Perheneuvolapalvelut

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa. Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin, sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea.

Milloin kasvatus- ja perheneuvontaan voi ottaa yhteyttä?

·         lasten ikäkausikriisit

·         huoli lapsen tai nuoren käyttäytymisestä tai kehityksestä

·         lapsen tai nuoren keskittymättömyys, aggressiivisuus, kyvyttömyys toimia ryhmässä,

·         vaikeus noudattaa rajoja, arkuus, univaikeudet

·         lapsen tai nuoren jännittäminen ja erilaiset pelot

·         lapsen tai nuoren kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät asiat

·         lapsen tai nuoren alavireisyys ja masentuneisuus

·         lapsen tai nuoren vaikeudet päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa

·         perheen kehitysvaiheisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne

·         parisuhdeasiat

·         vanhemmuuden ongelmat

·         varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat

·         avioeron jälkeiset pulmat

Kasvatus- ja perheneuvolapalveluja Siuntiolaisille ja Inkoolaisille perheille

Humana 
Nahkurinkatu 10 as 7
Lohja

044 713 9797 (puhelinaika ma-pe klo 13-14) 

perheneuvola.siuntio@humana.fi

Siuntion kunnan asukkaat voivat olla suoraan yhteydessä kasvatus-ja perheneuvolapalveluihin palvelua saadakseen.

Kasvatus- ja perheneuvola käynnit ovat maksuttomia.

Humana esite

Kirkkonummen perheasiain neuvottelukeskus

Raaseporin perheasiain neuvottelukeskus