun henkilökunta ja koulun ilmapiiri ovat olleet juuri sellaisia kuin lapsillemme toivommekin. Päivärinteen koulussa ei kiusata, ja kaikilla on ollut mahdollisuus keskittyä ja ilo oppia. Haluamme korostaa, että tämä hyvä koulun toimintatapa menetetään, jos Päivärinteen koulu lakkautetaan ja opetus sulautetaan Aleksis Kiven kouluun, jonka toimintatapa ei ole samalla korkealla tasolla.

Ehdotamme lisäksi, että kunta lakkauttamisen sijaan käyttää Päivärinteen nykyisen koulualueen hyödyksi ja kehittää kyseiselle alueelle suomenkieliset luokat ensimmäisestä yhdeksänteen sellaisena pienimuotoisena, opetukseen panostavana yksikkönä kuten aikaisemminkin, Päivärinteen koulun loistava oppimisilmapiiri ja turvallinen ympäristö säilyttäen, ja jopa harkitsee erityislukion perustamista tontille.

Vastaus: Siuntion kunnanvaltuusto vastasi aloitteeseen 28.5.2018 § 51.

Aloite: Leikkipuisto Palonummen alueelle

Aloite on jätetty: 18.3.2018
Seurantatunnus: 188/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Anni Sinervo

Hei, Palonummen alueelle tarvitaan ehdottomasti viihtyistä iso leikkipuisto joka palvelisi alueen eri ikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan. Pieni aikansa elänyt ja aikalailla ylläpidoltaan unohdettu Veturipuisto Tiilitehtaanmäen toisella puolella ei palvele Palonummen asukkaita. Palonummelle toivotaan kuumeisesti uusia lapsiperheitä rakentamaan taloja, joten uusi iso virikkeellinen leikkipuisto toisi ehdottomasti lisää valttikortteja kunnalle tonttimyyntiin. Uskon että leikkipuistoon sijoitetut eurot tulevat kunnalle takaisin lapsiperheiden hyvinvoinnin ja virkistäytymisen kautta.

Vastaus: Kunnanhallitus on lisännyt kokouksessaan 29.10.2018 vuoden 2019 talousarvioon taloussuunnitelmavuodelle 2020 yhteensä 50 000 euroa Palonummen leikkikentän rakentamiseksi.

Aloite: Aistiesteettömyyden turvaamiseksi Siuntion kunnan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Aloite on jätetty: 11.3.2018
Seurantatunnus: 182/SIVLTK
Valmistelija: Eero Kling/Mari Mikonaho-Ratia
Jättäjä: Kaarina Strandberg

Haluaisin tehdä aloitteen Sivistyslautakunnalle aistieärsykkeellisen estettömyyden turvaamiseksi ja toteuttamiseksi Siuntion varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Asia on erityisen ajankohtainen nyt Siuntion kouluverkon tulevaisuutta suunniteltaessa. Liikuntavammaisten henkilöiden esteettömyydestä puhutaan enenevässä määrin, mutta samaan aikaan jää herkästi huomiotta aivan yhtä tärkeä asia: aistikuormituksen, toisinsanottuna aistiyliherkkyydestä kärsivien lasten ja nuorten esteettömyyden turvaaminen ja toteutuminen.
Tähän liittyvät mm. tuoksujen vähentäminen, äänimaailmaan liittyvät asiat ja tilojen jakaminen sekä käyttötarkoituksen suunnittelu ja rajaaminen. Äänien vähentämiseen voidaan rakennus tai remontointivaiheessa vaikuttaa paljon. Tämä edellyttää onnistuakseen sitä, että edellämainitut asiat otetaan huomioon jo rakennuksen ja sen käytön suunnitteluvaiheessa.
Vuonna 2015 Tilastokeskuksen teettämästä selvityksestä käy ilmi, että noin 15 prosenttia kaikista peruskoululaisista sai tehostettua, tai erityistä tukea oppimiseen. Siis lähes joka kuuden lapsi/nuori. Joka sadas meistä on autismikirjolla.

Vuonna 2016 Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen, jonka mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa.
Autismi- ja Aspergerliitto julkaisi 6.2.2018 tiedotteen, jossa lähikouluissa toteutettavaan autisminkirjon oppilaiden opetukseen edellytetään riittävää tukea. Liiton mukaan tämä ei tällä hetkellä toteudu.
Siuntion uudessa kouluverkkosuunnitelmassa suunnitellaan entistä suuremman yksiköiden yhdistämistä rakentamista. Kun useamman koulun taitavien opettajien ja avustajien osaaminen ja hyvät toimintatavat yhdistyvät, hyötyvät lapset tästä varmasti. Kuitenkin oppimisympäristön tulee olla heille esteetön, erityisesti, koska erityisen tuen lapsia ja nuoria integroidaan Siuntiossa pääosin normaaliopetukseen/ normaalikouluihin.
Inkluusiota tai integraatiota suunniteltaessa, ja uusia päiväkoti- ja koulurakennuksia rakennettaessa, tulisi etukäteen arvioida riittävä aistiesteettömyyden toteutuminen. Inkluusio ja integraatio opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa onnistuu vain, jos oppilaalla on käytössään tarvittavat tukitoimet ja erityisosaaminen sekä sellainen ympäristö, että hän pystyy toiminaan siinä. Tähän sisältyvät mm. puhetta tukevien kommunikointimenetelmien käyttö ja sen hallinta riittävällä tasolla henkilökunnan osalta jokaisessa yksikössä, sekä riittävä henkilökunnan määrä ryhmää kohden.
 
