Pikkala-Marsudden osayleiskaava

Kaavan sijainti

Osayleiskaava-alue käsittää Pikkalan Marsuddenin alueen rajautuen pohjoisesta kt 51:en, lännessä Pikkalanjokeen sekä etelässä ja idässä Pikkalanlahteen ja Kirkkonummen
kuntarajaan. Alueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla muutetaan alueella voimassa olevaa Kaakkois-Siuntion osayleiskaavaa.

Alue rajoittuu Siuntion keskustan ja Störsvikin osayleiskaava-alueisiin. Alueen pinta-ala on noin 430 hehtaaria.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 14.5.2019 § 65 päätti hyväksyä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • Tekninen lautakunta 18.6.2019 § 79 päätti asettaa liitteen mukaisen osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 45 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio; kuuluttaa osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää osayleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
  • Yleisötilaisuus järjestettiin Pikkala-Marsudden osayleiskaavan kaavaluonnoksesta 26.6.2019 klo 17.30 Fanjunkarsissa.

Ainestot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Teknisen lautakunnan päätös 14.5.2019 § 65
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 14.5.2019 § 65 liite)

Luonnosvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 18.6.2019 § 79
Osayleiskaavan selostus (TEKNLTK 18.6.2019 § 79 liite)
Luonnoskartta (TEKNLTK 18.6.2019 § 79 liite)
Kunnan maanomistus (TEKNLTK 18.6.2019 § 79 liite)
Tekniset verkostot (TEKNLTK 18.6.2019 § 79 liite)
Merkinnät ja määräykset (TEKNLTK 18.6.2019 § 79 liite)