Perusopetus

Siuntion kunta tarjoaa asukkailleen laadukkaita ja monipuolisia koulupalveluja kahdessa peruskoulussa.

Suomenkielistä opetusta järjestetään Aleksis Kiven (1.-9.lk) kouluissa sekä ruotsinkielistä opetusta Sjundeå svenska skolanissa (1.-6.lk). Ruotsinkieliset oppilaat jatkavat yläkouluopiskelua joko Kirkkonummella (Winellska skolan) tai Lohjalla (Källhagens skola).

Kaikissa kouluissa järjestetään erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille opetusta pienryhmässä.

Tervetuloa ekaluokalle 2023-2024 Opas koulun aloittaville

Oppilaaksiottoperiaatteet

Kartta ruotsinkielisten 7-9 luokkalaisten oppilaaksiottoalueista

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelmassa (SIVKESU) huomioidaan kunnan tuottamat sivistys- ja hyvinvointipalvelut. Kehittämissuunnitelma on laadittu toimintakaudelle 2020 – 2021.
Siuntion kunnan strategian neljän keskeisen tavoitteen mukaisesti kullekin toiminnolle on määritelty strategian tavoitteisiin liittyvät kehittämiskohteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi sekä niihin liittyvät arviointimittarit.

SIVKESU

Siuntion kunnan sivistysosaston alaiset toiminnot kuten myös koulut toteuttavat toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.
Siuntion kunnan sivistystoimiston kestävän kehityksen suunnitelma.