Ylläolevan perusteella esitän, että Sivistylautakunta

a) selvittää, millä tavalla aistiesteettömyys on tällä hetkellä huomioitu varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa riippumatta siitä, onko kyseessä erityisopetusta toteuttava yksikkö
b) suunnittelee, millä tavoin aistiesteettömyyttä voidaan tehostaa ja toteuttaa nykyisten, mutta erityisesti uusien varhaiskasvatus- ja opetusyksiköiden korjausten, yhdistämisten ja rakentamisten yhteydessä
c) toteuttaa em. selvityksen pohjalta aistiesteetöntä varhaiskasvatusta ja opetusta
d) varmistaa, että vahvaa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten on jatkossakin mahdollista opiskella pienissä erityisryhmissä, jotta oppimisen edellytykset ovat riittävän esteettömät aistikuormitusta ajatellen.
Jokaisen pitää saada pystyä, ja jokaisella on oikeus. ❤
Ekaluokkalaisen autistipojan äitinä olen huomannut, että usein lapsen kannalta ratkaisevan tärkeistä resursseista joutuvat lautakunnissa päättämään henkilöt, joilla ei ole täsmällistä tietoa aistivammoista tai siitä, miten ne invalidisoivat lasta arjessa.

Autismi- ja Aspergerliitto viettää Autismitietoisuuden viikkoa 2.-8.4. 2018, jolloin se järjestää muun muuassa paljon toivotun Tunne Autismi-verkkokoulutuksen perjantaina 6.4.:
https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/koulutus-_ja_tapahtumakalenteri/autismitietoisuuden_viikko_2018/tunne_autismi_-verkkokoulutus_perjantaina_6.4..3123.news
Suosittelen koulutusta lämpimästi.  Koulutus on täysin ilmainen ja puheenvuorot ovat kuunneltavissa myös jälkikäteen. 

Autismikirjon lapsen äitinä toivoisin erittäin paljon, että kunnassamme osattaisiin toimia aistiesteettömyyden edelläkävijänä ja saataisiin näin autismin kirjoon henkilöiden täysi kapasiteetti ja erityisosaaminen käyttöön myös  varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
Mikäli päädytte käsittelemään asiaa lautakunnassa, kuulisin siitä toki mielelläni.
Annan myös mielelläni lisätietoja aiheesta!
Vastaava aloite on käsitelty muunmuassa Espoon kaupunginvaltuustossa valtuutettu Noora Koposen aloitteesta. Se keräsi 57 valtuutetun nimen.
Ystävällisin terveisin,
Kaarina

28.1.2022 Vastaus:  
 
a) Varhaiskasvatuksessa toiminta on suunniteltu lasten tarpeet huomioiden. Toimintaa järjestään pienryhmissä ja toiminnot tapahtuvat porrastaen. Akustiikassa on otettu huomioon äänimaailma ja päiväkodin oppimisympäristöt ovat rakennettu palvelemaan erilaisia tarpeita.  
 
Kouluilla aistiesteettömyys huomioidaan pääsääntöisesti yhteistyössä oppilaan, huoltajien, oppilaan luokanopettajan / -ohjaajan sekä mahdollisesti moniammatillisen yhteistyö tahon kanssa. Pääsääntöisesti tarkastellaan koulun erilaisia tilaratkaisuja, aikataulutusta sekä ulkoilualueita.  
 
Kaikissa tapauksissa sivistysosaston ja teknisen osaston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta oppimisympäristöjä pystytään tarvittaessa muokkaamaan kulloistenkin oppilaiden tarpeita vastaaviksi. Esimerkiksi kesällä 2021 Aleksis Kiven kouluun remontoitiin tila erityisesti aistiesteettömyyttä ajatellen. 
 
b) Varhaiskasvatuksessa toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki ja -suunnitelma ja perusopetuksessa perusopetuslaki ja perusopetuksen opetussuunnitelma. Rakentamis- ja remontoimisvaiheessa otetaan aina huomioon tiloille ja toiminnoille asetetut vaatimukset ja suositukset. Varhaiskasvatustilojen korjauksissa ja rakentamisessa otetaan huomioon mahdollisuus oppimisympäristön muokkaamiseen lasten tarpeita vastaaviksi ja pienryhmätyöskentelyn mahdollistamiseksi. 
 
