Perhepäivähoito


Perhepäivähoito on kodinomainen vaihtoehto päivähoitoa tarvitsevalle lapselle. Perhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka hoitaa lapsia omassa kodissaan. Pieni ryhmä mahdollistaa lapsille rauhallisen arjen ja leikkiympäristön. Perhepäivähoitajat toteuttavat lasten kanssa kunnan varhaiskavatussuunnitelmaa jokaisena hoitopäivänä. 

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Toiminta-aika on pääsääntöisesti
8-9 tuntia päivässä ja keskimäärin 40 tuntia viikossa. Ylimenevä työaika tasataan hoitajan vapaina eli niin sanottuina tasoitusvapaina, jolloin lapsen hoito järjestyy sovitussa varahoitopäiväkodissa. Varhaiskasvatusmaksut perhepäivähoidossa määräytyvät samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa

Perhepäivähoitajat ja lapsiryhmän koko

Siuntion kunnassa toimii 4 ammattitaitoista perhepäivähoitajaa, jotka palvelevat sekä suomen- että ruotsinkielellä eri alueilla Siuntiossa. Perhepäivähoitajan lapsiryhmässä voi olla kerrallaan hoidossa 4 alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien.

Varahoito

Jokaisella perhepäivähoidossa olevalla lapsella on sovittuna varhaoitopaikka (päiväkoti), johon perheiden toivotaan tutustuvan erikseen. Varahoitopaikasta sovitaan tarkemmin ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Perhepäivähoitopaikan järjestäminen

Perhepäivähoidon hoitopaikka pyritään järjestämään perheiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Hoitopaikkaa ei kuitenkaan aina pystytä tarjoamaan kodin läheltä. Hoitopaikkaa ei kuitenkaan aina pystytä tarjoamaan kodin läheltä. Perhepäivähoidon toiminnan lähiesimiehenä, pedagogisesta ohjaamisesta ja valvonnasta vastaa varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava.

Lisätietoa

varhaiskasvatus(at)siuntio.fi

Suomenkielinen palvelualuevastaava

Tuire Rönkkö
044 386 1298

Ruotsinkielinen palvelualuevastaava

Nina Isometsä
044 386 1043

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)siuntio.fi