Säännöt

Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä, jota varten kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön. Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisista, niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Kunnan hallinnossa on noudatettava hyväksytyn hallintosäännön määräyksiä. Hallintosääntö sitoo myös kunnanvaltuustoa, joka ei voi poiketa säännöistä muuten kuin muuttamalla hallintosääntö. Kunnanvaltuusto ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallitukselle, lautakunnalle tai jaostolle.

Siuntion kunnan hallintosääntö

Rakennusjärjestys

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Konserniohje