Keskusteluilla lasten ja huoltajien kanssa aistiesteellisyydestä pyritään aina löytämään hyvät ratkaisut erilaisiin tilainteisiin. Henkilökunnan koulutuksilla sekä tarvittaessa ulkopuolisilta ostetuilla konsultaatiopalveluilla edistetään myös aistiesteettömyyden toteutumista. 
Siuntion uudessa sivistys- ja hyvinvointikampuksessa toiminta tullaa keskittämään oppimisen moduuleihin. Kussakin moduulissa on useita 10-70 m2 oppimisen tiloja, joita voidaan käyttää joko itsenäisinä tiloina tai sitten niitä voidaan yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Opittavan asian ja läsnä olevien oppilaiden mukaan voidaan siis tehdä päätöksiä tilojen kulloisestakin käytöstä. Uudenlaisten, avoimien oppimisympäristöjen lisäksi suunnittelussa on siis myös koko ajan otettu huomioon se, että tilat ovat aistiesteettömät ja kaikenlaisille oppijoille sopivat. 
 
c) Varhaiskasvatuksen toiminnassa toteutetaan varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunnitelmaa ja lapsen omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja tuen tarpeet laaditaan moniammatillisena yhteistyönä huoltajien kanssa.  
 
Koulussa toteutetaan aistiesteetöntä oppimisympäristöä mahdollisuuksien mukaan. Pääajatus on, että aistiesteetön ympäristö palvelee useita oppilaita sekä henkilökuntaa. Aistiesteettömän ympäristön toteuttamisesta tulee huomattavasti aiempaa helpompaa, kun Siuntion molemmat koulut muuttavat sivistys- ja hyvinvointikampuksen uusiin tiloihin. Tilat joustavat talossa työskentelevien aikuisten ja lasten tarpeiden mukaan. Välillä tilat voivat olla enemmän avonaisia, välillä tiloja pidetään pienempinä. Myös tilojen kalustuksessa aistiesteettömyys otetaan huomioon. 


d) Varhaiskasvatuksessa tuen suunnitelma laaditaan moniammatillisena yhteistyönä huoltajien kanssa. Siuntiossa varhaiskasvatuksessa toteutetaan inkluusiota, jossa jokaisen lapsen on mahdollista saada tukea omassa ryhmässä ja saada kokea olevansa osa ryhmää ja kokea osallisuutta. Lapsen tarpeet huomioidaan toimintaa ja ryhmiä suunnitellessa. 
Koulussa pedagogisissa asiakirjoissa määritellään aina yksilöllisesti ne toimintatavat ja ajanjaksot, joilla oppilasta tuetaan. Myös kouluissa pedagogiset asiakirjat valmistellaan yhteistoiminnassa huoltajien ja oppilaiden kanssa. Pienryhmiä perustetaan Siuntion perusopetuksessa myös jatkossa. 

Aloite: Kouluruoka

Aloite on jätetty: 15.12.2017
Seurantatunnus: 765/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Lasse Niskanen

Laspset ovat havainneet kouluruuan tasossa äkillistä heikentymistä joulukuussa 2017. Pyydämme reagoimaan asiaan mahdollisimman nopeasti, jos väiteet pitävät paikkansa.

Vastaus: Tekninen toimi on käynyt yhteistyössä Fazer Food Servicen kanssa palavereja kouluruoan laadusta. Fazer Food Service on lisännyt asiakaspalautepisteet kouluruokailupisteisiin sekä Internet-sivulinkin, jonne palautetta voi jättää. Fazer Food Service käynnistää myös kevään aikana ruokaraadin, jonka tehtävä on ottaa kantaa ruoan laatuun myös oppilaiden puolesta ja tuoda se näin ollen palveluntuottajan tietoon.

Aloite: Siuntion kunnan liittymiseksi Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan

Aloite on jätetty: 17.11.2017
Seurantatunnus: 702/KH
Valmistelija: Niko Kannisto
Jättäjä: Siuntion kulttuuriympäristö ry Siuntion kulttuuriympäristö ry

Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf uudistaa 4.11.2014 tekemänsä kuntalaisaloitteen, Siuntion kunnan liittymiseksi Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan. Alkuperäisen kuntalaisaloitteen tekovaiheessa, Siuntion kunnan olisi ollut mahdollista liittyä, Suomen Unicefin antaman tiedon mukaan, Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan 1.1.2016 alkaen. Alkuperäinen kuntalaisaloite on tehty 4.11.2014, KH/601. Aloitteeseen ei ole saatu minkäänlaista vastausta, eikä tiedossa ole, onko aloitteen käsittelijäksi merkitty henkilö enää Siuntion kunnan palveluksessa. Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -hankkeen ideana on, että kaikessa kunnan toiminnassa ja kaikilla toimintasektoreilla otetaan lapset huomioon; myös yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa, sekä tie- ja liikennesuunnittelussa. Asukasyhdistyksemme huomauttaa, että paikallishallintoviranomaisena Siuntion kunnan tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöön sisä ltyvää YK :n Lapsen oikeuksien sopimusta, jonka nojalla alaikäisten lasten ja nuorten oikeuden ja edun tulee olla ensisijaisena päätöskriteerinä kaikessa alaikäisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa, ja alaikäisiä lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. Asukasyhdistyksemme lisäksi huomauttaa, että kyseinen lapsen oikeuden ja edun ensisijaisuuden vaatimuksen toteuttaminen ei vähennä minkään muun väestöryhmän oikeuksia, vaan parantaa koko asuinyhteisön elämänlaatua ja hyvinvointia.

