Rakennusjärjestys ja rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen avulla kunta voi ilmoittaa sellaisista määräyksistä, joita paikalliset olosuhteet vaativat ja jotka ovat välttämättömiä suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen kannalta ja jotta kulttuuri- ja luontoarvot voidaan huomioida sekä siksi, että voidaan luoda ja säilyttää hyvä elinympäristö (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 14).

Siuntion kunnan nykyinen rakennusjärjestys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 12.11.2001 § 91 ja se astui voimaan 1.1.2002. Muutos pykälään 31 hyväksyttiin valtuustossa 1.10.2007. Rakennusjärjestys on vanhentunut eikä siinä käsitellä tämän päivän rakennustrendejä, kuten aurinkopaneeleja. Siinä on myös jonkin verran vanhentunutta tietoa. Kuntaliitto on laatinut kunnille käsikirjan ja ohjeet rakennusjärjestyksen tarkastamiseksi.  

Rakennusjärjestys uusitaan vuoden 2019 aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen liitteet (1)
Rakennusjärjestyksen liitteet (2)
Rakennusjärjestyksen liitteet (3)
Rakennusjärjestyksen liitteet (4)
Kuulutus

Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeilla selvennetään ja täydennetään asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Tarkoituksena on ohjata rakentamista, jotta lopputulos on yleisilmeiltään yhtenäinen ja viihtyisä kokonaisuus. Rakennusvalvonta soveltaa ohjeita lupien käsittelyssä.

Rakentamistapaohjeet löytyvät www.siuntiontontit.fi-sivustosta