Pikkala-Marsudden osayleiskaava

Kaavan sijainti

Osayleiskaava-alue käsittää Pikkalan Marsuddenin alueen rajautuen pohjoisesta kt 51:en, lännessä Pikkalanjokeen sekä etelässä ja idässä Pikkalanlahteen ja Kirkkonummen
kuntarajaan. Alueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla muutetaan alueella voimassa olevaa Kaakkois-Siuntion osayleiskaavaa.

Alue rajoittuu Siuntion keskustan ja Störsvikin osayleiskaava-alueisiin. Alueen pinta-ala on noin 430 hehtaaria.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 14.5.2019 § 65 päätti hyväksyä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.

Ainestot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Teknisen lautakunnan päätös 14.5.2019 § 65
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (TEKNLTK 14.5.2019 § 65 liite)