Vastaus: Pahoittelen suuresti, että ette ole saaneet tähän asiaan vastausta aikaisemmin. Siuntion kunta näkee mahdollisuuden liittyä Unicefin Lapsiystävällinen kunta-ohjelmaan positiivisena mahdollisuutena. Suomi on mukana YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa ja sopimus sitoo Suomea ja Suomen lainsäädäntöä ja siten myös Siuntion kuntaa. Kunnilla velvollisuus ottaa lasten asema huomioon kaikessa toiminnassaan. Suomen perustuslain 16 § mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Lasten oikeuksia turvataan mm. kuntalain, perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain säädöksin. Siuntion kunnan strategisena arvona on – ”Tarjota ja kehittää kaikille kuntalaisillemme (eri ikäryhmät) ystävällistä, turvallista ja viihtyisää kuntamiljöötä ja elinympäristöä”, mikä tarkoittaa kuntalaisten tasavertaisuutta palveluja kehitettäessä sekä turvallista oppimis- ja kasvuympäristöä. Toisin sanoen Siuntion kunnan tavoitteena on, että lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.

Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi. Merkittävissä kunnan ratkaisuissa sovelletaan vaikutusten ennakkoarviointeja, joissa pohditaan tarvittaessa myös päätösten erityisvaikutuksia lapsiin ja nuoriin – tästä esimerkkinä sivistys- ja hyvinvointikampuksen prosessi. Käytännön työstä voidaan mainita se, että Siuntion kunnassa on aktiivinen nuorisovaltuusto, jolla on edustus kunnan toimielimissä ja sitä kautta lasten ja nuorten ääni tulee kuuluviin. Nuorisovaltuusto on myös ollut aloitteellinen useissa asioissa.

Siuntiossa on panostettu jo vuosia nuorten Walkers-toimintaan. Olennaisena osana tätä toimintaa ovat aikuiset vapaaehtoiset, jotka tuovat toimintaan aikuisten läsnäoloa. Lisäksi kunnassa on järjestetty  työpajatoimintaa mm. nuorten arjen taitojen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Edelleen Siuntion kunnassa on Etsivän Nuorisotyön toiminto, joka tukee erityisesti aikuistumisen kynnyksellä olevia lapsia ja nuoria. Siuntion kunnalla on aktiivista yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Siuntion Seurakunnan kanssa. Tavoitteena on, että kunnan toiminta tukee aktiivista kansalaisyhteiskunnallista toimintaa kaikkien alueiden toimijoiden kanssa.

Toiminta perustuu jatkuvaan palautteen kyselyyn myös lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. Koululaisille, varhaiskasvatuspalveluiden asiakkaille suunnataan jatkuvasti kyselyjä heidän toivomuksistaan palvelujen järjestämisen suhteen. Lapset ja aikuiset saavat tietoa oikeuksistaan mm. Siuntion kunnan internetsivujen kautta ja erillisillä tiedotuksilla mm. Wilman kautta. Kouluissa on opettajien lisäksi palkattu ohjaajia (aik. avustajia), jotka tukevat jokaisen mahdollisuutta onnistua omassa koulutyössään parhaalla mahdollisella tavalla omista lähtökohdistaan nähtynä. Lapsen ja perheen tarpeesta saada sosiaalipalveluita voi olla suoraan yhteydessä sosiaalitoimeen tai jutella esimerkiksi sosiaalityöntekijän, psykologin, koulukuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa.

Kouluissa ja päiväkodeissa prosessien ja toimintatapojen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on aina lasten etu. Siuntion kunta on mukana liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa- hankkeessa. Yleisesti ottaen Siuntio tarjoaa turvallisen ympäristön ja alueella on kunnan koko huomioon ottaen keskimäärin hyvät mahdollisuudet toimia ja harrastaa hyvissä olosuhteissa erilaisia asioita.

Kunta toteuttaa nykyisellään useita lapsiystävällisen kunnan tavoitteita. Johtoryhmä käsitteli asiaa tammikuussa 2021 kokouksessaan ja päätyi siihen, että kunta ei tällä kertaa hae mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta- yhteistyöhön.

Niko Kannisto

hallintojohtaja, vt. sivistystoimenjohtaja

Aloite: Siuntion kunnan lähettämät laskut

Aloite on jätetty: 2.11.2017
Seurantatunnus: 659/KH
Valmistelija: Niko Kannisto
Jättäjä: Pauliina Aurala

Aloite: Voisikohan Siuntion kunnan lähettämät laskut saada sähköisesti suoraan verkkopankkiin? Ei ole nykyaikaa, että laskut lähetetään paperisina.

