Rajaton meri näyttely kirjastolla

01.07.2021 09:00 - 31.08.2021 19:00

Siuntion kirjasto

Näyttely kuvaa Suomenlahden etelä- ja pohjoispuolilla eläneen rantakansan välistä vuorovaikutusta läpi historian. Lahden yli ovat liikkuneet niin ihmiset, tavarat, ideat kuin tavatkin. Suomenlahden molemmilla puolilla eläneet ihmiset ovat kuuluneet samaan elinpiiriin; kalastus ja maanviljely ovat elinkeinoina tukeneet toisiaan. Valtiot ovat moneen otteeseen yrittäneet rajoittaa rantakansan merenylitystä, mutta eivät ole siinä kuitenkaan täysin onnistuneet.Tänään liikutaan yhä meren yli, kuten ennenkin, oli se sitten hyödykkeiden perässä tai paremman elämän toivossa. Näyttelyyn voit tutustua viron-, suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä.

Näyttelyn on koonnut Viimsin Rannikkokansan Museo (Rannarahva Muuseum) Virosta. Siuntioon näyttely saapui Kirkkonummelta, jossa se on ollut esillä pääkirjasto Fyyrissä syksyllä 2020.

Kuva näyttelystä