Rauha ja rauhallisuus ylivoimatekijöitä — Siuntion kunta uudistaa brändinsä

26.01.2021 12:44

Kategoria:

Siuntion vetovoimatekijät on koottu kunnan uudistetussa brändissä muista kunnista ja kaupungeista selkeästi erottuviksi. Korona pandemian aikana läpiviety brändiuudistus ajankohtaistaa Siuntion vahvuudet ja korostaa hektisen elämän vastapainona luonnon läheisyyttä ja rauhallisuutta. Unohtamatta kunnan erinomaista sijaintia ja peruspalveluja.

Siuntion uuden brändin ytimenä on rauhallisuus. Kiireisessä ajassa, jossa on epävarmuutta ja huolia, on hyvä rauhoittua ja pistää asiat tärkeysjärjestykseen. Rauhallisuus on aikaa harkita asioita, nauttia elämästä ja elää tässä ja nyt. Rauhallisuus korostaa harkintaa, huolellisuutta ja se antaa myös voimavaroja tehokkuuteen ja menestykseen.

– Vaihtoehtona koko ajan kiihtyvälle ja suorittamiseen perustuvalle kaupunkielämälle Siuntio tarjoaa mahdollisuuden elää elämää harkitummin ja pienemmällä stressikuormalla tavoitteista tinkimättä. Siuntion uusi slogan onkin yksinkertaisesti ”Ota rauhallisesti – Ta det lugnt”, kertoo kunnan elinvoimapäällikkö Kalle Stenbäck.

– Brändiuudistuksen toteutuksen ytimenä on ollut osallistaa kuntalaisia. Projektissa kuultiin kuntalaisia kahdessa eri vaiheessa. Samalla helpotettiin uuden brändi-ilmeen omaksumista.

Ensimmäisessä vaiheessa kuntalaisilta kysyttiin mielipiteitä siuntiolaisuudesta ja siitä millaisena se heille näyttäytyy. Samalla saatiin lähtökohta mm. värimaailmaan ja yleisilmeeseen. Kyselyn ja pohjatöiden perusteella suunniteltiin kolme tyylisuuntaehdotusta, joita kuntalaiset niin ikään pääsivät kommentoimaan.

Osallistamisvaiheisiin osallistui yli 450 vastaajaa. Saadun kuntalaisdatan pohjalta yhteistyökumppaniksi valittu mainostoimisto Staart Oy loi ehdotuksen Siuntion kunnan yhtenäisestä tarinasta ja uudistetusta ilmeestä. Ehdotus viimeisteltiin markkinointityöryhmän ja Staartin edustajien yhteispalaverissa.

– Halusimme kuntalaiset mukaan brändi-identiteetin työstöön – hehän siuntiolaisuuden todellisia asiantuntijoita ovat. Näin kunnan identiteetti ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen mielipide vaan perustuu Siuntion asioiden ja ominaispiirteiden laajempaan kuvaan, jonka ympärille suunnittelutiimi on näkemyksensä luonut. Rauhallisuus korostui oikeastaan kaikessa datassa – tästä syntyikin selkeä johtoajatus tekemiselle ja tasapainottava vastavoima pääkaupunkiseudun kaupungistumiskehitykselle. Eiköhän oteta rauhallisesti, sanoo uudistuksen toteuttaneen mainostoimisto Staartin luova johtaja Juuso Kemi.

Siuntion kunnan uudistettu brändi-identiteetti julkistetaan kokonaisuudessaan helmikuussa ja lanseeraus jatkuu kevään ajan.