Vastaus: Verkkolaskutukseen siirtymistä selvitetään vuoden 2018 aikana, samalla kun kunnan taloushallinnon järjestelmä päivitetään.

Aloite: Siuntion kuntakeskuksen kehitystyöryhmän perustaminen

Aloite on jätetty: 4.10.2017
Seurantatunnus: 607/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf

Aloite: Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf uudistaa aloitteensa Siuntion Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustamiseksi. Alkuperäinen kuntalaisaloite on jätetty 19.11.2015, Aloitteen seurantatunnus TEKNLTK/543, Aloitteen valmistelija Jorma Skyttä, Aloitteen jättäjä Siuntion kulttuuriympäristö ry -    Sjundeå kulturomgivning rf. Aloitteeseen on vastattu 22.4.2016. Vastauksessa ilmoitetaan, että "Kuntakeskuksen kehittämisideat on hyvä jatkossa kohdentaa elinkeino- ja maapoliittiselletoimikunnalle". Asukasyhdistyksen Siuntion Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustamisaloitteen uudistamisen pääperusteena on se, että Siuntion kunnan elinkeino- ja maapoliittisen toimikunnan toiminta ei ole Siuntion kuntakeskuksen kehittämisessä johtanut tarvittavaan tulokseen. Asukasyhdistyksen kokemuksen mukaan, voidaan todeta, että Siuntion Kuntakeskuksen  yhdyskuntasuunnittelu ja palvelut eivät ole 2000-luvulla kehittyneet, vaan päinvastoin taantuneet. Siuntion Kuntakeskuksen suunnitelmallisen kehityksen ja tarvittavan tuloksen aikaansaamiseksi, tarvitaan, ilman enempää tarpeetonta viivytystä, uudenlaista, asiantuntevin, demokraattisin ja avoimin menettelyin toimivaa Siuntion  Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmää. Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf, Siuntion yhteisön ja veronmaksajien edunvalvojana, vaatii saada osallistua kyseisen uuden Siuntion Kuntakeskuksen  kehittämistyöryhmän toimintaan.

Vastaus: Siuntion kuntakeskuksen alueelle on laadittu ja hyväksytty Siuntion Sydän-asemakaava (KV 12.4.2010). Kaavaa on toteutettu asteittain kuntakeskuksen alueella. Kuntakeskuksen alueella järjestettiin vuonna 2017 asukkaille ja yhdistyksille suunnattu kilpailu kuntakeskuksen ilmeen parantamiseksi, jonka pohjalta kunta ja alueen yritykset toteuttivat osan voittaneista ideoista. Tällä hetkellä Siuntion kuntakeskuksen kehitystyöryhmän perustaminen ei ole ajankohtaista, sillä alueella on käynnistynyt kaavan mukaisia toimenpiteitä.

Aloite: Jätteiden vastaanottopiste Flemingintie 3 / Åke Tottin Tie

Aloite on jätetty: 28.9.2017
Seurantatunnus: 26/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Anu Sauramaa

Siuntiossa Aleksis Kiven koulu on muuttanut Siuntion sydämen alueella uuteen paikkaan parakkikouluun Flemingintien varteen 25.9.2017. Koulua käydään tässä väistötilassa mahdollisesti 3-5 vuotta. Koska kiinteistöä ei ole alunperin suunniteltu koulukäyttöön, tilaa on varsin vähän ja kouluun tulevat koulukuljetukset vievät Puistopolun puoleisen parkkipaikan enimmiltä osin. Flemingintien puolella on taas kunnan linja-autoasema sekä vanhempien saattoliikenne koululaisille sekä läheisten kiinteistöjen tavarankuljetusten lastaus- ja purkualue. Jätteiden vastaanottopiste on jäänyt tässä koulun välituntipihan ja saattoliikenteen jättöpaikan väliin puristuksiin. Jätteiden vastaanottopiste on valitettavasti välillä hajuhaitta, lisäksi näköeste ja säiliöiden tyhjentäminen raskaalla kalustolla pienten koululaisten liikkuessa aitaamattomalla alueella, saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Koululaisten jättöpaikkaa ja linja-autoasemaa voisi selkeyttää siirtämällä Jätteiden vastaanottopisteen toiseen paikkaan.

Ehdottaisinkin, että Jätteiden vastaanottopiste siirrettäisin Flemingintien vastakkaiselle puolelle, S-Marketin parkkipaikan jatkeeksi, Åke Tottin tien länsipuolelle. Paikassa on sähkökeskus, josta käsittääkseni väistökoulun sähköt tulevat. Muutoin maapala saattaisi olla juuri sopiva tähän tarkoitukseen ja riittävän lähellä S-Marketia ja nykyistä Jätteiden vastaanottopisteen sijaintia, jotta käyttäjät löytävät sen vaivattomasti. En ole varma kuka omistaa maapalan, jolle ehdotan siirtoa, pidän mahdollisena, että sen omistaa kunta tai Varuboden-Osla.

