Perusopetus

Siuntion kunta tarjoaa asukkailleen laadukkaita ja monipuolisia koulupalveluja kahdessa peruskoulussa.

Suomenkielistä opetusta järjestetään Aleksis Kiven (1.-9.lk) kouluissa sekä ruotsinkielistä opetusta Sjundeå svenska skolanissa (1.-6.lk). Ruotsinkieliset oppilaat jatkavat yläkouluopiskelua joko Kirkkonummella (Winellska skolan) tai Lohjalla (Källhagens skola).

Kaikissa kouluissa järjestetään erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille opetusta pienryhmässä.

Tervetuloa kouluun 2019-2020  Opas koulun aloittaville

Oppilaaksiottoperiaatteet

Kartta ruotsinkielisten 7-9 luokkalaisten oppilaaksiottoalueista

2013 kouluterveyskysely 8-9 lk tulokset

Move!-mittaustulokset

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SIVKESU) huomioidaan kunnan tuottamat sivistys- ja hyvinvointipalvelut. Kehittämissuunnitelma on laadittu toimintakaudelle 2018 – 2019.
Siuntion kunnan strategian neljän keskeisen tavoitteen mukaisesti kullekin toiminnolle on määritelty strategian tavoitteisiin liittyvät kehittämiskohteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi sekä niihin liittyvät arviointimittarit.

SIVKESU

Siuntion kunnan sivistysosaston alaiset toiminnot kuten myös koulut toteuttavat toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.
Siuntion kunnan sivistystoimiston kestävän kehityksen suunnitelma.