Toivon, että teiltä kaikilta yhteistyötahoilta löytyy halukkuutta harkita siirtoa, vaikka kyseessä onkin myös maanalaisia jätesäiliöitä. Puhumme kuitenkin peruskouluikäisten lasten turvallisuudesta ja kouluviihtyvyydestä 3-5 vuoden ajan. Vaikka kirjoitan toiveen vain omalla nimelläni, uskon, että puhun useiden vanhempien puolesta.

Aloite: Pyydän kuntaa siirtämään raskaanliikenteen pois Billskogintien asuinalueelta

Aloite on jätetty: 2.5.2017
Seurantatunnus: 276/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Sara Holmberg

Aloite: Pyydän kuntaa siirtämään raskaanliikenteen pois Billskogintien asuinalueelta. Raskaat ajoneuvot ovat vaaraksi koululaisille jotka kävelevät ja pyöräilevät kouluun. Koululaiset joutuvat myös ylittämään Billskogintien päästäkseen Fanjunkarsintielle ja siitä edelleen kouluun. Etenkin pieniä koululaisia on vaikea havaita ja he voivat myös käyttäytyä arvaamattomasti vaikka heille kuinka opettaa liikennesääntöjä. Kesälomilla lapset taas leikkivät jalkakäytävällä kun skeittailevat ja rullaluistelevat. Mielestäni raskasliikenne ei kuulu pientaloasutuksen keskelle. Raskaanliikenteen ajoneuvoilla on pitkät jarrutusmatkat etenkin kun nopeutta on lähes poikkeuksetta enemmän kun sallittu 30km/t. Raskaasta liikenteestä aiheutuu myös meteli-, tärinä- ja pöly-haittaa. Teollisuusalueelle tulisi rakentaa ohitustie esim. Degerbyntien kautta.

Vastaus: Billskogintien varressa kulkee kevyenliikenteenväylä pääosin tehdasalueelle asti. Lisäksi alueella on suojatiet ylityskohdissa, joista kevyt liikenne ohjataan. Tiellä teetätettiin vuonna 2017 tärinämittaukset liittyen alueen rekkaliikenteeseen. Tärinämittausten perusteella ei voida osoittaa rekkaliikenteen aiheuttavan erityisesti tärinää ja melua alueella. Billskogintie muuttuu myös yksityistieksi länteen päin mennessä ja kunta ei voi yksityistielain mukaan ohjata raskasta liikennettä yksityistielle, kun samalle reitille löytyy myös yleinen tie-yhteys.

Aloite: Rekkaliikenne ohjattaisiin pois Billskogintieltä

Aloite on jätetty: 2.5.2017
Seurantatunnus: 276/TEKNLTK
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Maria Juselius

Aloite: Rekkaliikenne ohjattaisiin pois Billskogintieltä. Alueella asuu paljon koululaisia ja pikkulapsia. Raskaat ajoneuvot ajavat reippaalla kaasujalalla lähellä kävelytietä. Lapset eivät välttämättä aina huomaa liikennettä ja pelkona on, että joku jää alle. Raskasajoneuvo ei pysty jarruttamaan tarpeeksi nopeasti jos lapsi yllättäen horjahtaa kävelytien reunan yli. Fanjunkarsin ja Billskogin tien risteys vaarallinen johtuen mutkasta joka ennen risteystä. Varsinkin kesä aikaan pensaat kasvavat suuriksi, joka estää näkyvyyden.

Vastaus: Billskogintien varressa kulkee kevyenliikenteenväylä pääosin tehdasalueelle asti. Lisäksi alueella on suojatiet ylityskohdissa, joista kevyt liikenne ohjataan. Tiellä teetätettiin vuonna 2017 tärinämittaukset liittyen alueen rekkaliikenteeseen. Tärinämittausten perusteella ei voida osoittaa rekkaliikenteen aiheuttavan erityisesti tärinää ja melua alueella. Billskogintie muuttuu myös yksityistieksi länteen päin mennessä ja kunta ei voi yksityistielain mukaan ohjata raskasta liikennettä yksityistielle, kun samalle reitille löytyy myös yleinen tie-yhteys.

Aloite: Järjestyssääntöihin haukkuvasta koirasta

Aloite on jätetty: 4.4.2017
Seurantatunnus:
Valmistelija: Niko Kannisto
Jättäjä: Tuomas Tanner

Aloite: Kunnan järjestyssääntöihin tulisi kirjata. "Asemakaava-alueella haukkuvaa koiraa ei saa jättää yksin ulos."

Vastaus: "Häiritsevästi haukkuvasta koirasta tulee ilmoittaa poliisille, mutta järjestyslain 14 § mukaan koira saa olla asemakaava-alueella vapaasti yksityisellä pihalla. Kunnalla ei ole toimivaltaa asiassa vaan se on poliisilla. http://intermin.fi/poliisiasiat/yleinen-jarjestys-ja-turvallisuus

Aloite: Kirsti Hornin puiston laajennus, raivaus ja perustaminen

Aloite on jätetty: 23.3.2017
Seurantatunnus: TEKNLTK/194
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Sjundeå IF

Sjundeå IF föreslår för tekniska väsendet vid Sjundeå kommun att röjningen och anläggningen av den planerade utvidningen av Kirsti Horns park norrut tidigareläggs så att röjnings- och schaktningsarbetena skulle påbörjas så fort som möjligt efter Sjundeå Cupen, som ordnas 26-28.5.2017.
De planerade utrymningsbyggena för Sjundeåskolorna förminskar oundvikligt på det befintliga parkområdet norr om sportplanen. Både kommuninvånarna och Sjundeå IF som arrangör av Sjundeå Cupen skulle dra nytta av de utvidgade parkområdet som enkelt skulle genomföras genom att röja upp det snåriga buskaget och anlägga gräsmatta.
Sjundeå IF kan enligt överenskommelse ställa upp med talkoarbetskraft och diverse arbetsmaskiner, som t.ex. lastbilar för transport av jordmassa till och från parkområdet, grävmaskiner osv. Enligt förslaget skulle kommunen stå för planeringen och anläggningskostnaderna.
Sjundeå IF kan även utföra lantmätningarna som behövs för planering av parken.
Sjundeå IF ehdottaa Siuntion kunnan tekniselle toimelle että Kirsti Hornin puiston pohjoiseen suunnitellun laajennuksen raivaus ja perustaminen aikaistetaan siten että raivaus- ja maansiirtotyöt aloitettaisi mahdollisimman pian 26.-28.5.2017 järjestettävän Sjundeå Cupin jälkeen.
Siuntion koulujen suunnitellut väistötilat pienentävät väistämättä olemassa olevaa puistoaluetta urheilukentän pohjoispuolella. Puistoalueen laajennuksesta, raivaamalla risukkoisen pensaikkoalueen ja istuttamalla nurmikkoa,     hyötyisivät sekä kuntalaiset että Sjundeå IF, Sjundeå Cupin järjestäjänä.
Sjundeå IF voi tarjota talkootyövoimaa ja erilaisia työkoneita, esim. kuorma-autoja maa-aineksen   kuljetukseen, kaivinkoneita ym. sopimuksen mukaan. Ehdotuksen mukaan kunta vastaa suunnittelusta ja  perustamiskustannuksista.
Sjundeå IF voi myös suorittaa puiston suunnittelua varten tarvittavat maanmittaukset.

Vastaus: Sjundeå IF:n kanssa on sovittu toisesta maa-alueesta kuntakeskuksen alueella Sjundeå Cupin käyttöä varten.

Aloite: suojatie, sekä hidastetöyssyt rakennetaan

Aloite on jätetty: 16.3.2017
Seurantatunnus: TEKNLTK/180
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Kirsi Kalenius-Ruotsalainen

Aloite:Ehdotan, että juna-asemalta kuntakeskuksen suuntaan, pellon läpi Flemingintielle tulevan polun päähän rakennetaan suojatie, sekä hidastetöyssyt. Polku on ahkerassa käytössä sekä junaan menijöillä, että koululaisilla ja polun pää on hieman katveessa. Mielestäni asian tärkeys kasvaa entisestään, kun parakkikoulua aletaan rakentamaan paikan välittömään läheisyyteen.

Vastaus: Pellon läpi kulkeva polku ei ole virallinen kulkureitti. Virallinen kevyen liikenteen väylä juna-asemalta Aleksis Kiven koululle kulkee Ratapihantietä pitkin, josta löytyy suojatie. Kyseisen pellon omistaa Lemminkäinen Talo Oy ja näin ollen kunta ei voi ohjata kevyttä liikennettä suojatiellä pellolle.

Aloite: Kysyisin mihin laitetaan kouluissa ylijäävä ruoka

Aloite on jätetty: 8.3.2017
Seurantatunnus: TEKNLTK/172
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Tuula Heinänen

Aloite: Kysyisin mihin laitetaan kouluissa ylijäävä ruoka, meneekö suoraan biojätteeseen? joka on huono juttu. Olisiko mahdollista järjestää ylijäämä ruoan myynti koulun ruoka lasta omaan astiaan tai paikan päällä ruokailu 1,50€ kerta.  jo toimitaan useissa kaupungeissakin.

Vastaus: Fazer Food Services vastaa kunnan ruoka- ja siivouspalveluista. Tällä hetkellä ylijäämäruoka menee biojätteisiin.

Aloite: Siuntioon kaivataan kipeästi koirapuistoa

Aloite on jätetty: 6.2.2017
Seurantatunnus: TEKNLTK/90
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Johanna Kauhanen

Aloite:Siuntioon kaivataan kipeästi koirapuistoa. Koirapopulaatiota on runsaasti ja lemmikkienpito kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä ei ole mitään paikkaa missä voisi turvallisesti muita ihmisiä häiritsemättä, päästää   koiraa vapaaksi. Puisto tarjoaa tärkeitä sosiaalisia tilanteita koirille sekä heidän omistajilleen.

Vastaus: Talousarviossa vuodelle 2018 on esitetty alustavasti koirapuistoa vuoden 2020 investointeihin. Sitä ennen tulee selvittää soveltuvin paikka koirapuistolle sekä sen kustannukset.

Aloite: Initiativ till en flytande bro

Aloite on jätetty: 1.1.2017
Seurantatunnus: TEKNLTK/11
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Ludvig Liljequist

Aloite:Jag skulle vela komma med ett initiativ till en flytande övergångsbro i Klobbsundet mellan Norrudden och Klobben samt Svinö. De två holmarna har tiotals markägare och bebyggda tomter som skulle ha en väldigt stor nytta av en förbindelse till fastlandet. Eftersom broar och färjor är väldigt dyra alternativ och inte ekonomiskt lönsamma så är mitt initiativ alltså en likande som man tagit i Kalix (se dessa två bilder som beskrivning: http://www.marinetek.fi/wp-content/uploads/2014/08/Erikoislaiturit_ylikulkusilta_Kalix_2014_3800x-e1408519249908.jpg http://www.marinetek.fi/wp-content/uploads/2014/05/Erikoislaiturit_ylikulkusilta_Kalix_nettiin.jpg Förbindelsebron skulle kunna finansieras av markägarna och eftersom det redan finns de gamla servitutvägarna på holmarna samt en vägförbindelse på Norrudden så är detta inte alls ett omöjligt projekt. Jag hoppas att kommunen ser på detta med öppet sinne och förhoppningsvis ser nyttan för såväl kommunens övriga innevånare som boende på Svinö.

Vastaus: Sjundeå kommun äger inte områden i skärgården, så kommunen kan inte ta ställning till initiativet om en flytande bro.

Aloite: Asematielle hidastetöyssyä

Aloite on jätetty: 26.10.2016
Seurantatunnus: TEKNLTK/481
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Laura Hednäs

Aloite:Hei, Toivoisimme Asematielle hidastetöyssyä. Tien varrella sijaitsee useampia asuintaloja jossa asuu pieniä lapsia sekä tien vierellä kulkeva kävelytie on monen lapsen koulureitti. Tien varrella sijaitsee myös taksitolppa. Kyseisellä tiellä kulkevat autot kaasuttavat usein kadun alussa autonsa nopeaan vauhtiin. Hidastetöyssy Asematien puolivälissä auttaisi parantamaan turvallisuutta kyseisellä tieosuudella.

Aloite: Aleksis Kiven koulun bussipysäkille katokset

Aloite on jätetty: 5.10.2016
Seurantatunnus: TEKNLTK/444
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Linnea Sarviaho

Aloite: Haluaisin parantaa kunnan palveluita hankkimalla Aleksis Kiven koulun bussipysäkille katokset, joihin lapset pääsisivät istumaan ja suojaan huonolta säältä. Monet ovat jo pitkään toivoneet niitä kouluun, koska pysäkillä on ikävä seisoskella, jos bussi on vaikka myöhässä tai ulkona sataa. Pysäkillä ei myöskään ole mitään penkkejä joten monen pitää istua maassa odottamassa. Olemme keränneet koululla adresseihin nimiä ja todella moni kannattaa pysäkkien hankkimista. Ajattelin, että olisiko vaikka mahdollista järjestää jotain tapahtumia esim. kirpputoreja tai myyjäisiä yms., jossa kerättäisiin rahaa pysäkkeihin, jos kunta ei halua käyttää rahaa niihin. kiitos ajastanne!

Aloite: Velo Siuntion aloite

Aloite on jätetty: 25.04.2016
Seurantatunnus: KH/257
Valmistelija: Markus Moisio
Jättäjä: Velo Siuntio

Aloite: Velo Siuntion toinen aloite 24.04.2016
Velo Siuntio teki ensimmäisen aloitteensa viime syksynä, jolloin Siuntion kuntaa houkuteltiin ottamaan suljettu motocross-rata, Haagan- ja Palonummen omakotialueen välistä, yleiseksi liikunta-alueeksi, joka olisi toiminut kesällä juoksuratana, sekä soveltunut mm. enduro- kuin cyclocross pyöräilylle. Talvella se olisi ollut mainio hiihtopaikka. Päättävätelimet kauppasivat kuitenkin alueen maankaatopaikaksi.
Velo Siuntio avaa nyt toisen vaihtoehtoisen liikkumispaikka-aloitteen.
Siuntion joen taakse on hahmoteltu tulevaisuudessa alue, jonka työnimi on Seitsemän kanavan kylä. Siuntio Velon aloite ottaa ensi askeleet tälle kaukana tulevaisuudessa olevalle projektille.